SƠ ĐỒ TƯ DUY TẾ BÀO NHÂN THỰC

Description

Mind Map on SƠ ĐỒ TƯ DUY TẾ BÀO NHÂN THỰC, created by Hân Khả on 10/27/2019.
Hân Khả
Mind Map by Hân Khả, updated more than 1 year ago
Hân Khả
Created by Hân Khả about 4 years ago
9355
0

Resource summary

SƠ ĐỒ TƯ DUY TẾ BÀO NHÂN THỰC
 1. NHÂN: TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG SỐNG
  1. TẾ BÀO CHẤT
   1. BÀO TƯƠNG : CHỨA CHẤT VÔ CƠ, HỮU CƠ
    1. BÀO QUAN
     1. RIBOXOM: TỔNG HỢP PROTEIN
      1. TI THỂ : " NHÀ MÁY ĐIỆN " - CUNG CẤP NGUỒN NĂNG LƯỢNG CHỦ YẾU
       1. LỤC LẠP : CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG QUANG HỌC THÀNH HÓA HỌC
        1. BỘ MÁY GONGGHI
         1. LẮP RÁP
          1. ĐÓNG GÓI
           1. PHÂN PHỐI
           2. LƯỚI NỘI CHẤT
            1. HẠT: TỔNG HỢP PROTEIN
             1. TRƠN : TỔNG HỢP LIPIT
             2. KHÔNG BÀO : DỰ TRỮ
              1. LIBOXOM : PHÂN HỦY TẾ BÀO GIÀ
             3. MÀNG SINH CHẤT
              1. NHẬN BIẾT
               1. TRAO ĐỔI CHẤT VỚI MÔI TRƯỜNG
                1. THU NHẬN THÔNG TIN
                Show full summary Hide full summary

                Similar

                KT 15p Lần 1
                Định Công Trần Ngô
                CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN TẾ BÀO NHÂN THỰC
                phúc hoàng
                Tế bào nhân thực - Made by Lại Uyển Nhi
                Nhyy Lại
                CHỨC NĂNG TẾ BÀO NHÂN THỰC BY ĐẶNG NHẬT MINH
                Đặng Nhật Minh
                Tế bào nhân thực - made by Nguyễn Thị Khánh Linh
                Linh Hee
                Câu hỏi về tế bào nhân thực- made by Nguyễn Thị Thanh Hoàn
                Nguyễn Hoàn
                Ngành Ruột Khoang
                Đinh Vân Hà
                Cấu trúc tế bào by Ngọc Chii
                Trạc Thần Hàn
                Chọn đúng hoặc sai?
                Khánh Hoàng
                Câu hỏi về tế bào nhân thực - made by Nguyễn Anh Tú
                Tú Nguyễn
                Biến dị
                meodennho96