Hinduismen termer

Em Macey
Flashcards by , created almost 3 years ago

Religious Studies Flashcards on Hinduismen termer, created by Em Macey on 01/09/2017.

998
3
10
Tags
Em Macey
Created by Em Macey almost 3 years ago
MATTERS OF LIFE AND DEATH - UNIT 1, SECTION 2 - RELIGIOUS STUDIES GCSE EDEXCEL
Khadijah Mohammed
Religious Studies- Matters of life and death
Emma Samieh-Tucker
Religious Studies- Marriage and the family
Emma Samieh-Tucker
Essay Outline
Kai Ladd
Mezinárodní ekonomie 2SE221,2SE201 (1)
Filip Wimmer
Religious Language Edexcel A Level
fstok
Crime and Punishment Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
Peace and Conflict Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
Rights and Responsibilities Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
BELIEVING IN GOD- UNIT 1, SECTION 1- RELIGIOUS STUDIES GCSE EDEXCEL
Khadijah Mohammed
Question Answer
Samsara Det eviga kretsloppet
Reinkarnation Återfödelse
Moksha Befrielse från Samsara
Karma Summan av våra handlingar som påverkar vad vi återföds till i nästa liv
Brahman Världssjälen
Atman Den del av Brahman som finns i oss. ”Självet” som vandrar vidare i olika kroppar
Maya ”Slöjan”. Illusionen om att alla levande varelser är separata. Illusionen om hur världen ser ut.
Lärljungastadiet Första livsstadiet där man är elev och får undervisning
Familjestadiet Andra livsstadiet där man ska bilda familj och arbeta för att försörja familjen
Asketstadiet Fjärde livsstadiet där man (mannen) lämnar hemmet och lever enkelt och blir kringvandrande asket.
Jnana yoga Försöker uppnå Moksha genom studier av religiösa texter och meditation. Ser förbi Maya, inser att Atman=Brahman
Raja yoga Kännandets väg. Genom fysiska och mentala övningar inse att Atman = Brahman
Karma yoga Handlingarnas väg. Genom att göra goda handlingar förbättrar man chansen att uppnå Moksha
Bhakti yoga Hängivenhetens väg. Vara hängiven en Gud, lovprisa och visa kärlek till den guden. Målet med Moksha att förenas med just den Guden
Varna De fyra sociala ”klasser” som människor är uppdelade i. Föds in i. Varje Varna har sin egen dharma-plikt
Dharma Lära eller plikt
Brahmins Högsta Varna. Arbetar ofta som präster/lärare. Kan arbeta som annat också. Har strikta krav på HUR de ska leva.
Kshatriyas Andra kastet. Soldater, kungar, politiker. De som Regerar, styr och beskyddar.
Vaisyas Tredje kastet.Nyttogörare. Handelsmän, bönder, hantverkare. De som bidrar till välståndet.
Sudras Fjärde kastet. Tjänarkastet. Kroppsarbetare, städare, jobb inom service.
Dhaliter ”De förtryckta” En samhällsklass som egentligen står utanför de andra Varnas. Arbetar ofta med lägsta jobben som de andra varnas inte får arbeta med. Men har ej så strikta dharmas att följa.
Jati Undergrupp till Varna och kopplas ofta ihop med ett specifikt jobb eller typ av jobb.
Shakti Den kvinnliga skapande kraften, utan den kan inget finnas. De manliga Gudarnas fruar kallas för deras Shakti- kvinnliga motpart.
Yoni Symbol för Shakti (kvinnliga, skapande kraften), ses oftast ihop med Shiva Lingam.
Shiva Lingam Symbol för Shiva, och den manliga kraften. Ena halvan av helheten.
Brahma Tiden, skaparen. Avbildas ofta med 4 huvuden och hållandes i Vedaböckerna.
Vishnu Upprätthållaren/bevararen. Tar han om världen. Kommer ibland ner i olika avatarer för att rätta till balansen i världen. Kännetecken: Röd och vit markering i pannan, håller en snäcka i ena handen.
Shiva Förstöraren. Han dansar sönder världen så att en ny kan träda fram. Han visas oftast i sitt lugna, mediterande tillstånd eller i sitt mer vilda dansande tillstånd. Kännetecken: tre streck aska i pannan halvmåne i håret och bär en treudd.
Ganesh Kunskapens och visdomens Gud. Hjälper till att röja bort hinder. Son till Shiva och Parvati. Kännetecken: Har ett elefanthuvud.
Parvati Kärlekens och hängivenhetens gudinna. Moderlig, hängiven hustru till Shiva. Hon är hans Shakti och de avbildas med halva den andres kropp. Symboliserar helheten av det manliga och kvinnliga och fruktbarhet
Durga En form av Parvati. Mer självständig, stark. Hon är förgöraren av ondska och demoner.
Kali Den vildaste formen av Parvati. Hon är förgöraren av ego. Hon ses ibland som urmodern. Kännetecken: ofta svart, lipande tunga, håller i ett avhugget huvud (symbol för ego) och stående på Shiva
Krishna Avatar av Vishnu men väldigt populär i egen form. Han har många olika sidor, porträtteras som busig, kärleksfull, vis och heroisk. Central plats i Bhagavad Gita. Avbildas ofta som barn eller ung koherde eller med sin kärlek: Radha
Swastika Symbol för solen och är en lyckosymbol.
Oum d5c29391-e590-4852-85ae-e1bb0107fab6.png (image/png) Det heliga ljudet. Sängs att universum startade från vibrationerna från ordet. De tre stavelserna representerar: Brahma, Vishnu och Shiva. Sägs i början av de flesta mantran, hymner och även i början och slutet av heliga texter. Representerar även Brahman-Atman
Vedaböckerna Äldsta och viktigaste texterna. Hör till ´Sruti-”dethörda” som sägs vara uppenbarad kunskap. De börjades skrivas ner för ca 3000 år sedan. Innehåller hymner till gudar och beskriver instruktioner till riter, vilka mantras som ska sägas och magiska formler. Skrivna på Sanskrit
Upanishaderna ”Sittandes nära”Filosofiska texter. Hör till Smirti texterna- det ihågkomna. Skriven på Sanskrit i form av en dialog mellan elev och guru. Handlar om livet, grundläggande principer inom Hinduismen: Brahman-Atman, Maya, Samsara, Karma, Dharma, Moksha.
Bhagavadgita Del av eposet Mahabbharata. En dialog där Krishna försöker övertyga Kung Arjuna att strida mot sina kusiner. Lugnar honom att han ej skall frukta att han skall få dålig karma. Han ska följa sin plikt, handla utan ont uppsåt och vara hängiven Krishna och lita på honom. Han kan ej döda något, atman är ej förstörbar.
Puja Bön/Gudstjänst. Kan utföras både i hemmet och i templet. Man offrar blommor, rökelse, mat , tänder ljus/eld, ber och sjunger framför Gudabilder/statyer.
Eremit stadiet Tredje livsstadiet.När man börjar ägna sig åt mer religiösa studier och andlig utveckling. Flyttar fokus från det värdsliga.