4. BLOKEA

Aaaa Cccc
Mind Map by Aaaa Cccc, updated more than 1 year ago
Aaaa Cccc
Created by Aaaa Cccc over 5 years ago
11
0

Description

Laugarren blokea

Resource summary

4. BLOKEA
1 4.1. GATAZKA
2 Gatazka eta arrazionaltasuna
2.1 Ikusmolde teknikoa (Teknokratiko positibista)
2.1.1 2 Jarrera
2.1.1.1 Konfliktoa ez aipatzea
2.1.1.2 Aipatzean > desbiderapena, disfuntzioa, patologia edo aberrazioa
2.1.2 Kontrola
2.1.3 Efikazia
2.1.4 Neutraltasuna
2.1.5 Balioekin ez lotu
2.1.6 Gatazka ez da harreman sozialen ezaugarria
2.2 Ikusmolde praktikoa (Hermeneutiko interpretatiboa)
2.2.1 Interpretazioa
2.2.2 Ulermena
2.2.3 Esanahia
2.2.4 Ekintza
2.2.5 Giza motibazioa behar indibidualei lotu
2.2.5.1 Talde atxikimendua
2.2.5.2 Ideologia
2.2.5.3 Kezkak
2.2.5.4 Interesak
2.2.6 Konponbidea > Pertsonen arteko komunikazio prozesuak bideratzea
2.2.7 Gatazka pertzepzio indibidualei egotzi
2.2.8 Kritika > komunikazioak ahalmen mugatua gertaera sozialak azaldu eta konpontzeko
2.2.9 Gatazka = ekidiezina + positiboa
2.3 Ikusmolde soziokritikoa
2.3.1 Gatazka = Naturala + sahiestezina. Ezinbestekoa erakundeak eta gizartea demokratizatzeko
2.3.1.1 Gatazka konpontzeko > testuinguru ekonomiko, sozial eta kulturala kontuan hartu
2.3.2 Ideologia
2.3.2.1 Errealitate sozial, politiko eta morala moldatzeko > gatazkak ezkutatuz
2.3.2.2 Fokatzearen asoma > erakundeen demokratizazioa eta gizabanakoen burujabetza
2.3.3 Botere harremanak
2.3.3.1 Ideologiaren arabera
2.3.4 Kontrol ideologikoa
3 Gatazkaren aldeak
3.1 a) Gatazkaren arrazoiak
3.1.1 Ideologiko zientifikoak
3.1.1.1 Aukera pedagogiko, ideologiko, antolatzaile, kulutra ezberdinak...
3.1.2 Boterearekin erlazionatuak
3.1.2.1 Erakundearen kontrola, promozio profesionala, baliabideetarako sarbidea, erabakiak....
3.1.2.1.1 Baliabide ekon. eta sozialak
3.1.2.1.2 Ezagupen teknikoak
3.1.2.1.3 Baliabide materialak
3.1.2.1.4 Informazio iturriak
3.1.2.1.5 Erabakiak hartzeko mekanismoak
3.1.3 Egiturarekin erlazionatuak
3.1.3.1 Helburu eta funtzioen anbiguotasuna, zelularismoa...
3.1.4 Pertsonen arteko harremanak
3.1.4.1 Autoestima, segurtasuna, komunikazio eskas, desberdintasun egoeretan komunikazioa...
3.2 b) Protagonistak
3.2.1 Gutxienez bi
3.2.2 Protagonista zuzenak
3.2.3 Zeharkako protagonistak
3.3 c) Prozesua
3.3.1 Protagonisten jokamoldeei lotuta
3.3.2 Eragileak
3.3.2.1 Egiturazko egoerak eta egoera estrategikoak
3.3.2.2 Egoera emozional eta efektiboa
3.3.3 Elementu zentrala > gatazkaren dinamika eta konponbideari begira
3.3.4 Ekintza hezitzailea prozesuan hartzen du bere zentzua
3.4 d) Testuingurua
3.4.1 Gatazkaren ingurune fisiko, sozial eta kulturala
3.4.2 Erakunde burokratikoetan
3.4.2.1 Gatazkak gutxiagotan azaleratu
3.4.2.2 Zailagoa beraiek konpontzea
3.4.2.3 Gatazka kop altuagoa
3.4.3 Erakunde demokratikoetan
