Gruvdrift

wasin.laokhot
Mind Map by wasin.laokhot, updated more than 1 year ago
wasin.laokhot
Created by wasin.laokhot over 5 years ago
12
0

Description

Hej. Vi gör en mindmap om gruvdrift.
Tags

Resource summary

Gruvdrift
1 Råvaror från marken

Annotations:

  • Ovanför mark finns olika resurser som trä, vatten, matvaror etc. Fast under jorden långt nere finns också användbara resurser.
1.1 I berggrunden finns värdefulla malmer
1.1.1 Här är några exempel på malmer

Annotations:

  • Malmer är icke förnybara, men de går att smälta över och över och användas på nytt. Därför kastar man inte bort guld eller silverföremål etc.
1.1.1.1 Guld
1.1.1.2 Silver
1.1.1.3 Järn
1.1.1.4 Koppar
2 Gruvor i Sverige
2.1 Sverige har tur - vi har gott om järnmalmer och sulfidmalmer
2.1.1 Järnmalmen i Sverige är av god kvalietet
2.1.1.1 Den mesta järnmalmen hittar man i Norrbotten.
2.1.1.1.1 Där finns två stora gruvor i Kiruna och Malmberget
2.1.1.1.1.1 Malmen ägs av staten, men bryts av LKAB (Loussavaara - Kiirunavaara AB)
2.1.2 Sulfidmalmerna är koppar, zink, bly, silver och guld
2.1.2.1 Sverige har en av Europas största koppar gruva i Aitik.
2.1.2.1.1 Vi har även en av Europas största zink gruva i Närke
3 Tänt var det här!
3.1 Malmen bryts 1000 meter ner i marken
3.1.1 Man borrar hål i grott-taket och fyller det med sprängmedel
3.1.1.1 De spränger och järnmalmen trillar ner
3.1.1.1.1 Järnmalmen transporteras upp till ytan med fjärrstyrda tåg
3.1.2 Man bearbetar malmen i malmberedningsverk
3.1.2.1 Efter det skickas det till järnverk eller hamnar
3.1.2.1.1 Det mesta av malmen exporteras till andra länder
3.1.2.1.2 Malmen görs till små pellets av järn som gör att det blir lättare att transportera
Show full summary Hide full summary

Similar

Barcode reader and sensors
Allan Kiplangat
Spanish Vocabulary- Beginner
PatrickNoonan
River Processes and Landforms
1jdjdjd1
OCR AS Biology - Lipids
Chris Osmundse
A-level French Vocabulary
daniel.praecox
Cells, Tissues and Organs
yusanr98
CHEMISTRY C1 4
x_clairey_x
Biology B1.1 - Genes
raffia.khalid99
GCSE History – The early years and the Weimar Republic 1918-1923
Ben C
Using GoConqr to study History
Sarah Egan
Revisión sistemática: especies de serpientes implicadas con mayor frecuencia en accidentes ofídicos en América Latina entre 2009 y 2020
Valentina Acevedo García