Стратешки оквир борбе за јавну употребу ћирилице у Србији

necunalatinici
Mind Map by necunalatinici, updated more than 1 year ago
necunalatinici
Created by necunalatinici about 5 years ago
0
0

Description

Стратешки оквир борбе за јавну употребу ћирилице у Србији

Resource summary

Стратешки оквир борбе за јавну употребу ћирилице у Србији
1 Визија (далеки циљ)

Annotations:

  • У Србији се у јавној употреби доследно користи ћирилица.
1.1 У Србији се у јавној употреби доследно користи ћирилица.
2 Мисија (разлог постојања група, удружења и мрежа присталица коришћења ћирилице у јавној употреби)
2.1 Стварање услова за доследно коришћење ћирилице у јавној употреби у циљу очувања и афирмације националног и културног идентитета Србије као подршка развоју демократских вредности и основних људских права, очувању материјалне и нематеријалне културне баштине и локалном и регионалном одрживом развоју.
3 Стратешки циљеви
3.1 1. Органи јавне власти доследно користе ћирилицу у свом раду.
3.2 2. Предузећа и предузетници доследно користе ћирилицу.
3.3 3. Развијене су способности за ефективно и ефикасно деловање присталица примене ћирилице у јавној употреби.
3.4 4. Закони и пратећи прописи Републике Србије омогућавају недвосмислено коришћење ћирилице у областима које су њима уређене.
3.5 5. Изграђена је општа свест јавности о значају ћирилице за очување националног и културног идентитета народа који живе у Републици Србији.
Show full summary Hide full summary

Similar

Rates of Reaction
Evie Papanicola
The Heart
annalieharrison
Dier (Onderdeel plant&dier toets)
samanthabirdsall
History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
AS Psychology - Research Methods
kirstygribbin
Korean Grammar Basics
Eunha Seo
IGCSE Physics formulas
Imani :D
Geography: Population
ameliaalice
An Inspector Calls- Quotes
ae14bh12
Flashcards for CPXP exam
Lydia Elliott, Ed.D
CICLO DEL CARBONO
ABRIL GUTIERREZ