Lògica: la sil·logística

Àlex Lluch
Flashcards by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 5 years ago
56
0

Description

Fitxes de repàs de la lògica sil·logística

Resource summary

Question Answer
Què és un sil·logisme? És la relació entre 3 enunciats o proposicions; els 2 primers es diuen premisses i el 3r conclusió
De quants elements consta un sil·logisme? Consta de tres elements: - Premissa major on apareix el predicat de la conclusió - Premissa menor on apareix el subjecte de la conclusió - Conclusió: on apareix el subjecte i el predicat
Què són les proposicions del sil·logisme? Les proposicions són els enunciats propis del sil·logisme que se simbolitzen a partir de les vocals: A, E, I, O
A què fan referència les vocals del sil·logisme? Fa referència als possibles enunciats: - A: universal afirmativa. Tots els éssers humans són mortals - E: universal negativa. Cap ésser humà pot volar - I: particular afirmativa. Sòcrates és home - O: particular negativa. Sòcrates no pot volar
Què són els termes del sil·logisme? Són els elements bàsics del sil·logisme simbolitzats en les lletres S, P, M: - S simbolitza el subjecte de la conclusió - P es refereix al predicat de la conclusió - M simbolitza el terme mitjà, que es troba en les dues premisses
Digues un exemple dels termes del sil·logisme FIG. 1 Tot M és P (premissa major) S és M (premissa menor) ______________________________ Per tant, S és P (conclusió)
A què fa referència la figura d'un sil·logisme? És la disposició dels termes S, M i P. Hi ha quatre figures possibles, ja que la conclusió sempre té la forma S-P
A quina figura pertany la distribució dels següents termes: P - M S - M --------------- S - P Figura número 2
A quina figura pertany la distribució dels següents termes: P - M M - S ---------------- S - P Figura número 4
A quina figura pertany la distribució dels següents termes: M - P M - S ---------------- S - P Figura número 3
A quina figura pertany la distribució dels següents termes: M - P S - M ----------------- S - P Figura número 1
De què depén la forma d'un sil·logisme? Depén de la combinació de tipus de proposicions (A, E, I, O) que tinga entre les dues premisses i la conclusió. Només 19 són plenament vàlides
Show full summary Hide full summary

Similar

Justificación de Nietzsche. 2º de Bachillerato. Filosofía
smael Montesinos
La Ética según Aristóteles
Diego Santos
Test sobre la obra de Marx
maya velasquez
Origen de la Filosofía: El paso del Mito al Logos
maya velasquez
Filosofía Selectividad - Grandes Filósofos
maya velasquez
Justificación de Nietzsche
maya velasquez
Nietzsche: Estudio sobre la Ética
maya velasquez
Historia de la Filosofía
maya velasquez
Justificación Platón 2º Bachillerato
smael Montesinos
Kant y la ética del deber
JuanDZorrilla
Comparación Platón-Nietzsche. 2º de Bachillerato. Filosofía.
smael Montesinos