L'economia tradicional d'Andorra

Amparo Soriano Barberan
Mind Map by Amparo Soriano Barberan, updated more than 1 year ago
Amparo Soriano Barberan
Created by Amparo Soriano Barberan over 5 years ago
562
0

Description

Canvis de l'economia d'Andorra dels últims segles
Tags

Resource summary

L'economia tradicional d'Andorra
1 l'agricultura
1.1 poques terres per conrear: feixes
1.2 fam de terra: boïgues
1.3 cultiu de tabac
1.4 terra mal repartida
2 la ramaderia
2.1 ramaderia ovina: 1750: 40.000 i 1850: 20.000 (+-)
2.2 transhumància
2.3 les mules
3 el comerç i el contraban
3.1 economia de subsistència
3.2 el contraban
3.3 les franquícies
3.4 els paquetaires
4 la indústria rural
4.1 les fargues
4.1.1 tancament de les fargues
4.1.1.1 causes
4.1.1.1.1 elevat cost del transport
4.1.1.1.2 dificultat mena
4.1.1.1.3 esgotament boscos
4.1.1.1.4 França i Espanya, productors
4.1.1.2 conseqüències
4.1.1.2.1 manca ingressos
4.1.1.2.2 emigració de cabalers fargaires
4.2 el tèxtil
4.2.1 mà d'obra amb experiència
4.2.2 abundant aigua per rentar
4.2.3 aigua com a força motriu
4.2.4 matèries primeres
5 els canvis econòmics
5.1 causes
5.1.1 aïllament
5.1.2 mitjans de comunicació
5.1.3 fàbriques
5.1.4 pols de desenvolupament
5.1.5 esgotament recursos
5.1.6 franquícies
5.2 conseqüències
5.2.1 emigració
5.2.2 canvis socials
5.2.3 privilegis?
5.2.4 obrir-se a l'exterior
5.2.5 carreteres
Show full summary Hide full summary

Similar

Organigramas
Diego Santos
Economía Estrategia y Desarrollo Empresarial
Isabel Ordoñez M
Función de planificación y organización
Juan Jose Peña Moles
Balance de Situación
Diego Santos
Economía de la Empresa para Selectividad
Diego Santos
Economía de la Empresa - Test de Selectividad
Virginia Vera
Conceptos básicos de Economía
María Eugenia Méndez Piamba
Linea del tiempo del DINERO
Abrahambtz Btz
FINANZAS EMPRESARIALES
amoremoxxo28
TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN Y COSTOS.
Jose Lius Castañeda
El comercio
Sulie Monzón