Δεδομένα

A Lapatinas
Mind Map by A Lapatinas, updated more than 1 year ago
A Lapatinas
Created by A Lapatinas over 5 years ago
1030
0

Description

Statistics I Mind Map on Δεδομένα, created by A Lapatinas on 10/24/2014.

Resource summary

Δεδομένα
1 ποιοτικά
1.1 διακριτή μεταβλητή
1.1.1 ονοματική

Annotations:

  • χρώμα μαλλιών, φύλο, θρήσκευμα
1.1.2 διατακτική

Annotations:

  • βαθμός στρατιωτικών, μετάλλια στους Ολυμπιακούς, κατηγορίες πρωταθλήματος στα αθλήματα κλπ
2 ποσοτικά
2.1 διακριτή μεταβλητή

Annotations:

  • αριθμός μαθητών, αριθμός μεταλλίων, αριθμός επιχειρήσεων κλπ
2.2 συνεχής μεταβλητή

Annotations:

  • ύψος, βάρος
Show full summary Hide full summary

Similar

Lecture 1 cards
A Lapatinas
GCSE ICT Revision
Andrea Leyden
Physics P1
Phoebe Drew
French Essay Writing Vocab
caitlindavies8
Using GoConqr to learn German
Sarah Egan
SalesForce ADM 201 Study Quiz
James McLean
1_PSBD New Edition
Ps Test
Mapas mentales con ExamTime
VERO FONSECA
SISTEMA NERVIOSO Y REPRODUCTIVO
Lizbeth Domínguez
Organigramas
Sindy Deydania
SMART TV
Iván Andrés