ESPAI RURAL CATALÀ

Description

Aquí hi ha explicat breument els paisatges agraris de Catalunya en català
Gemma Baró
Mind Map by Gemma Baró, updated more than 1 year ago
Gemma Baró
Created by Gemma Baró over 8 years ago
98
1

Resource summary

ESPAI RURAL CATALÀ
 1. El percentatge de població ocupada es d'un 2,2%. És el sector primari, les seves activitats econòmiques principals són: l'agricultura, la ramaderia i l'explotació forestal. La diversitat climàtica i el relleu de Catalunya afavoreixen l'existència d'una agricultura àmplia i variada, tant de secà com de regadiu i també són petites.
  1. PAISATGES AGRARIS A CATALUNYA
   1. Catalunya humida
    1. Al nord del riu Llobregat. Presenta trets més propis de l'agricultura mixta (Trobem ramaderia i agricultura) amb cultius com el blat de moro i els farratges. S'hi conserven els trets mediterranis, amb zones de vinya i horta. També hi ha explotació forestal i ramaderia semiestabulada.
    2. Catalunya seca
     1. Al sud del riu Llobregat. Predominen els cereals de secà, la vinya, l'olivera,... El regadiu permet el conreu d'arbres fruiters, productes d'horta, ... L'explotació ramadera té producció notable de carn de porcí i de pollastre.
   Show full summary Hide full summary

   Similar

   2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
   Álex Lluch
   Fitxes per estudiar el Bloc 3 de Socials: Ahir
   Andreu Mercadal Cifre
   TEMA 1A: La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut general.
   Jaouad OB
   Les activitats agràries i pesqueres
   asayrol2001
   SOCIEDADES AGRÍCOLAS SUPRACOMUNALES
   tc2312976002
   Ingeniería agrícola
   yidave96
   SOCIEDADES AGRÍCOLAS INCIPIENTES
   tc2312976002
   SOCIEDADES AGRÍCOLAS SUPERIORES
   tc2312976002
   Las innovaciones agropecuarias, la tecnología minera e inicios de la actividad industrial
   Dante Lopez
   PREHISTORIA. NEOLÍTICO
   Roberto Vicente Rodriguez Blanco
   2n ESO. UD1. L'Islam a la Península Ibèrica: Al-Andalus
   Àlex Lluch