LA CRISI DE LA BAIXA EDAT MITJANA (s. XIV i XV

Description

Mind Map on LA CRISI DE LA BAIXA EDAT MITJANA (s. XIV i XV, created by ccruz6525 on 04/06/2015.
ccruz6525
Mind Map by ccruz6525, updated more than 1 year ago
ccruz6525
Created by ccruz6525 over 8 years ago
16
1

Resource summary

LA CRISI DE LA BAIXA EDAT MITJANA (s. XIV i XV
 1. LA FAM, LA GUERRA I LA PESTA
  1. PROBLEMES
   1. crisi agraria a causa de les males collites
    1. conseqüència de:
     1. clima desafavorable
      1. conreu de terres de baixa qualitat
     2. danys que provocaven les guerres freqüents
      1. hi havia bandolers als boscos
       1. les terres eren saquejades
       2. al 1347 la Pesta Negra va assolir Europa
        1. gran mortalitat
      2. LES REVOLTES URBANES
       1. A LES CIUTATS
        1. la mortalitat era més elevada que als camps
         1. es va estendre la pobresa entre les clases populars
          1. davant l'augment de la misèria
           1. els grups més desfavorits van exigir millores
           2. les revoltees es van escampar per moltes ciutats europees
          2. CRISI AGRÀRIA I REVOLTES DELS PAGESOS
           1. al camp va escassejar la mà d'obra
            1. moltes terres de conreu van quedar abandonades
             1. la producción va minvar
              1. disminuïen els ingresos i les rendes
             2. els impostos van augmentar
              1. van augmentar les tensions socials
               1. les revoltes de pagesos es van estendre per Europa
              Show full summary Hide full summary

              Similar

              Physics Revision
              Tom Mitchell
              GRE Word of the Day
              SAT Prep Group
              Biology Unit 2 - DNA, meiosis, mitosis, cell cycle
              DauntlessAlpha
              BIOLOGY B1 5 AND 6
              x_clairey_x
              Lord of the Flies Quotes
              sstead98
              AQA GCSE Biology B1 unit 1
              Olivia Phillips
              AS Biology- OCR- Module 1 Cells Specification Analysis and Notes
              Laura Perry
              Biology AS Level UNIT 1
              Valentin Andrei
              GCSE REVISION TIMETABLE
              megangeorgia03
              1PR101 2.test - Část 7.
              Nikola Truong
              MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
              Lizbeth Domínguez