Tema 2: EL CATALANISME

Marc Petit
Mind Map by , created about 2 years ago

Segón tema d'Història d'Espanya de la Selectivitat, o les PAU, de 2017. Aquest tema tracta dels successos que hi han a Catalunya desde 1833 fins 1986, passant per la Renaixença, la Restauració Borbònica, la Segona República Espanyola, la Guerra Civil, el Franquisme, fins la Transició Democràtica.

28
6
0
Marc Petit
Created by Marc Petit about 2 years ago
La Restauración Borbónica: Personajes y hechos
maya velasquez
Consecuencias de la guerra civil
ignaciobll
El Régimen Franquista
maya velasquez
Law of Tort - General Negligence
Sophie.J.E
Science Final Study Guide
Caroline Conlan
Tema 4: GUERRA CIVIL
Marc Petit
SINTAGMES
Marc Petit
Historia de España: Constituciones y fechas
maya velasquez
Historia de España: Al-Ándalus
maya velasquez
La Guerra de la Independencia y Revolución Liberal
maya velasquez
Tema 2: EL CATALANISME
1 1833 - 1986
2 Arrels del Catalanisme
2.1 Cultural
2.2 Renaixença
2.2.1 Moviment de la recuperació de la llengua i cultura catalana
2.2.2 Identitat Catalana
2.2.2.1 Ús del català com a llengua quotidiana
2.2.2.2 Manteniment de costums i tradicions
2.2.3 Culta
2.2.3.1 S'inicia amb B. C. Aribau
2.2.3.1.1 Oda a la Pàtria
2.2.3.1.1.1 1833
2.2.3.2 Promou Jocs Florals
2.2.3.2.1 1859
2.2.4 Popular
2.2.4.1 Reivindica el català que "es parla"
2.2.4.2 Teatre popular, Cant coral i Premsa
2.2.4.3 Unió de dos corrents
2.2.4.3.1 Popularitat de
2.2.4.3.1.1 J. Verdaguer
2.2.4.3.1.2 À. Guimerà
3 Segle XIX
3.1 Progressista
3.1.1 Federalisme
3.1.1.1 Representat per PRDF
3.1.1.1.1 Francesc Pi i Maragall
3.1.1.2 Defensen
3.1.1.2.1 Estat descentralitzat i Federal
3.1.1.3 Sexenni
3.1.1.3.1 Promouen la República Federal
3.1.1.4 Restauració
3.1.1.4.1 Primer projecte de Constitució
3.1.1.4.1.1 1833
3.1.2 Valentí Almirall
3.1.2.1 Fundador del Catalanisme Polític
3.1.2.1.1 Centre Català
3.1.2.1.1.1 1882
3.1.2.1.1.2 Partit polític inerclassista
3.1.2.2 Primer Congrés Catalanista
3.1.2.2.1 1880
3.1.2.3 Obra
3.1.2.3.1 "Lo Catalanisme"
3.1.2.3.1.1 1886
3.1.2.3.1.2 Les seves principals idees
3.1.2.3.1.3 Bases Ideologiques del Catalanisme
3.1.2.4 Memorial de Greuges
3.1.2.4.1 1885
3.1.2.4.2 Escrit per Valentí Almirall
3.1.2.4.3 Defensa el sistema administratiu català
3.1.2.4.4 Demanda el proteccionisme
3.1.2.4.5 Defensa la llengua catalana
3.2 Conservador
3.2.1 Lliga de Catalunya
3.2.1.1 1887
3.2.1.2 Escissió del Centre Català
3.2.1.2.1 El més conservador
3.2.1.3 Promou el missatge de la Reina Regent
3.2.1.3.1 1888
3.2.2 Unió Catalanista