3.4.3.1 Gatazkak gehiagotan azaleratu
3.4.3.2 Errazagoa konpontzea
3.5 e) Ondorioak
3.5.1 Prozesuaren araberakoak
3.5.2 Aurreikustea lagungarria ebazpen prozesuan
4 Gatazkaren aurreko jarrerak
4.1 Lehia
4.1.1 Helburuak oso garrantzitsuak
4.1.2 Harremanak ez dira garrantzitsuak
4.2 Ihesa
4.2.1 Harremanak ez dira garrantzitsuak
4.2.2 Helburuak ez dira garrantzitsuak
4.3 Moldatzea
4.3.1 Harremanak garrantzitsuak
4.3.2 Helburuak ez dira garrantzitsuak
4.4 Kolaborazioa
4.4.1 Harremanak garrantzitsuak
4.4.2 Helburuak oso garrantzitsuak
5 Bizikidetza bideratuz gatazkaren aurrean
5.1 Prebentzioa
5.1.1 Taldea sortzea onespen eta konfiantza giroan
5.1.2 Kontsentsua bideratzea, komunikazioan zein erabakien hartzean
5.2 Analisia eta negoziazioa
5.2.1 Pertsona eta arazoa bereiztea
5.2.2 Pertzepzioak
5.2.3 Boterea
5.2.4 Irudia
5.2.5 Konponbideak
5.2.6 Komunikazioaren dinamika negatiboa kontrolatzea
5.2.7 Gatazkari buruzko analisiaren mapa
5.2.8 Kontsensu prozesuak
5.2.9 Jarrerak interesetatik beharretatik bereiztea
5.2.10 Sormena bi aldeek konponbidea bilatzeko
5.3 Metodologia
5.3.1 Alderdi emozionalak eta arrazionalak kontuan hartzea
5.3.2 Gatazkatik urruntzea
5.3.3 Enpatia
5.3.4 Gatazka sustraitzen duten erroak aurkitzea
5.3.5 Konponbideak eskala txikian praktikan jartzea
5.4 Bitartekaritza
5.4.1 Motak
5.4.1.1 Erraztatze prozesua
5.4.1.1.1 Komunikazioa edo harremana ahalbidetzen laguntzea
5.4.1.2 Bitartekaritza
5.4.1.2.1 Giroa eta leku egokia, komunikazioa bideratu, argibideak eman
5.4.1.2.2 Harremanaz eta prozesuaz arduratu
5.4.1.2.3 Akordioa helburu
5.4.1.3 Arbitrajea
5.4.1.3.1 Bi aldeei entzun ondoren, erabakia hartu eta aldeek bete
5.4.2 Abantaila > konponbideen aukerak zabaldu
5.4.3 Arriskua > menpekotasuna bitartekariarekiko
5.4.4 Gatazka konponketa eta bitartekaritza
5.4.4.1 Ez da tresna bakarra gatazkak konpontzeko
5.4.4.2 Bi aldeek bere kabuz konpontzeko aukera agortzean
5.4.5 Neutraltasuna?
5.4.5.1 Helburu, ez tresna
5.4.6 Bitartekaritza prozesua
5.4.6.1 1. Hasiera
5.4.6.1.1 Aldeek bitartekaria onartzea
5.4.6.1.2 Info bilatzea
5.4.6.1.3 Arauak azaltzea eta eratzea
5.4.6.1.4 Prozesuaren zehaztasunak
5.4.6.2 2. Bakoitzaren iritzia
5.4.6.3 3. Historia komuna
5.4.6.4 4. Konponbideak planteatzea
5.4.6.5 Akordioa
5.4.6.5.1 5. Errealista
5.4.6.5.2 6. Aldeak asetzen duena
5.4.6.6 Akordioak egiaztatzea eta ebaluatzea
Show full summary Hide full summary

Similar

2. BLOKEA
Aaaa Cccc
3. BLOKEA
Aaaa Cccc
5. BLOKEA
Aaaa Cccc
1. BLOKEA
Aaaa Cccc
Area, Volume & Perimeter Mind Map
rory.examtime
AQA GCSE Biology genetic variation
Olivia Phillips
GCSE Chemistry C2 topic notes
imogen.shiels
Diseño de Software
Verny Fernandez
Proyecto académico pedagógico solidario
kariina jaime
BELIEVING IN GOD- UNIT 1, SECTION 1- RELIGIOUS STUDIES GCSE EDEXCEL
EMI D
mi mapa conceptual
Andrea Agudelo