3. BLOKEA

Aaaa Cccc
Mind Map by Aaaa Cccc, updated more than 1 year ago
Aaaa Cccc
Created by Aaaa Cccc over 5 years ago
5
0

Description

hirugarren blokea

Resource summary

3. BLOKEA
1 3.1. ERAKUNDEEN EGITURAK ETA FLUXUAK
1.1 1.2. Mintzberg eredua
1.1.1 a) Eragiketen nukleoa
1.1.1.1 Zerbitzuen ekoizpen zuzenean aritzen diren profesionalak *irekia da
1.1.1.2 Eragiketen nukleoa > erakundeko garrantzitsuena
1.1.1.2.1 Besteak hau babestu
1.1.1.2.2 Normalizazioa aplikatu
1.1.2 b) Bitarteko lerroa
1.1.2.1 Eragiketen nukleoa eta gailur estrategikoaren arteko koordinazioa
1.1.2.2 Komunikazioa
1.1.2.3 Funtzio horizontalerako ahalmena
1.1.2.4 Gainbegiraketa eta kontrola erag. nukleoarengan
1.1.3 c) Gailur estrategikoa
1.1.3.1 Erakundearen funtzionamendu integratua
1.1.3.2 Erakundea kontrolatzen duten pertsonen/taldeen interesez arduratu
1.1.3.3 Bi zeregin
1.1.3.3.1 Gainbegiratze zuzena
1.1.3.3.1.1 Baliabideen esleipena
1.1.3.3.1.2 Zereginen banaketa
1.1.3.3.1.3 Lanerako aginduak
1.1.3.3.1.4 Motibazioa
1.1.3.3.1.5 Sariak
1.1.3.3.2 Ingurunearekiko harremanak
1.1.3.3.2.1 Eragileekiko harremana
1.1.3.3.2.2 Negoziazioa
1.1.3.3.2.3 Buruzagi gisa agertzea
1.1.4 e) Teknoegitura
1.1.4.1 Lan egiteko moduetan eragiten dutenak
1.1.4.2 Erakundearen normalizazioarekin lotuta
1.1.4.3 Gainbegiraketarekin lotuta
1.1.5 d) Laguntza unitateak
1.1.5.1 Zeregina > ekintzei sostengua ematea
1.1.5.2 Batzuetan erakundetik kanpo kokatu
1.1.6 5tetan fluxuak dabiltza > harreman, zeregin, teoria edo arau fluxuak
1.1.6.1 Erakundearen dinamismoa
1.1.7 Xehetasunak
1.1.7.1 Printzipioz ikuspegi oso estratifikatua / errealitatean bitarteko lerrorik ez
1.1.7.2 Gaur egun demokratizazioa
1.1.7.3 Erakunde handietan eredu hierarkikoak diraute
1.2 1.3. Erakundeen fluxu sistema
1.2.1 Erakundearen atal ezberdinak elkarri lotuta fluxuen korronteen bidez
1.2.1.1 Fluxu formalak
1.2.1.1.1 Lanaren banaketa
1.2.1.1.2 Aginte formalaren eraketa
1.2.1.1.3 Garrantzitsuak gatazketan
1.2.1.1.4 Informazio fluxuak bide normalizatuetatik
1.2.1.1.4.1 Mugatua
1.2.1.2 Fluxu informalak
1.2.1.2.1 Komunikazio fluxu informalaren sistema
1.2.1.2.1.1 Lanean eta alderdi sozialean eragin
1.2.1.2.1.2 info bolumen garrantzitsua
1.2.1.2.1.3 Hurbitasun emozionala
1.2.1.2.1.4 Feedback
1.2.1.2.1.5 Lanaren kalitatea hobetu
1.2.1.2.1.6 Diskriminatzeko eta eraginkorrak
1.2.1.2.1.6.1 Hizkimizkiak
1.2.1.2.1.6.1.1 Epaiketa morala kontrol sozialerako
1.2.1.2.1.6.2 Zurrumurruak
1.2.1.2.1.6.2.1 Informazio eza edo eskasa ordezkatu > anbiguotasuna
1.2.1.2.2 Ad hoc
1.2.1.2.2.1 Ez ohiko egora bati aurre egiteko
1.2.1.2.2.2 Erakundearen osasun onaren adierazleak
1.2.1.2.3 Lan konstelazioen sistema
1.2.1.2.3.1 Sarritan elkarrekin lan egiten dutenek osatu
1.2.1.2.3.2 Komu bide guztiak erabili
1.2.1.2.3.3 Interes komunak
1.3 1.4. Erakundeen kideen ikuspegia
1.3.1 Kideen iritziak
1.3.2 Hau ez da aurreikusten erakundearen funtzionamenduan
1.3.3 Kutsatzen ditu erakundearen alderdi formal guztiak
1.3.4 Gatazka
2 1.1. Kontrol eta koordinazio bideak
2.1 Elkarrekiko adaptazioa
2.1.1 Koordinazioa komunikazio informalaren bidez
2.1.2 Lana burutzen duten pertsonen esku lanaren kontrola
2.1.3 Ohikoa
2.2 Gainbegiratze zuzena
2.2.1 Batak bestearen lanaren ardura
2.2.2 Egitura handitzen den ahala gehiago erabilia
2.3 Estandarizazioa
2.3.1 Lan prozesuen normalizazioa
2.3.2 Lanaren emaitzen normalizazioa
2.3.3 Langileen gaitasunen normalizazioa
2.3.4 Lan prozesuak estandarizatu
2.3.5 Komunikazioaren beharra gutxitu
3 1. 5. Sareak
3.1 Berebiziko garantzia zeregin komunitario eta bateratuan
3.2 Info gizartean ahalmen handia
3.3 Ekintzen efikazia biderkatu
3.4 Ez dute berdin funtzionatzen
3.4.1 Burokratizatzean
4 Egitura > Definizioak
4.1 Harreman sistema bat finkatu infoa eta lana koordinatu eta bideratzeko
4.2 Politikak, prozedurak, arauak eta kontrolak
4.3 Organigrama eta lanpostuen deskripzio zehatza
4.4 Zereginak banatzeko irizpideak
4.5 Zereginak integratzeko eta koordinatzeko modua
4.6 Aginte sist > Botere, status eta hierarkia harremanak
4.7 Ezaugarriak erakundearen tamainaren arabera
4.8 Erakunde handietan
4.8.1 Funtzio eta konpetentzia banaketa
4.8.1.1 Kideen rolak
4.8.2 Arauetan eta jarduteko prozeduretan oinarrituta > Erlazio sistema
4.8.3 Egituratu instituzionalizatzeko
4.8.3.1 Organoen artean lotura > koordinatu eta komunikatu
4.8.4 Hierarkia
Show full summary Hide full summary

Similar

2. BLOKEA
Aaaa Cccc
5. BLOKEA
Aaaa Cccc
4. BLOKEA
Aaaa Cccc
1. BLOKEA
Aaaa Cccc
AQA GCSE Chemistry Unit 2
Gabi Germain
Creating Mind Maps with GoConqr
Andrea Leyden
An Inspector Calls- Quotes
ae14bh12
Poetry revision quiz
Sarah Holmes
CCNA Security 210-260 IINS - Exam 3
Mike M
Core 1.4 Developments in Modern and Smart Materials
T Andrews
Fichas de Inglés - Vocabulario Intermedio
Eliana Leon Abad