Tema 3: SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA

Marc Petit
Mind Map by , created about 2 years ago

Tercer tema d'Història d'Espany per la selectivitat de 2017 de Catalunya

26
6
0
Marc Petit
Created by Marc Petit about 2 years ago
Historia de España: Al-Ándalus
maya velasquez
Consecuencias de la guerra civil
ignaciobll
Guerra Civil Española: Fechas Clave
maya velasquez
THE PRESENT CONTINUOUS
neworld2030
Neuro-Anatomy
Rachael Jones
Tema 4: GUERRA CIVIL
Marc Petit
Tema 1: RESTAURACIÓ BORBÒNICA
Marc Petit
Historia de España: Constituciones y fechas
maya velasquez
La Restauración Borbónica: Personajes y hechos
maya velasquez
La Guerra de la Independencia y Revolución Liberal
maya velasquez
Tema 3: SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA
1 14 d'Abril de 1931 - 18 de Juliol de 1936
2 Proclamació de la República
2.1 Antecedents
2.1.1 Restauració Borbonica
2.1.2 Dictadura de Primo de Rivera
2.1.3 Exili d'Alfons XIII
2.1.4 Pacte de Sant Sebastia de 1930
2.2 Eleccions Municipals
2.2.1 12 d'Abril de 1931
2.2.2 Victòria del Govern d'Aznar
2.3 14 d'Abril de 1931
2.3.1 Proclamació de la 2ª República espanyola
2.3.2 Espanya
2.3.2.1 Govern Provisional
2.3.2.1.1 Niceto Alcalà Zamora
2.3.3 Catalunya
2.3.3.1 Govern Provisional
2.3.3.1.1 Francesc Macià
2.3.3.2 República Catalana dins de la Federació Ibèrica Espanyola
3 Fases
3.1 Bienni Progressista o Reformista
3.1.1 Desmbre 1931 - Novembre 1933
3.1.2 Govern
3.1.2.1 President de la República
3.1.2.1.1 Alcalà Zamora
3.1.2.2 Cap de Govern
3.1.2.2.1 Manuel Azaña
3.1.2.3 Constitució de 1931
3.1.2.3.1 Democràtica
3.1.2.3.2 Corts Unicamerals
3.1.2.3.2.1 Elecció de President
3.1.2.3.2.2 President
3.1.2.3.2.2.1 Nomena i destitueix el Cap de Govern
3.1.2.3.2.2.2 Convoca i disol Les Corts
3.1.2.3.3 Reconeixement de les llibertats individuals
3.1.2.3.4 Estat Laic
3.1.2.3.5 Dret a l'Autonomía
3.1.2.3.5.1 Catalunya
3.1.2.3.5.1.1 Estatut de Núria
3.1.2.3.5.1.1.1 1931
3.1.2.3.5.1.2 Estatut d'Autonomía
3.1.2.3.5.1.2.1 1932
3.1.2.3.5.2 País Basc
3.1.2.3.5.2.1 Estatut d'Estella
3.1.2.3.5.2.1.1 1931
3.1.2.3.5.2.2 Estatut d'Autonomía
3.1.2.3.5.2.2.1 1936
3.1.3 Reformes
3.1.3.1 Religiosa
3.1.3.1.1 Llei de Congregacions
3.1.3.1.1.1 1933
3.1.3.2 Militar
3.1.3.2.1 Oposició de la Dreta
3.1.3.3 Social
3.1.3.3.1 Millora situació laboral
3.1.3.3.2 Educació
3.1.3.3.2.1 Missions Pedagogiques
3.1.3.4 Agraria
3.1.3.4.1 Llei de Reforma Agraria
3.1.3.4.1.1 1932
3.1.3.4.2 Eliminació del Latifundisme
3.1.4 Problemes
3.1.4.1 Conflictivitat social
3.1.4.2 Revolta Militar Sanjurjo
3.1.4.2.1 1932
3.1.4.3 Insurreccions Anarquiestes
3.1.4.3.1 Casas Viejas
3.1.4.3.1.1 1933
3.1.4.4 Creació CEDA
3.1.4.5 Economía Desfavorable
3.1.4.6 Crisi de Govern
3.1.4.6.1 Eleccions Novembre 1933
3.2 Bienni Conservador o Bienni "Negre"
3.2.1 Novembre de 1933 - Febrer de 1936
3.2.2 Govern
3.2.2.1 Eleccions Novembre 1933
3.2.2.1.1 Victòria del CEDA i Partit Radical
3.2.2.2 Cap de Govern
3.2.2.2.1 Alejandro Lerroux
3.2.2.3 Viratge a la Dreta
3.2.3 Noves formacions polítiques de Dretes
3.2.3.1 JONS
3.2.3.1.1 Ramiro Ledesna
3.2.3.2 Falange Española
3.2.3.2.1 Primo de Rivera
3.2.3.3 Bloque Nacional
3.2.3.3.1 Calvo Sotelo
3.2.4 Reformes
3.2.4.1 Paralització de reformes del Bienni Progressista
3.2.4.2 Enfrontament amb l'esquerra
3.2.4.2.1 Vagues Generals
3.2.4.3 Revolució de 1934
3.2.4.3.1 5 d'Octubre
3.2.4.3.1.1 Revolució d'Asturies
3.2.4.3.2 6 d'Octubre
3.2.4.3.2.1 Estat Català de Lluis Companys
3.2.4.3.2.1.1 Suspensió d'Autonomia Catalana
3.2.4.3.2.1.2 Empresonament del govern Català
3.2.5 Crisi de Govern
3.2.5.1 Entrada CEDA al Govern
3.2.5.2 Escàndols de Corrupció
3.2.5.2.1 Estraperlo
3.2.5.2.2 Caiguda de Lerroux
3.2.5.3 Eleccions
3.2.5.3.1 Febrer de 1936
3.3 Front Popular
3.3.1 Febrer de 1936 - Juliol de 1936
3.3.2 Govern
3.3.2.1 Eleccions Novembre 1936
3.3.2.1.1 Victòria Front Popular
3.3.2.2 Cap de Govern
3.3.2.2.1 Casares Quigora
3.3.2.3 Govern d'Esquerra
3.3.3 Retorn Reformisme
3.3.3.1 Amnistia als insurrectes de ña Revolució de 1934
3.3.3.2 Restauració de la Generalitat Catalunya
3.3.3.3 Reforma Agrària
3.3.3.4 ...
3.3.4 Reaccions
3.3.4.1 Violència d'Extrema Dreta
3.3.4.2 Divissió de l'esquerra
3.3.4.3 Assassinats
3.3.4.3.1 Tinent del Castillo
3.3.4.3.2 Calvo Sotelo
3.3.4.4 Conspiració Militar
3.3.4.4.1 Aixecament del 18 de Juliol

Media attachments