Sacharidy, Chemie

Description

Sacharidy a vše o nich, střední škola (asi to nebude úplně podrobné)
Kaja Karolina
Flashcards by Kaja Karolina, updated more than 1 year ago
Kaja Karolina
Created by Kaja Karolina about 8 years ago
49
0

Resource summary

Question Answer
Sacharidy -přírodní organická látka -vzniká při fotosyntéze -obsahuje C,H,O(hydroxyderiváty
Obsahují Aldosy R-CHO Ketosy R-C-R O
Význam zdroj energie (krátkodobý) umožňuje vstup bílkovin do svalů zásobní (škrob,glykogen) součásst NK tvoří hormony ATB, koenzymy vitamíny C
Rozdělění (podle počtu monosacharidických jednotek) a)monosacharidy (cukry) b)oligosacharid (cukr) c)polysacharidy
Rozdělení (podle počtu uhlíků) 1. Triozy (3C) 2. Tetrozy (4C) 3. pentózy (5) 4. hexosy (6C) Nejvíce se vyskytují pentózy a hexosy
glukósa hroznový cukr, vzniká při fotosyntéze, součástí krve
fruktóza ovocný cukr, vstřebává se lépe
Názvy sacharidů triviální koncovka osa (óza)
Vzorce Fisherovy (lineární) Hawarhovy (zacyklené)
Chirální uhlík umožňuje optickou otáčivost (umožňuje vytvořit izomery)
Izomer sloučenina 2 a více, stejných počtů prvků, ale mají jiné uspořádaní)
Anomery dvě struktůry, které se liší pouze orientací na poloacetyovém hydroxylu (alfa a beta struktůry)
Epimery liší se polohou Oh skupiny pouze na jednom uhlíku a ne na C1
Vlastnosti monosacharidů -Krystalická látka -Dobře rozpustné ve vodě -Sladké -Zahříváním karamelizují -Fellingovo činidlo- redukují Schiffovo- nereagují (s aldehydy se činidle zbarvuje fialvově)
Poloacetylový hydroxyl je reaktivnější než všechny ostatní OH skupiny, je na 1 uhlíku sloučeniny
monosacaridy příklady Glukóza C6H12O6 hroznový cukr (aldohexoza) výskyt v ovoci, šťávách, medu, krev živočichů -bílá sladká rozpustná ve vodě tvoří velké množství disacharidů a polysacharidů lehce ztravitelná Význam: zdroj energie, součást umělé výživy
Glykémie Normální 3,3-6,6 mini/mol pod 3,3 - Hypoglykémie nad - 6,6 Hyperglykémie
Fruktóza (Ovocný cukr) Ketohexoza (6C) veškeré ovoce a med nejvetší sladivost, dobré vstřebá součást disacharidů a sacharidů
GALAKTOZA součást krevních polysacharidů
L-galaktora Součást agarů
D RYBOSA : ALDOPENTOZA Součást RNA deriváty 2-deoxy-D-robózy
OLYGOSACHARIDY (LAKTÓZA) - 2-10 monosach. jednotek
ROZDĚLENÍ OLYGOSACHARIDŮ 1. Disachary(Neredukují) -poloacetilový hydroxyl se spojí s pol.ac. hydroxylem 2 monosacharidy--neredukují 2. Redukující poloac. hydroxyl redukuje s alkoholovým hydroxylem
NEREDUKUJÍCÍ hydroxylová vazba mezi C1 a C2, který je aldehydický nebo C2 druhého monosacharidu, který je ketonický
REDUKUJÍCÍ vzniká glykosylová vazba mezi C1 a C4 druhého monosacharidu
POLYSACHARIDY 10 a více polysacharidických jednotek Homopolysacharidy - stejné jednotky Heteropolysacharidy- různé jednotky
VLASTNOSTI (POLYSACHARIDŮ) Nemají redukční vlastnosti!!! nejsou sladké mají dvojí strukturu 1. Lineární (celulóza) 2. Rozvětvené (glykogen)
FUNKCE (POLYSACHARIDŮ) Stavební, zásobní, specifické
CELULÓZA (polysacharid) -složen z glukózy, základní stavební složka rostlin (více než 50% uhlíku v biosféře je vázané v celulóze) -Velmi pevná, ve vodě nerozpustná -cereálie, zelenina
ŠKROB (polysacharid) Základní zásobní látka rostlin Amylopektin- (větvený, nerozpustný ve vodě) Amylosa- (nevětvená, rozpustná ve vodě)
GLYKOGEN (polysacharid) Zásobní polysacharid živočichů U člověka: játra a svaly rozpustný ve vodě
Show full summary Hide full summary

Similar

Die Natrium-Kalium-Pumpe
India Rose
how to learn English
Hissa Abdullatif
All the French words you need to know for A* at GCSE
ColytonStudent
Kennst du dich mit Ökologie aus? Quiz
Laura Overhoff
A-Level Physics OCR B - Equations You Should Know
Kieran C
Países desarrollados y subdesarrollados
sara.garcia.2eso
LEARN IT 1: Energy
Isleworth Physics
Edexcel GCSE Maths Specification - Algebra
Charlie Turner
Biologie 3
Eugeniu Nicolenco
INFLATION
John O'Driscoll
The buildup to and the battle of Hastings.
Spradrad