Epitheel

y.gladdines
Flashcards by y.gladdines, updated more than 1 year ago
y.gladdines
Created by y.gladdines almost 7 years ago
203
0

Description

Weefselleer (Epitheel) Flashcards on Epitheel, created by y.gladdines on 12/14/2013.
Tags

Resource summary

Question Answer
Definitie epitheel Dicht aaneengesloten cellaag, scheiding tussen lumen/buitenwereld en onderliggend weefsel - scheidingslaag
3 primaire kiemlagen in embryonale oorsprong Ectoderm, epidermis - mesoderm, mesotheel/endotheel - endoderm, gastro-intestinaal stelsel
Slijmvlies Mucus - epitheel organen - extra bescherming
Sereus vlies Waterig vocht - epitheel gesloten lichaamsholten
Polariteit Basaal/apicaal cytoplasma
Basaal cytoplasma Nucleus, RER, mitochondriën
Apicaal cytoplasma Golgi-complex, secretie-granules, GER, mitochondriën
Microvilli Bundel van actine filamenten - ondersteunen cytoskelet - passieve beweging -
Cilliën Microtubuli - actieve beweging heen en passieve beweging terug
Stereocilliën Bundel van actine filamenten - oppervlakte vergroting - beperkte plaatsen
Crusta Overgansepitheel - paraplucellen
Zonula accludens Rondomrond cel - sluitend- altijd contact met cytoskelet
Zonula adherens Rondomrond cel - vasthechtend
Macula adherens vlekvormig
Hoog cilindrisch epitheel sluitbanden netwerk - apicaal, zonula accludens - tussenin, macula adherens - basaal, zonula adherens
Gap junction - nexus Communicatie
Basale oppervlak Basaalmembraan - vliesje onder elk epitheel - afscheiding
Functie basale oppervlak Steun / aanhechting / scheiding
Opbouw basale oppervlak Lamina basalis, lamina lucida vast aan fibronectine met integrines en lamina densa aangemaakt door epitheelcellen - lamina reticularis, netwerkstructuur, alleen onder epitheel aangemaakt door bindweefsel, collageen type IV
Samenstelling basale oppervlak Collageen, type III,IV,VII - structurele glycoproteïnen, laminine en entactine - proteoglycanen, perlecan
Bedekkingsepitheel Bedekken structuren / scheiding - 1lagig, pseudomeerlagig, meerlagig - plavei-epitheel, kubiek-epitheel, cilindrisch epitheel
Éénlagigplaveiepitheel Afgeplatte langgerekte cellen met cytoplasma ertussen - kern puilt uit naar lumen - bloedvaten
Endotheel Bloedvaten - meestal in paren
Vene/ader Groot/dunne wand
Arterie/slagader Klein/dikke wand
Éénlagigkubiekepitheel Kern neemt de vorm aan de cel en ligt centraal - actiever - opname sotffen uit bindweefsel en transport naar lumen - cytoplasma duidelijk aanwezig en eosinofiel
Exudaat Vocht in bloedvaten van bindweefsel - door epitheel - verandert van samenstelling - transudaat
Éénlagigcilindrischepitheel Kern afgeplat en in lengte richting van de cel - meer cytoplasma/organellen - altijd actief en interactie met lumen door aanmaak van enzymen, laatste verteringsstappen - één cel voor zowel aanmaak als opname als afgeven
Pseudomeerlagigcilindrischeptiheel Cellen vast aan basaal membraan, niet allemaal rijken tot lumen - verschillende soorten, trilharen, microvilli, slijmbekercellen, stereociliën - tegen basaal membraan reserve stamcellen, unipotente cellen die epitheel vernieuwen
Meerlagigonverhoordplaveiepitheel Kan licht door - levend - veel wrijving met lumen - dikke fysische barrière - continue vochtig/gevoed - laagje vocht erop
Meerlagigverhoordplaveiepitheel Dood - meer wrijving weerstaan - waterafstotend door de lipiden - hoornlaag van de huid
Stratum corneum - hoornlaag Laag dod cellen - hangen stevig vast aan elkaar met lipiden
Meerlagigkubiekepitheel Neemt altijd vorm aan van epitheel waar het uitmond - overgang van 1-lagig naar meerlagig
Meerlagigcilindrischeptiheel Neemt altijd vorm aan van epitheel waar het uitmond - overgang van 1-lagig naar meerlagig
Overgangsepitheel Pseudomeerlagig - tussenvorm 1-lagig naar meerlagig - komt alleen voor bij de urineafvoerwegen
Kierepitheel Productie/secretie van stoffen
Muceuze kliercel in enge zin Vooral in grote klieren - basale platgedrukte kern
Muceuze kliercel slijmbekercel Meer granules - alles tegelijk gesecreteerd - kern driehoekig/basaal
Muceuze kliercel slijmnapcel Continue secretie - laagje op oppervlak van de cel - alleen in de maag - ovale kern loodrecht op basaal membraan
Sereuze kliercel Ronde basale kern - voorlopers van enzymen, met opgeloste eiwitten en zymogeen granules
Uni cellulaire klier 1 kliercel - intra-epithiliale kliercellen
Multicellulaire klier Meerdere intra-epithiliale kliercellen
Multi-cellulair Extra-epithiliaal - instulping in onderliggend bindweefsel
Secretorische eindstukken Bedekkingsepitheel gaat instulpen
Afvoerweg - secretorisch eindstuk Kan veranderingen doorvoeren aan secreet - maar meestal alleen transport kanaaltjes
Myo-epithale cellen - secretorisch eindstuk Duwen eindstukje leeg - secreet getransporteerd
Enkelvoudige klier 1 of geen afvoerweg
Tubulus - enkelvoudige klier Recht/vertakt/gekronkeld - afvoerweg neemt altijd epitheel aan van waar het uitmond
Acinus - enkelvoudige klier Bolvormig eindstuk - klein lumen - altijd sereuze cellen en prismatische cellen met rond kern - vertakt en onvertakt
Alveolus - enkelvoudige klier Groot lumen - kubiek - vertakt en onvertakt
Tubuloa cinus - enkelvoudige klier Combinatie van tubulus, acinus en alveolus - gemengde klier - sereus/waterig secreet - acinus ligt ertegen ingesloten in basaal membraan - met uitlopers verbonden met lumen - éénlagig
Samengestelde klier Vertakte afvoerweg
Grote kanalen samengestelde klier Intralobulair / lobulair / hoofdafvoerweg
Kleine kanalen samengestelde klier Intercalaire segmenten / secretorische-gestreepte kanelen
Exocrien Buiten de klier uitgescheiden
Endocrien Binnen de klier uitgescheiden
Merocrien Granules met celmembraan - secreet vrij
Apocrien Cel apex - top - afgescheiden - steeds opnieuw
Holocrien Secretie product stapelt op - celmetabolisme valt stil - cel sterft af - steeds verder naar boven - celmembraan vervalt
Regeneratie van epitheel weefsel Zeer goed - unipotente/stamcellen - amoeboïde beweging
Show full summary Hide full summary

Similar

Bouw epitheel
y.gladdines
Soorten epitheel
y.gladdines
Celbiologie
y.gladdines
Bindweefsel
y.gladdines
Gewrichten
y.gladdines
Kraakbeen
y.gladdines
Spierweefsel
y.gladdines
Zenuwweefsel
y.gladdines
Structuren cel zichtbaar onder microscoop
y.gladdines
Bloed
y.gladdines