'An tEarrach Thiar' le Máirtin ó Direáin.

troelstraclodagh
Mind Map by troelstraclodagh, updated more than 1 year ago
troelstraclodagh
Created by troelstraclodagh over 5 years ago
208
1

Description

Mind Map on 'An tEarrach Thiar' le Máirtin ó Direáin., created by troelstraclodagh on 11/05/2014.

Resource summary

'An tEarrach Thiar' le Máirtin ó Direáin.
1 An File-1910-1988.......
1.1 *Rugadh é in Óileáin Árann sa bhliain 1910.
1.1.1 *D'fhág sé an t-oileán chun dul ag obair in Oifig an Phoist i nGaillimh sa bhliain 1928.
1.1.1.1 *Chuaigh sé ag obair i mBaile Átha Cliath ina dhiaidh sin.
1.1.1.1.1 *Nior fhill sé chun cónaithe ar an oiléan ina dhiaidh sin.
1.1.1.1.1.1 *Fuair sé bás i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1988.
2 Cad é scéal an dáin?
2.1 *Feicimid pictiúr d'ait dhúchais an fhile.
2.1.1 *Chonaic sé feirmeoir ag obair.
2.1.1.1 *Chonaic sé na radhairc.
2.1.1.1.1 Bhi grá láidir aige dá áit dhúchais ach bhog sé go Baile Átha Cliath chun post a fháil.
2.1.1.1.1.1 Ni raibh poist le fáil ar Oileáin Árann.
2.1.1.1.1.1.1 *Chuala sé fuaimeann áille agus mhothaigh sé siocháin ar an oileán mara.
3 An maith leat an dán? Cén fath?
3.1 Is maith liom an dán.
3.1.1 Tá sé an-suaimhneach.
3.1.1.1 Is breá liom saol na tuaithe.
3.1.1.1.1 Tá an cur sios an réadúil.
3.1.1.1.1.1 Tá na hiomhánna an-soiléir.
3.1.1.1.1.1.1 Cloisim na fuameanna nuair a léim an dán.
3.1.1.1.1.1.1.1 Tá an iomhá an earraigh go hálainn.
3.1.1.1.1.1.1.1.1 Thaitin sé liom mar mhothaigh mé saor ó bhrú an tsaoil ag léamh an dáin.
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Tá áthas ar gachduine agus tá ciúnas san aer.
Show full summary Hide full summary

Similar

Key Paintings
Julia Lee
Timeline of World War One
amayagn
CARDIOVASCULAR SYSTEM
offintowonderland
Psychology Exam review
emaw757
Input Devices
Jess Peason
Meiosis vs. Mitosis
nvart00
Biology - the digestive system
Oliviax
Accounting I - UNIT 1 Fundamentals
Kathleen Keller
Biology~AS
Holly Bamford
salesforce Developer 1
sbchowdary
Types of Learning Environment
Brandon Tuyuc