Fritaksmetoden

linjerbok
Mind Map by linjerbok, updated more than 1 year ago
linjerbok
Created by linjerbok about 6 years ago
10
1

Description

Mind Map on Fritaksmetoden, created by linjerbok on 02/04/2015.

Resource summary

Fritaksmetoden
 1. § 2-38 (3) - Unntak fra Fritaksmetoden - Faller du inn under her er du ute av fritaksmetoden
  1. § 2 -38 (3) - a
   1. Lavskatteland UTENFOR EØS - Faller utenfor Fritaksmetoden
    1. Lavskatteland INNENFOR EØS
     1. Fritaksmetoden gjelder dersom selskapet er reelt etablert og driver med reell økonomisk aktivitet i EØS landet
    2. § 2 -38 (3) - b
     1. Gevinster i selskaper utenfor EØS
      1. Fritaksmetoden gjelder dersom man har hatt eierandel og stemmerett på 10% sammenhengende de siste to årene.
       1. Smitteeffekt: Tar også med seg aksjer som har vært eid mindre enn 10% når du har oppfyllt kravet.
     2. § 2 -38 (3) - c
      1. Tap i selskaper utenfor EØS
       1. Fritaksmetoden gjelder dersom man har hatt eierandel og stemmerett på 10% sammenhengende de siste to årene.
        1. Dvs du får ikke fradrag for tapet
      2. § 2-38 (3) - d
       1. Utbytte fra selskaper utenfor EØS
        1. Fritaksmetoden gjelder dersom man har en eierandel på 10% i løpet av 2 år. I motsetningen til øvrige regler kan du oppfylle disse to årene etter du har kjøpt aksjene
         1. Dersom du kjøper aksjer dagen før utbytte så vil disse være skattefritt dersom du beholder de i to år etter utdelingen.
       2. § 2-38 (3) - e+f
        1. gevinst ved realisasjon eller uttak av eierandel i selskap som nevnt i § 10-40 første ledd, dersom selskapets samlede verdi av aksjer mv. som faller inn under a-d i dette ledd, på noe tidspunkt de to siste årene frem til innvinningstidspunktet har oversteget 10 prosent av selskapets totale verdier av aksjer mv.
         1. Dvs at dersom DLS du har andel i har en aksjeportefølje hvor minst 10% av aksjene DLS'et eier kommer utenfor fritaksmetoden, vil investeringen din i DLS også komme utenfor fritaksmetoden.
          1. NB! Dette gjelder uavhengig av om du har hatt 10% eller ikke. Eller om du har hatt aksjer i 2 år eller ikke. Det er snakk om den type aksjer som nevnt i disse leddene utenom de begrensningene som er satt i disse leddene!!!!
       3. § 2-38 (5)
        1. Første ledd fritar for skatteplikt etter § 10-13 bare dersom skattyter er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet i et EØS-land på tilsvarende vilkår som fastsatt i § 10-64 bokstav b.
         1. Det vil si at hvis du har et selskap i Singapore (utenfor EØS) som mottar utbytte fra et Norsk selskap, vil du falle utenfor fritaksmetoden og måtte betale kildeskatt
          1. § 10-13 omhandler kildeskatt for utenlandske aksjonærer som mottar utbytte fra Norsk etablert selskap
         2. Forsøk på å kjøpe aksje (frasvindlet ved forsøk på å kjøpe aksje) Utv 2008.1 (Drilling Supervision Consulting AS) Ikke tap på fordring, jf sktl § 6-2 Utgift til inntekts ervervelse, jf § 6-1 (og fradrargsrett) Sktl § 6-24(1) åpner uttrykkelig for fradrag 2Det gis fradrag for kostnad som pådras for å erverve inntekt som er fritatt for skatteplikt etter § 2-38.” § 6-2 er ikke uttømmende Forsøk på å kjøpe aksje # aksje – ikke fritaksmetoden
          1. § 6-24. Kostnader med tilknytning til skattefri aksjeinntekt mv. (1) Det gis fradrag for kostnad som pådras for å erverve inntekt som er fritatt for skatteplikt etter § 2-38. (2) Det gis likevel ikke fradrag for ervervs- og realisasjonskostnader.
           1. Kravet til reelt etablert
            1. § 6-24. Kostnader med tilknytning til skattefri aksjeinntekt mv. (1) Det gis fradrag for kostnad som pådras for å erverve inntekt som er fritatt for skatteplikt etter § 2-38. (2) Det gis likevel ikke fradrag for ervervs- og realisasjonskostnader.
            2. Cadberry Swheppes Dommen
             1. Utenlandsk aksjonær etablert i EØS land
              1. 3% regelen gjelder ikke for disse, jf 2-38 (6) anitetisk tolkning. Men se på 2-38 (6) bokstav b som sier at dersom selskapet har skattepliktig virksomhetsinntekt i Norge, så vil de omfattes. Det er bare når de ikke driver noe skattepliktig virksomhet i Norge etter 2-3 at de slipper 3% regelen.
              2. Ikke legg amerikanske aksjer inn i porteføljen din. Da blir det 28% skatt ved utbytte fra det amerikanske selskapet (utenfor fritaksmetoden) + 28% når du tar ut gevinsten som utbytte i ditt eget selskap
               Show full summary Hide full summary

               Similar

               GCSE Maths Notes: Averages
               Andrea Leyden
               Mapa Conceptual de Liderazgo
               gabbi.mendoza
               PSBD TEST 2-2
               Suleman Shah
               Diagnostico Organizacional Mapa Conceptual
               ana viviana ortega
               Elementos significativos de la ética de la profesión
               Silvia Mantilla
               RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
               GINA DANIELA TABLA GERENA
               Sistemas
               LORE ARMAS
               3.1 Keywords - Marketing
               EMI D
               La estadistica, mapa conceptual
               Flor Ivon Martínez Jiménez
               TEST SOBRE LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN TICS
               Paola Andrea Cabrera Gutierrez
               Maths Revision 1- end of year test
               Monica Harris