RAZMNOŽEVANJE

tina.dvorsak
Mind Map by tina.dvorsak, updated more than 1 year ago
tina.dvorsak
Created by tina.dvorsak over 5 years ago
11
0

Description

razmnoževanje
Tags

Resource summary

RAZMNOŽEVANJE
1 NUKLEINSKE KISLINE
1.1 deoksiribonukleinske
1.1.1 DNK
1.1.1.1 genetski zapis
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1 ostanek fosforne kisline
1.1.1.1.1.1.1 sladkorja pentoze
1.1.1.1.1.1.1.1 organske dušikove baze
1.2 ribonukleinske
1.2.1 RNK
1.2.1.1 informativna molekula
1.2.1.1.1 nukleotidi
1.2.1.2 enoverižna molekula
1.2.1.2.1 transkripcija
2 ODKRITJE DNK
2.1 1953
2.2 Watson, Crick
2.3 uklon rentgenskih žarkov
2.4 zaščitena
2.4.1 z jedrskim ovojem
2.4.1.1 pritrjene beljakovine
2.4.1.1.1 nitke kromatina
2.4.1.1.1.1 kromosom
3 PRENOS DEDNIH INFORMACIJ
3.1 MITOZA
3.1.1 delitve celic
3.1.2 hčerinski celici
3.1.3 rast in obnavljanje tkiv
3.1.4 diploidne celice (2n)
3.1.5 procesi
3.1.5.1 podvojitev DNK
3.1.5.1.1 ločitev sestrskih kromatid
3.2 MEJOZA
3.2.1 zoritvena delitev
3.2.1.1 4 genetsko različne celice
3.2.1.1.1 spolno razmnoževanje
3.2.1.1.1.1 iz diploidnega
3.2.1.1.1.1.1 v haploidno stanje
3.2.1.1.1.1.1.1 mutacija spolne celice
3.2.1.1.1.1.1.1.1 procesi
4 PODVOJITEV DNK
4.1 dvovijačna molekula DNK
4.1.1 v dve enaki
4.2 prenašanje dednih lastnosti
4.2.1 od staršev na potomce
4.3 podvojitev molekule
4.3.1 enaki DNK
5 NASTAJANJE SPOLNIH CELIC
5.1 spolni organi
5.1.1 mejoza
5.1.1.1 telesne
5.1.1.1.1 spolne celice
5.1.1.1.1.1 n
5.1.1.1.1.1.1 haploidne
5.1.1.1.2 2n
5.1.1.1.2.1 diploidne
5.2 homologni kromosomi
5.2.1 geni enakih lastnosti
5.2.1.1 aleli
5.2.1.1.1 krvne skupine
5.3 mejoza
5.3.1 crossing-over
5.3.1.1 preureditev genov
6 NESPOLNO RAZMNOŽEVANJE
6.1 celična delitev
6.1.1 dve hčerinski celici
6.1.2 pomen
6.1.2.1 nastajanje
6.1.2.1.1 novih osebkov
6.1.2.2 večanje
6.1.2.2.1
6.2 enoceličarji
6.2.1 vzdolžna
6.2.1.1 prečna delitev
6.3 mnogoceličarji
6.3.1 preščip
6.3.1.1 več osebkov
6.4 brstenje
6.4.1 eden ali več osebkov
7 SPOLNO RAZMNOŽEVANJE
7.1 spolne celice
7.1.1 haploidno št.
7.1.1.1 nastane zigota
7.1.1.1.1 diploidno št.
7.2 mejoza
7.2.1 rekombinacija
7.2.1.1 različne dedne lastnosti
7.3 razmnožujejo
7.3.1 enocelične živali
7.3.1.1 občasno ali redno
7.4 partenogeneza
7.4.1 samo ženska spolna celica
7.4.1.1 brez oploditve
7.4.1.1.1 moška gameta
Show full summary Hide full summary

Similar

CELICA, GENI
patricija.lasic
CELICA, GENI
Gašper Kopše
RAZMNOŽEVANJE, RAST IN RAZVOJ ŽIVALI
neža rojs
RAZMNOŽEVANJE RAST IN RAZVOJ ŽIVALI
anja lončarič
CELICA, GENI
jan.filipic
CELICA IN GENI
luka.kolar0114
RAZMNOŽEVANJE
manja.kunej
GENI - DEDOVANJE BOLEZNI
laura.skledar
RAZMNOŽEVANJE, RAST IN RAZVOJ
iza ritonja
BIOTEHNOLOGIJA
patricija.lasic