Redklif Braun, Struktura i funkcija u primitivnom društvu

Description

Religija Mind Map on Redklif Braun, Struktura i funkcija u primitivnom društvu, created by olga.b on 08/24/2013.
olga.b
Mind Map by olga.b, updated more than 1 year ago
olga.b
Created by olga.b almost 10 years ago
298
0

Resource summary

Redklif Braun, Struktura i funkcija u primitivnom društvu
 1. etimologija
  1. Polinezijska reč
   1. za njih jednostavno znači zabranjen
    1. odnosi se i na predmet i na osobu koja ga dodirne
   2. Frejzer
    1. ukazao na to da tabu možda nije svojstven samo narodima Pacifika
     1. obredi su praktična primena pogrešnih zaključaka
      1. slučajno utiču na društvenu strukturu
     2. terminologija
      1. tabu = ritualno izbegavanje/ zabrana
       1. kršenjem nastaje promena u
         1. posledice variraju od neodređene kazne do specifične
        1. ritualni status
         1. ritualna vrednost
         2. razlika religije i magije
          1. Dirkem
           1. u odnosu na crkvu
           2. Frejzer
            1. religija- umilostivljavanje sila
             1. magija- pogrešno povezivanje
             2. Malinovski
              1. magijski čin ima praktičnu svrhu, dok je rel. svrha sam sebi
              2. kod nas je jasna razlika greha i izazivanja zle sreće
              3. razlika između svetog i nečistog
               1. ne prave razliku
                1. jednostavno je opasno
                2. vrednost
                 1. ritualna
                  1. sve što je predmet tabua ili pozitivnog je ima
                   1. i predmeti u pozitivnom ritualu se izbegavaju, ili bar poštuju
                   2. postoji odr stepen saglasnosti
                    1. razlikuju se od društva do društva
                     1. antropologija treba da otkrije suštinsku istovetnost i vezu sa suštinskom društvenom strukturom
                      1. veza sa ostalim vrednostima u društvu
                     2. njeno pridavanje objektu ili simboličnoj predstavi objekta je osnova rituala, odn religije i magije
                      1. ti objekti su od zajedničkog interesa
                     3. sistem vrednosti
                      1. u društvu mora da postoji određen nivo saglasnosti po pitanju vrednosti
                       1. on može biti viši u određenoj grupi u okviru društva
                        1. 1. uslov postojanja društva
                       2. interes
                        1. ljudi se udružuju kada postanu svesni zajedničkog interesa za odr predmet
                         1. on tada dobija druš. vrednost
                         2. predmet može biti i druga osoba
                          1. udruživanje se može vršiti na osnovu antagonizma
                         3. odnos subjekta i objekta koji se ispoljava u ponašanju
                         4. teorije
                          1. razmatranje svrhe
                           1. ponekad je ona očigledna
                            1. ako se pitaju različiti članovi zajednice, mogu dati različite odgovore
                             1. bitno je ono što oni kažu
                              1. antropolog ne sme da im pripisuje ono što on misli
                             2. magijski = tehnički činovi
                              1. kod tehničkih činova objašnjenje je dovoljno
                               1. magijski imaju simboličku dimenziju
                               2. značenje
                                1. komparacija
                                 1. nalaženje zajedničkog značenja
                                  1. slične ritualne vrednosti
                                 2. ne svrha, nego značenje
                                  1. ljudi ga jednim delom intuitivno znaju, ali ne mogu da izraze
                                  2. ne sme se nagađati, ali on ima metode da se značenje otkrije
                                   1. australijska plemena
                                    1. kosmologija, korpus ideja i verovanja o prirodi isti
                                     1. suštinski isti korpus rituala i mitova
                                      1. lokalne varijacije
                                    2. obredi su simbolički izraz emocija u skladu sa situacijom
                                     1. pročišćavaju emocije pojedinca
                                      1. on je taj od koga zavisi struktura, tako da na taj način utiču i na nju
                                      2. ono što nagoni i opravdava ih su sankcije
                                       1. neodređene
                                        1. u skladu sa situacijom
                                       2. društvena prilagođenost zavisi od efikasnosti simbola
                                        1. standardizovanim simboličkim izrazom se iskazuje i učvršćuje njegova društvena vrednost
                                        2. posmatranje stvarnih posledica obreda
                                         1. psihološka funkcija
                                          1. mora se razmatrati da bi se došlo do društvene
                                           1. zadovoljstvo učesnika jer ispunjava ritualnu dužnost
                                            1. svestan prividne svrhe, ali i korpusa ideja
                                             1. pomaže da se održi poredak u svemiru
                                            2. društvena funkcija
                                             1. zanemarljiva kada se ispituje psihološka
                                              1. društvena struktura je vezana za kosmološke ideje
                                               1. izražavanje ideja kroz ritual i mit doprinosi održanju strukture
                                             2. nespokojstvo
                                              1. izazivanje
                                               1. rešavanje
                                              2. zaključak
                                               1. rituali su deo mehanizma koji održava društvenu strukturu
                                                1. uspostavljaju vrednosti
                                                 1. verovanja su racionalizacija
                                               2. iz Hamiltona
                                                1. rituali uspostavljaju i izražavaju vrednosti koje su potrebne da se održi društvo
                                                 1. kritika
                                                  1. to što postoji potreba za nečim, ne znači da će se stvarno desiti
                                                   1. ljudi se drže tabua ne zato što veruju da vrše uticaj na društvo, već se plaše nesreće
                                                  Show full summary Hide full summary

                                                  Similar

                                                  Grejs Dejvi - Evropa: izuzetak koji dokazuje pravilo
                                                  olga.b
                                                  Religijski rituali
                                                  olga.b
                                                  Novi religijski pokreti i sekte
                                                  olga.b
                                                  tabui i rituali
                                                  olga.b
                                                  Stark i Bejnbridž
                                                  olga.b
                                                  Finke i Janakon
                                                  olga.b
                                                  Tarner
                                                  olga.b
                                                  Budizam
                                                  olga.b
                                                  Iz Hamiltona
                                                  olga.b
                                                  Glukman, funkcionalizam
                                                  olga.b
                                                  Ritual kao simbolički izraz
                                                  olga.b