3.2.2.1 Federació d'entitats catalanistes
3.2.2.2 Bases de Manresa
3.2.2.2.1 1982
3.2.2.3 Objectius
3.2.2.3.1 Difussió del Catalanisme
3.2.2.3.2 Elaboració d'un programa en comú
3.2.2.4 1891
3.2.3 Esglesia Catalanista
3.2.3.1 Vigatanisme
3.2.3.2 J. Torres i Bages
3.2.3.2.1 "La Tradició de Catalunya"
3.2.3.2.1.1 1892
3.2.3.3 Diari
3.2.3.3.1 La Veu de Montserrat
4 Segle XX
4.1 Restauració
4.1.1 1900 - 1923
4.1.1.1 Conservador
4.1.1.1.1 La Lliga Regionalista
4.1.1.1.1.1 1901
4.1.1.1.1.2 1919
4.1.1.1.1.2.1 Deteriorament Polític
4.1.1.1.1.3 1r gran partit catalanista amb presència electoral
4.1.1.1.1.4 Lluita per l'Autonomia Catalana
4.1.1.1.1.5 Dirigeix la Mancomunitat
4.1.1.1.2 Fets del Catalanisme
4.1.1.1.2.1 1905
4.1.1.1.2.1.1 Victòria electoral
4.1.1.1.2.1.1.1 La Lliga
4.1.1.1.2.1.2 Assalt al "Cu-Cut"
4.1.1.1.2.2 1906
4.1.1.1.2.2.1 Llei de jurisdiccions
4.1.1.1.2.3 1907
4.1.1.1.2.3.1 Solidaritat Catalana
4.1.1.1.2.3.1.1 Coalició Electoral
4.1.1.1.2.3.1.2 Victòria Electoral
4.1.1.1.3 Mancomunitat
4.1.1.1.3.1 1r Autogovern des de 1714
4.1.1.1.3.2 Institucions
4.1.1.1.3.2.1 Presidència
4.1.1.1.3.2.2 Govern
4.1.1.1.3.2.2.1 8 Consellers
4.1.1.1.3.2.3 Assamblea General
4.1.1.1.3.2.3.1 69 Diputats
4.1.1.1.3.3 Obra
4.1.1.1.3.3.1 Educativa
4.1.1.1.3.3.1.1 Normalització Lingüistica
4.1.1.1.3.3.2 Cultural
4.1.1.1.3.3.2.1 Servei de conservació i catalogació de Monuments
4.1.1.1.3.3.3 Pública
4.1.1.1.3.3.3.1 Construcció d'Infraestructures
4.1.1.2 Esquerres
4.1.1.2.1 Partits Polítics
4.1.1.2.1.1 Centre Nacionalista Republicà
4.1.1.2.1.1.1 CADCI
4.1.1.2.1.1.2 1906
4.1.1.2.1.2 Unió Federal Nacionalista Republicana
4.1.1.2.1.2.1 1910
4.1.1.2.2 Ooposició dins de l'esquerra
4.1.1.2.2.1 Partit Radical de Lerroux
4.1.1.2.3 Partit Republicà Català
4.1.1.2.3.1 Lluis Companys
4.1.1.2.3.2 1917
4.1.1.2.4 Acció Catalana
4.1.1.2.4.1 1922
4.1.1.2.5 Estat Català
4.1.1.2.5.1 1922
4.1.1.2.5.2 Francesc Macià
4.1.1.2.5.3 Fets Prats de Molló
4.1.1.2.5.3.1 1926
4.1.2 Dictadura de Primo de Rivera
4.1.2.1 1923 - 1931
4.1.2.2 Abolició Mancomunitat
4.1.2.3 Eliminació de símbols nacionalistes
4.1.2.4 Prohibició del català
4.1.2.4.1 Actes Oficials
4.1.2.4.2 Retolació Vial
4.1.2.4.3 Administració
4.1.2.5 Decret reial contra el Separatisme
4.1.2.6 1931
4.1.2.6.1 Estatut de Núria
4.2 Segona República
4.2.1 Aprovació de l'Autonomia
4.2.2 Generalitat Estatuaria
4.2.3 Mesures
4.3 Guerra Civil
4.3.1 Forta Polèmica
4.3.2 Comité central de Milícies Antifexistes
4.3.3 Sublevació Militar
4.3.4 Fets de Maig de 1937
4.4 Franquisme
4.5 Transició Democràtica

Media attachments