Corrent elèctric

Description

Corrent elèctric
martinez_s_h
Mind Map by martinez_s_h, updated more than 1 year ago
martinez_s_h
Created by martinez_s_h about 8 years ago
41
0

Resource summary

Corrent elèctric

Annotations:

 • És el desplaçament d'un conjunt de càrregues, o flux de càrregues, entre dos punts
 1. Intensitat de corrent elèctric

  Annotations:

  • Quantitat de càrregues que travessa una secció d'un conductor per unitat de temps
  1. Circuit elèctric

   Annotations:

   • Sentit real del corrent elèctric: va del pol negatiu al positiu Sentit convencional del corrent elèctric: del pol positiu al negatiu
   1. Connexió en sèrie

    Annotations:

    • La intensitat de corrent és igual per a tots els elements connectats
    1. Connexió en paral·lel

     Annotations:

     • El voltatge es igual per a tots els elements connectats en paral·lel
    2. Llei d'Ohm
     1. Resistivitat elèctrica

      Annotations:

      • És la resistència d'un conductor que té la unitat de secció i la unitat de llargària
     2. Energia i potència de corrent elèctric
      1. Efecte Joule

       Annotations:

       • Fenomen per el qual en un conductor l'energia elèctrica es transforma en calor
      Show full summary Hide full summary

      Similar

      Diferencias entre la Química y Física
      maya velasquez
      Física: Conceptos Básicos
      maya velasquez
      INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
      moises silva daza
      CUESTIONARIO DE FÍSICA
      amam3105
      Pilas y electrolisis - Repaso para Selectividad
      Diego Santos
      CAPACIDADES CONDICIONALES O CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS
      Delia Marín
      Fundamentos Básicos de la electricidad
      SC IDEA
      Electrotecnia Básica
      Felipe Soto
      Transporte y Movilidad
      juliana Clavijo
      ¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA?
      Camilo Monroy Pi
      CORRENT ELÈCTRIC
      Judit Gibert