Homeostas

Emma Söderberg
Flowchart by Emma Söderberg, updated more than 1 year ago
Emma Söderberg
Created by Emma Söderberg over 3 years ago
5
0

Description

Reglering av vatten, temperatur och blodsockernivå

Resource summary

Flowchart nodes

 • Reglering av blodsocker
 • För högt
 • Insulin från bukspottskörteln
 • Glukos absorberas av organ
 • Glukos absorberas av lever
 • Glukoshalt i blod minskar
 • För lågt
 • Insulin frigörs inte
 • Mindre glukos till organ
 • Mindre glukos till lever
 • Högra glukoshalt i blod
 • Reglering av temperatur
 • För varm
 • Svettas
 • Vatten dunstar från huden
 • Vatten absorberar värme
 • Huden kyls ned och kroppen svalnar
 • Vasodilation
 • Blodkärl expanderar
 • Mer blod närmare ytan
 • Blodet kyls ned av luften
 • konsekvenser: värmesting, uttorkning
 • För kall
 • Skakar
 • Muskler rörs hastigt
 • Energi frigörs i form av värme
 • Vasokonstriktion
 • Blodkärl dras ihop
 • Mindre blod till ytan
 • Blod behåller värme längre
 • konsekvens: hypotermi
 • Reglering av vatten
 • Homeostas
 • För mycket
 • Del av hjärnan upptäcker vätskehalt
 • Hypofys frigör mindre ADH
 • Njure absorberar mer
 • Mer urin produceras
 • För lite
 • Hypofys frigör mer ADH
 • Mindre absorberas av njure
 • Mindre urin bildas
Show full summary Hide full summary

Similar

Photosynthesis and Respiration Quiz
Selam H
Plano de Revisão Geral
miminoma
Maths GCSE - What to revise!
livvy_hurrell
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 6 (156-179)
Brianne Wright
Psicoanalisis. modificado.
Michell Reyes
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
Betsaida Xadani Pérez Vásquez
COMUNICACION VERBAL Y NO VERBAL
ivan dreew
Estadistícas adn de cultura para el desarollo del Ecuador
daniel panata
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
José Reyes
FEDERACIÓN
marta estrada