Els minerals

dgargalloleal
Mind Map by dgargalloleal, updated more than 1 year ago
dgargalloleal
Created by dgargalloleal about 5 years ago
11
2

Description

En aquest mapa hi surten representades les característiques de certs minerals ademés de certes definicions.

Resource summary

Els minerals
1 Definicións
1.1 de
1.1.1 Mena
1.1.1.1 Part utilitzable i profitosa de el material que s'extreu en una mina. Pot ser qualsevol mineral. La part rocosa i no aprofitable s'anomena ganga.
1.1.2 Mineral
1.1.2.1 Còs sòlid i inorgànic que es forma a la natura, que presenta una forma definida i uns components concrets en un ordreconcret en cadaun dels seus exemplars
1.1.3 Mineralología
1.1.3.1 Ciència que estudia els minerals, les seves característiques, les seves propietats,etc.
2 Propietats
2.1 Tècniques
2.1.1 Duresa
2.1.1.1 Resistència que oposa un mineral a ser ratllat. No per ser dur ha de ser resistent.
2.1.1.1.1 La duresa dels minerals es mesura en una escala sobre 10. El diamant té una duresa de 10 mentre que el guix la té de 1
2.1.2 Exfoliació
2.1.2.1 És la capacitat que tenen alguns minerals de trencar-se segons cares planes.
2.1.2.1.1 Quan es colpejen certs minerals es poden trencar en cubs, en làmines,etc.
2.1.3 Tenacitat
2.1.3.1 És la resistència que oposa un mineral a deformar-se o a trencar-se, és a dir a la separació de les seves partícules
2.1.3.2 Es classifica en:
2.1.3.2.1 Elàstics
2.1.3.2.2 Plàstics
2.1.3.2.3 Dúctils
2.1.3.2.4 Mal·leables
2.1.3.2.5 Fràgils
2.2 Geomètriques
2.2.1 Simetría
2.2.1.1 S'entén per simetria l'existència en un objecte de parts iguals però orientades en direccions diferents
2.3 Òptiques
2.3.1 Color
2.3.1.1 El color d'un mineral és el tipus de llum que reflecteix al ser il·luminat.
2.3.2 El color de ratlla
2.3.2.1 És el color de la pols del mineral
2.3.3 Lluentor
2.3.3.1 La lluentor d'un mineral és el grau en què la llum es reflecteix en la seva superfície
2.3.4 Refrigerància
2.3.4.1 És el canvi de direcció que experimenta un raig de llum al passar d'un mitjà a un altre. La llum, en primer lloc passa de l'aire al mineral, i si aquest és transparent, del mineral a l'aire novament
2.4 Elèctriques
2.4.1 Conductiblitat
2.4.1.1 Consisteix en la capacitat de deixar passar el corrent elèctric.
2.5 Magntiques
2.5.1 Són les quals estan relacionades amb el magnetisme, és a dir amb la capacitat d'atreure al ferro
2.6 Químiques
2.6.1 La solubilitat
2.6.1.1 Els minerals solubles poden presentar gust i olor.
2.6.2 L'efervescència amb l'àcid clorhídric
2.6.2.1 És la capacitat del mineral de reaccionar amb aquest àcid i desprendre bombolles de diòxid de carboni
Show full summary Hide full summary

Similar

Geography Quiz - Tectonics
oscartaylor
Concepts in Biology Final Exam
mlszala
AQA Human Geography
georgie.proctor
computer systems and programming quiz
Molly Batch
Chemistry C1
Chloe Winn
Maths GCSE - What to revise!
sallen
The Periodic Table
catherine.kidd1
MATTERS OF LIFE AND DEATH - UNIT 1, SECTION 2 - RELIGIOUS STUDIES GCSE EDEXCEL
Khadijah Mohammed
The Periodic Table
asramanathan
GCSE Revision (Plastics detailed) AQA specification
T Andrews
ASSD QUESTION 2018
Dewotar Yonjan