Les TIC :Tecnología, informació i comunicació

Description

Sandra Madrid Oliva
sandra.madrid.ol
Mind Map by sandra.madrid.ol, updated more than 1 year ago
sandra.madrid.ol
Created by sandra.madrid.ol almost 9 years ago
43
0

Resource summary

Les TIC :Tecnología, informació i comunicació
 1. sorgeix
  1. Nova Societat
   1. Internet
    1. Provoca efectes negatius
     1. -Inseguretat, qualitat,informació
      1. Dificultat de trobar informació
     2. Societat de la informació o del coneixement
      1. caracteristiques
       1. Informació i tecnologia
        1. Capacitat de treballar amb la informació que proporcionen avenços tecnologics
         1. Generació de valor i coneixement derivat en treball
          1. Afecten directament la vida quotidiana i les formes de comunicació de les persones
         2. Segons Emili Prado
          1. diferencia
           1. Societat informació
            1. posa l'accent en la possibilitat de accedir a la informació
            2. Societat del coneixement
             1. posa l'accent en el processament d'informació per convertir-la en coneixement
        2. Agents implicats
         1. Ciutadans
          1. Empreses
           1. Dependents d'administracions
           2. són
            1. Un mitjà d'accès en
             1. Recursos Docents
              1. Processos d'aprenentatge
              2. Considerada una 3º Revolucio industrial
               1. integrada per
                1. Conjunt de canvis tècnics fonamentals per a la producció i la distribució interconectats amb canvis socials i culturals de 1º magnitud
                 1. que provoquen
                  1. Noves maneres de proveir i adquirir serveis
                   1. Noves maneres d'accedir a la educació
                    1. Nous metodes de relacions socials i culturals ( societat en xarxa)
                     1. Noves maneres d'organitzar i concebre el treball
                  2. Conjunt de tecnologies basades en la microelectrónica, la informática i les xarxes de comunicacions
                   1. Utilitzades per
                    1. Procesar i transmetre informacio en format digital
                     1. per exemple
                      1. Televisió
                       1. Radio
                        1. Mobils,ordinadors
                    2. provoca
                     1. Exclusió digital
                      1. diferents factors
                       1. Recursos fisics,humans,digitals i socials i comunitaris
                        1. provocada per la exclusio social
                         1. dimensions que la poden provocar
                          1. Estructural,politica,social i personal,
                          2. Factors que intervenen
                           1. Condicions economiques,edat i genere,nivell d'educació,étnia o cultura, manca d'habitatge,salut desfavorable,relacioms socials i familiars i mercat laboral entre d'altres.
                           2. canvis que tenen un fort impacte
                            1. Impacte de les TIC
                             1. Impacte dels canvis de mercat
                              1. Increment esperança de vida de la població
                               1. Incorporació de la dona en el mercat laboral
                                1. Canvis estructures familiars
                                 1. Creixent immigracio i creixement de diversitat etnica
                                 2. Caracteristíques
                                  1. Estructural
                                   1. Dinàmic
                                    1. Multifactrorial
                                 3. esquerda digital
                                 4. Inclusio digital
                                  1. des de
                                   1. Gaudir dels dretrs i oportunitats derivades a l'acces de les Tic i la seva utilització
                                    1. Prespectiva d'acció social
                                   2. Alfabetitzacio digital
                                    1. Nuclis
                                     1. Accés
                                      1. Tractament
                                       1. Avaluació
                                        1. Aplicació
                                         1. Comunicació
                                         2. Components
                                          1. Captació tecnológica i informacional
                                          2. Caracteristiques
                                           1. Utilitzar eines de les TIC
                                            1. Visió crítica de les TIC
                                             1. Conèixer elements de les TIC
                                              1. Utilitzar vocabulari relació les TIC
                                               1. Conèixer components de les TIC
                                               2. és
                                                1. capacitat de llegar i escriure i capatació necessaria per viure a la societat( Capacitat de comunicar-se i el desenvolupament personals necessari)
                                                2. competències
                                                 1. Són descripcions generals de les habilitats que una persona necessita per desenvoluopar amb èxit una tasca específica
                                                  1. 2 tipus
                                                   1. Compètencia informacional
                                                    1. Aconseguir nivell de coneixement
                                                    2. Compètencia tecnologica
                                                     1. Programari i el maquinari
                                                Show full summary Hide full summary

                                                Similar

                                                AQA Core Biology (B1) - 1.1 - Keeping Healthy
                                                NiallRamphal
                                                Application of technology in learning
                                                Jeff Wall
                                                Blood brothers-Context
                                                umber_k
                                                Physical Geography
                                                littlegoulding
                                                Introduction and Ionic Bonding
                                                ShreyaDas
                                                Themes in Macbeth
                                                annasc0tt
                                                The structure of the Heart, AS Biology
                                                mill-bill
                                                Physics 1A - Energy
                                                Zaki Rizvi
                                                PSBD TEST # 3
                                                yog thapa
                                                Think Python
                                                tsilvo2001
                                                Les Aliments
                                                dAnn dAnn