CELICA, GENI

patricija.lasic
Mind Map by patricija.lasic, updated more than 1 year ago
patricija.lasic
Created by patricija.lasic about 4 years ago
16
1

Description

...
Tags

Resource summary

CELICA, GENI
1 RAZMNOŽEVANJE
1.1 spolni celici
1.1.1 moški
1.1.1.1 23
1.1.1.1.1 46
1.1.2 ženska
1.1.2.1 23
1.1.2.1.1 46
2 GEN
2.1 DNK
2.1.1 kromosom
2.1.1.1 23
2.1.1.1.1 n
2.1.2 beljakovine
2.1.3 1953
2.1.3.1 razvozlana kemijska zgradba
2.1.3.1.1 molekule DNK
2.1.3.1.2 James D. Watson
2.1.3.1.3 Francis Crick
3 MITOZA
3.1 dve genetsko enaki celici
3.2 rast in obnavljanje tkiv
3.2.1 nastajanje
3.2.1.1 lesnih (somatskih) celic
3.3 ohranjanje števila kromosomov
3.4 PROCESI
3.4.1 DNA
3.4.2 sestrskih kromatid
4 MEJOZA
4.1 štiri genetsko različne celice
4.2 spolno razmnoževanje
4.3 prepolovitev števila kromosomov
4.3.1 prehod
4.3.1.1 iz diploidnega stanja
4.3.1.1.1 v haploidno stanje
4.4 PROCESI
4.4.1 podvojitev DNA
4.4.2 izmenjava delov homolognih kromosomov
4.4.3 ločitev homolognih kromosomov
4.4.4 ločitev sestrskih kromatid
5 NUKLEINSKE KISLINE
5.1 DEIKSIRIBONUKLEINSKE KISLINE
5.1.1 DNK
5.1.1.1 genetski zapis
5.1.1.1.1 v ekvariontskih celicah
5.1.1.1.1.1 v jedru
5.2 RIBONUKLEINSKE KISLINE
5.2.1 RNK
5.2.1.1 v celici
5.2.1.1.1 informaticna molekula
5.3 verige
5.3.1 DNK in RNK
5.3.1.1 sestavljene
5.3.1.1.1 manjših podenot
5.3.1.1.1.1 nukleotidi
5.4 NUKLEOTIDI
5.4.1 SESTAVA
5.4.1.1 ostanek fosforne kisline
5.4.1.2 sladkorja pentoze
5.4.1.2.1 riboze
5.4.1.2.1.1 RNA
5.4.1.2.2 deoksiriboze
5.4.1.2.2.1 DNA
5.4.1.3 organske dušikove baze
5.4.1.3.1 adenin
5.4.1.3.2 timin
5.4.1.3.3 citozin
5.4.1.3.4 gvanin
6 človek
6.1 v jedru
6.1.1 vsake telesne celice
6.1.1.1 dve garnituri kromosomov
6.1.1.1.1 vsako od enega starša
6.1.1.1.1.1 homologni kromosomi
7 HOMOLOGNI KROMOSOMI
7.1 na istem mestu
7.1.1 geni za enake lastnosti
7.1.1.1 med seboj
7.1.1.1.1 niso vedno identični
7.2 oblike istega gena
7.2.1 aleli
7.3 med mejozo
7.3.1 nekaj genov
7.3.1.1 prekriža in zamenja
7.3.1.1.1 proces
7.3.1.1.1.1 crossing - over
7.3.1.1.1.1.1 preureditev genov
7.3.1.1.1.1.1.1 POSLEDICA
7.3.1.1.1.1.1.1.1 vse spolne celice
7.3.1.1.1.1.1.1.1.1 med seboj
7.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1 genetsko razlikovanje
7.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 nastanejo
7.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 genetsko različni potomci
Show full summary Hide full summary

Similar

CELICA, GENI
jan.filipic
CELICA IN GENI
luka.kolar0114
RAZMNOŽEVANJE
manja.kunej
CELICA, GENI
Gašper Kopše
CELICA GENI
jure.galun
RAZMNOŽEVANJE, RAST IN RAZVOJ ŽIVALI
neža rojs
RAZMNOŽEVANJE RAST IN RAZVOJ ŽIVALI
anja lončarič
celice in njihova delitev
masa.brdnik
GENI - DEDOVANJE BOLEZNI
laura.skledar
RAZMNOŽEVANJE
tina.dvorsak