2. Λογισμικό (Software)

Κώστας Κουκούλης
Mind Map by Κώστας Κουκούλης, updated more than 1 year ago
Κώστας Κουκούλης
Created by Κώστας Κουκούλης about 6 years ago
343
0

Description

Mind Map on 2. Λογισμικό (Software), created by Κώστας Κουκούλης on 10/05/2014.

Resource summary

2. Λογισμικό (Software)
1 Λογισμικό Εφαρμογών (Application Software)
1.1 Eξαρτάται πάντα από τις δυνατότητες του υλικού του υπολογιστή που διαθέτουμε. Για τον λόγο αυτό, κάθε πρόγραμμα συνοδεύεται από τις ελάχιστες και τις προτεινόμενες απαιτήσεις του όσον αφορά στο υλικό (hardware), που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
1.2 Οι εφαρμογές που προμηθευόμαστε να είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη έκδοση ΛΣ που χρησιμοποιούμε.
1.3 Κάθε χρήστης όμως έχει διαφορετικές ανάγκες και χρειάζεται τον δικό του συνδυασμό προγραμμάτων, ώστε να μεταμορφώσει τον υπολογιστή του σε ένα εξειδικευμένο παραγωγικό εργαλείο.
1.4 Είδη Εφαρμογών
1.4.1 φυλλομετρητές ή προγράμματα πλοήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (web browsers)
1.4.2 τα προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων (media players)
1.4.3 οι εφαρμογές γραφείου (office suites)
1.4.4 τα προγράμματα αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού (antivirus).
2 Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)
2.1 Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)
2.2 Ελευθερίες
2.2.1 Ελευθερία 0: για χρήση του προγράμματος για οποιονδήποτε σκοπό
2.2.2 Ελευθερία 1: για μελέτη και τροποποίηση του προγράμματος.
2.2.3 Ελευθερία 2: για αναδιανομή αντιγράφων του προγράμματος.
2.2.4 Ελευθερία 3: για βελτίωση και επανέκδοση του προγράμματος, προς το συμφέρον της κοινότητας των χρηστών.
2.3 Παρόμοιες έννοιες
2.3.1 λογισμικό ανοιχτού κώδικα
2.3.2 δωρεάν λογισμικό (freeware)
3 Λογισμικό Συστήματος (System Software)
3.1 Λειτουργικό Σύστημα (Operating System - OS)
3.1.1 αποτελεί το λογισμικό του υπολογιστή που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον συντονισμό των εργασιών, καθώς και την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, όπως είναι π.χ. η μνήμη και ο χρόνος εκτέλεσης στην ΚΜΕ
3.1.2 λειτουργεί ως ένα ενδιάμεσο επίπεδο λογικής διασύνδεσης μεταξύ λογισμικού και υλικού του υπολογιστή
3.1.3 σημαντικά μέρη
3.1.3.1 φλοιός (shell)
3.1.3.1.1 Περιβάλλον Εντολών Γραμμής (Command Line Interface)
3.1.3.1.2 Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας (Graphical User Interface - GUI)
3.1.3.2 πυρήνας (kernel)
3.1.3.3 Κατηγορίες
3.1.3.3.1 Πραγματικού-χρόνου (Real-time)
3.1.3.3.2 Πολλών-χρηστών (Multi-user)
3.1.3.3.3 Πολύ-διεργασιακά (Multi-tasking)
3.1.3.3.4 Κατανεμημένα (Distributed)
3.1.3.3.5 Ενσωματωμένα (Embedded)
3.1.3.4
3.2 οδηγούς συσκευών (drivers)
3.3 διαγνωστικά εργαλεία
3.4 το παραθυρικό σύστημα
3.5 βοηθητικά προγράμματα
3.6 και άλλα
4
Show full summary Hide full summary

Similar

Spanish Adjectives (Describing People)
Niat Habtemariam
THE CASES - GERMAN
Holly Miles
GCSE English Language Overview
philip.ellis
Quick tips to improve your Exam Preparation
James Timpson
1PR101 2.test - Část 12.
Nikola Truong
3.1 Keywords - Marketing
EMI D
Fisica moderna (atomo cuantico y teoria de plank)
Quenary Dalay
Primera Guerra Mundial
lali dominguez
Metodología de la planeación normativa.
ulises leon
The future of education
Gisella Martínez