LLENGUA ORAL VS LLENGUA ESCRITA

Karen Monserrat
Mind Map by Karen Monserrat, updated more than 1 year ago
Karen Monserrat
Created by Karen Monserrat over 5 years ago
65
1

Description

Mind Map on LLENGUA ORAL VS LLENGUA ESCRITA, created by Karen Monserrat on 09/15/2014.
Tags

Resource summary

LLENGUA ORAL VS LLENGUA ESCRITA
1 Oral
1.1 Espontánia i natural
1.2 Empra gestos, expressions facials
1.3 El to de la veu incorpora matissos afectius: estats d'ànim, sentiments
1.4 Grau de formalitat baix
1.4.1 abreviatures
1.4.2 diminutius
1.4.3 llenguatge senzill
1.4.4 Paraules comodí
1.5 Inerlocutors presents en l'acte de parla
1.6 Oracions simples o inacabades
1.7 Correccions gramaticals i barbarismes
2 Escrita
2.1 Elaborada, no espontània
2.2 Grau de formalitat alt
2.2.1 Lèxic extens i precís
2.3 Recursos gràfics: cometes, subratllats...
2.4 Interlocutors no presents en l'acte de parla
2.5 Oracions llargues i complexes
2.6 La llengua segueix la normativa
Show full summary Hide full summary

Similar

Llengua i Societat
Erick Espinosa León
Les paraules compostes
ane ribes
Els substantius
Ana Pitarch Badal
ORIGEN Y EVOLUCIÓ DEL VALENCIÀ
luisgimenogomez2
Valencià - Literatura PAU - Tema 1
Amanda Torrente
Els determinants
Ana Pitarch Badal
1_VIATGE DE FI DE CURS ABÈLGICA
Miguel Palacios
Lexemes i morfemes
Ana Pitarch Badal
Valencià Mitjà 04
José M. Santamaría Bo
Valencià Mitjà 01
José M. Santamaría Bo
Valencià Mitjà 02
José M. Santamaría Bo