La comptabilitat

Description

Mind Map on La comptabilitat, created by ainabc on 01/12/2014.
ainabc
Mind Map by ainabc, updated more than 1 year ago
ainabc
Created by ainabc over 9 years ago
29
1

Resource summary

La comptabilitat
 1. Què és?
  1. Dóna informació sobre:
   1. els recursos utilitzats
    1. com s'han finançat
     1. del resultat
    2. 6 principis comptables
     1. Empresa en funcionament
      1. Empresa té duració il·limitada
      2. Devengo
       1. tot ingrés o despesa neix en l'etapa de compromís considerant-se ja com un increment o una despesa patrimonial.
        1. És un dret guanyat que encara no s'ha cobrat
       2. Uniformitat
        1. criteri que es mantindrà en el temps sempre i quan romanguin qui ho va instaurar
        2. Prudència
         1. només es reflectiran els beneficis quan estiguin realitzats.
         2. No compensació
          1. no es podran compensar partides d'actiu i de passiu ni ingressos ni despeses
          2. Importància relativa
           1. s'admet la no aplicació d'algun principi quan la variació que es produeixi no alteri la imatge
          Show full summary Hide full summary

          Similar

          Geometry Formulas (Perimeters)
          PatrickNoonan
          Cell Structure
          daniel.praecox
          Unit 1 Sociology: Family Types
          ArcticCourtney
          OCR AS Biology - Lipids
          Chris Osmundse
          3. The Bolshevik's Seizure of Power
          ShreyaDas
          Cell Structure
          megan.radcliffe16
          The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
          K d
          GCSE REVISION TIMETABLE
          Sonia Christopher
          Using GoConqr to learn Spanish
          Sarah Egan
          Factores Humanos en la Aviación
          Adriana Forero
          2PR101 1.test - 9. část
          Nikola Truong