HPČ

Katka Němcová
Mind Map by Katka Němcová, updated 8 months ago
474
0
0

Description

HPČ Mind Map on HPČ, created by Katka Němcová on 04/22/2019.

Resource summary

HPČ
1 Rentabilita
1.1 ROA R. Aktiv (kapitálu)
1.1.1 Zisk / Aktiva
1.1.2 EBIT / K
1.2 ROE R. vlast. kap.
1.2.1 EBT / VK
1.3 ROC R. nákladů
1.3.1 EBIT / celkové N
1.3.2 EBIT / provozní N
1.4 ROS R. tržeb
1.4.1 EBT / celkové T
1.4.2 EBIT / provozní T
1.5 CK
1.5.1 EBIT / CK
1.5.2 EBITDA / CK
1.6 Kapitálu
1.6.1 Z1 / K
1.7 VK
1.7.1 Z2 / VK
1.8 N
1.8.1 Příspěvek na úhradu / VN
1.8.2 Příspěvek na úhradu / FN
2 Lividita
2.1 L1
2.1.1 Bezprostředně likvidní položky / Krátkodobé závazky
2.2 L2
2.2.1 Bezprostředně likvidní položky + Pohledávky / Krátkodobé závazky
2.3 L3
2.3.1 Bezprostředně likvidní položky + Pohledávky + Zásoby / Krátkodobé závazky
2.4 Peněžní likvidita
2.4.1 Peníze / Krátkodobé závazky
2.5 Pomocí ČPK
2.5.1 ČPK / Krátkodobé závazky
2.6 Bilanční likvidita
2.6.1 FA / Dlouhodobý CK
3 Zisk z realizace
3.1 Čisté T za real. výkony - N za real. výkony
3.2 Zisk z realizace - ostat. fir. N = Z1
3.2.1 Z1 - úroky = Z2
3.2.1.1 Z2 - daň = Z3
4 Příspěvek na úhradu
4.1 Reálné T - VN
4.2 PNU - VN = ZISK
5 Čistý pracovní kapitál
5.1 Oběžná aktiva - kr. závazky
5.2 Dlouhodobá P - fixní A
6 Obrat
6.1 Zásob
6.1.1 T / Zásoby
6.2 Závazků
6.2.1 T / Závazky
6.3 Pohledávek
6.3.1 T / Pohledávky
6.4 Doba obratu
6.4.1 Obrat / 365
7 Zadluženost / samostatnost
7.1 Finanční samostatnost
7.1.1 (VK/K) * 100
7.2 Míra finanční samostatnosti
7.2.1 (VK/CK) * 100
7.3 Zadluženost
7.3.1 (CK / K) * 100
7.4 Míra zadluženosti
7.4.1 (CK / VK) * 100
7.5 Dlouhodobá zadluženost
7.5.1 Dlouhodobý cizí kapitál / K
7.6 Krátkodobá zadluženost
7.6.1 Krátkodobý cizí kapitál / K
7.7 Struktura dluhů
7.7.1 (Krátkodobé dluhy / Celkové dluhy) * 100
7.7.2 (Dlouhodobé dluhy / Celkové dluhy) * 100
Show full summary Hide full summary

Similar

Plant Structure and Photosynthesis
mckenziedev
Harry Potter Trivia Quiz
Andrea Leyden
3. The Bolshevik's Seizure of Power
ShreyaDas
Principles of basic electrical circuits
Vito Martino
French Grammar- Irregular Verbs
thornamelia
Of Mice and Men Quotes
_Jess_
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
Checking out me History by John Agard
Eleanor Simmonds
chemistry: c2
kristy baker
Core 1.3 Energy Generation, Storage and Use
T Andrews