La Població del Planeta

Ferran Gros Muñoz
Mind Map by Ferran Gros Muñoz, updated more than 1 year ago
Ferran Gros Muñoz
Created by Ferran Gros Muñoz over 1 year ago
13
1

Description

Mind Map on La Població del Planeta, created by Ferran Gros Muñoz on 11/11/2019.

Resource summary

La Població del Planeta
 1. Quants Habitants té el nostre planeta?
  1. Segons le Nacion Unides la població mundial supera ja els 7600 milions d'habitants.
   1. Aquest xifra variarà en poc temps, ja que la població mundial augmenta uns 80 milions cada any.
    1. Som molts o som pocs? Els governs, analistes i les organitzacions es preguntan si la Terra té prou capacitat per mantenir tanta gent.
   2. ELS FACTORS DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ SOBRE EL TERRITORI
    1. Els factors principals que condicionen la distribució de la població sobre el territori són els següents:
     1. Factors físics: Els climes temperats i els relleus de poca altidud ,com també la presència d'aigua , afavoreixen l'ocupació humana
      1. Factors històrics: Molts dels grans nuclis de població ho han estat des de L'Antiguitat, com ara algunes ciutats de Mesopotàmia o d'Egipte.
       1. Factors socioeconòmics: La població també tendeix a concentrar-se en àrees amb sóls fèrtils i recursos energètics, on s'han establert activitats industrials i de serveis, com ara les grans ciutats
      2. LA DISTRIBUCIÓ DESIGUAL DE LA POBLACIÓ SOBRE EL TERRITORI
       1. La densitat de població és la mesura comuna per conèixer com es reperteix la població d'un territori i per doder-la comparar amb altres.
        1. La densitat de població relaciona el nombre d'habitants d'un territori, o població absoluta, amb la se va extensió (hab/km al quadrat). Al nostre planeta hi trobem:
         1. Zones molt poblades, amb densitats superiors als hab/km quadrat: territoris de la Xina,el Japó, l'India. Moltes d'aquestes zones acostumen a tenir una superfície força petita, com Mónaco i Singapur
          1. Zones on la població és gairabé inexistent, amb densitats que no superen els 10 hab/km al quadrat. és el cas de les fredes regions de Grenlàndia o l'Antàrtida, els humits boscos equatorials d'Àmerica del Sud o les zones desèrtiques d'Àfrica i Austràlia.
        2. LA POBLACIÓ EUROPEA
         1. Europa és un continent petit però molt poblat. El lleuger aument de la població és deu a la immigració. Al mateix temps que la població envelleix: disminueix la natalitat i augmenta l'esperança de vida.
          1. Europa té 738 milions d'habitants, que representen el 10% de la població mundial. La densitat europea es d'uns 70 habs/km quadrat. Però hi ha diferents contrastos. perquè la distribució és desigual.
           1. La zona més densament poblada s'estén des del Sud del Regne Unit fins al nord-oest d'Itàlia. També és elevada la densitat de població de la vall del riu Po, el litoral mediterrani i li zona froterera entre Alemanya i la República Txeca.
            1. Les densitats més baixes corresponen als països del nord d'Europa ( Islàndia, Rússia, Noruega, Finlàndia i Suècia), les zones de muntanya i a les regions amb recursos naturals escassos.
           2. LA DINÀMICA DE LA POBLACIÓ EUROPEA
            1. Les principals característiques de la població europea són:
             1. Creixement natural estancat o en regressió a la majoria de països europeus, a causa de les baixes natalitats, cosa que provoca un creixement natural negatiu.
              1. Taxes de fecunditat baixes, sobretot als països de l'àrea mediterrànea oriental. En canvi la taxa de fecunditat al continent a augmentat de 1,55 fills/dona (2006-2010) a 1,6 fills/dona (2011-2015).
               1. Taxes de mortalitat elevades als països més envellits (Regne Unit i Alemaya).
                1. Esparança de vida en nèixer alta i continua creixent. Europa té el percentatge més alt de persones amb més de 65 anys (24%).
                 1. Augment de les migracions. Al llarg de la història, els moviments migratoris entre països europeus han estat en constant.
               2. Els registres de la població
                1. Els estudis demogràfics més detellats són el cens i el padró municipal. L'informació del registre civil també es important:
                 1. El cens registra la població resident del país i les seves característiques econòmiques, social i culturals.
                  1. El padró municipal aplega de manera permanent la variació de la població que viu en un municipi. L'utilitzen el Ajuntaments.
                   1. En el registre civil s'incriuen els neixaments, les defuncions, els matrimonis, etc.
                  2. Els habitants d'Espanya
                   1. El total de persones que viuen a Espanya és d'uns 46.6 milions d'habitants aproximadament. De les quals 22'9 són homes i 23.7 milions són dones.
                    1. La distibució de la població espanyola.
                     1. Espanya presenta una densitat de població moderada, amb un 92 habitants per km al quadrat, i una distubució de la població pel territori molt irregular.
                    Show full summary Hide full summary

                    Similar

                    Ratios Quiz
                    rory.examtime
                    Mapas mentales con ExamTime
                    julii.perci
                    Edexcel Additional Science Biology Topic 1
                    hchen8nrd
                    Writing successful GCSE English essays
                    Sarah Holmes
                    REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
                    edwin patrico
                    Globalización
                    Florencia Solano
                    Competencias integrales de la profesión de enfermería
                    paul ovidio perez ixtacuy
                    Revisión sistemática: especies de serpientes implicadas con mayor frecuencia en accidentes ofídicos en América Latina entre 2009 y 2020
                    Valentina Acevedo García
                    Readings para Preparar el First Certificate (I)
                    Bilge Nur
                    Creación de
                    Lina Baldovino
                    LITERATURA DE LA PANDEMIA
                    brayan quintero