Tema 2: Potències i arrels

Luna Ghiso
Mind Map by Luna Ghiso, updated more than 1 year ago
Luna Ghiso
Created by Luna Ghiso over 1 year ago
16
1

Description

Mind Map on Tema 2: Potències i arrels, created by Luna Ghiso on 10/22/2019.

Resource summary

Tema 2: Potències i arrels
 1. Potències
  1. Què són?
   1. Operació matemàtica.
    1. Consisteix en multiplicar un nombre per sí mateix tantes vegades com digui l'exponent.
     1. Exemple: 2³= 2*2*2= 8
    2. Operacions
     1. Producte i quocient de potències de la mateixa base.
      1. a^n* a^m= a^n+m
      2. Potència d'una potència.
       1. (a^b)^c
        1. a^b*c
       2. Producte i quocient de potències amb el mateix exponent.
        1. a^b * a^c= a^b+c
         1. a^b: a^c= a^b-c
        2. Tipus
         1. Exponent 0
          1. Sempre resulta en 1
          2. Exponent negatiu
           1. L'invers de la potència corresponent amb exponent positiu.
            1. Exemple: 5-²= 1/5²
            2. Exponent 1
             1. Una fracció amb exponent 1 sempre resulta en la base.
           2. Arrels
            1. Parts:
             1. Què són?
              1. Operació inversa de la potència
               1. Consisteix en trobar un nombre que elevat a l'índex de l'arrel doni el radicand
                1. Exemple: 2^2= 4
                 1. √4=2
                 2. índex
                  1. Index parell
                   1. Tenen dues solucions
                   2. Índex senar
                    1. Tenen una solució
                 3. Operacions
                  1. Racionalització d'arrels
                   1. Eliminar l'arrel
                    1. Exemple:
                     1. 1+ √9
                      1. (1+ √9) * 9
                       1. 1* √9*+9
                      2. Arrel d'una arrel
                       1. √a ^3 √a= ^2*3 √a^2
                        1. Semblant a operar amb potències
                       2. Multiplicació i divisió
                        1. Si els índex són iguals, es poden multiplicar i dividir.
                      Show full summary Hide full summary

                      Similar

                      Vocabulário Inglês Básico
                      miminoma
                      Mind Maps Essay Template
                      linda_riches
                      AQA GCSE Physics Unit 2.2
                      Matthew T
                      Characters in Lord of the Flies
                      lowri_luxton
                      REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
                      edwin patrico
                      Organigramas
                      Sindy Deydania
                      COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
                      LUIS ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
                      Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
                      Ricardo Padilla Alcantara
                      PERFIL PROFESIONAL DE LA ESCUELA DE OBSTETRICIA
                      Pamela Roman Nontol
                      La estadistica, mapa conceptual
                      Aury Bustamante
                      Redes de ordenadores y seguridad informática
                      Selvin Danilo Rosado Tesucun