Música i Matemàtiques

THE DALV
Mind Map by THE DALV, updated 10 months ago
THE DALV
Created by THE DALV 10 months ago
4
0

Description

Mind Map on Música i Matemàtiques, created by THE DALV on 11/25/2019.

Resource summary

Música i Matemàtiques
1 Ritme
1.1 Es una mesura
1.1.1 Compasos:Unitats de mesura i se separen per línies divisories.
1.1.1.1 Dins del compas hi ha
1.1.1.1.1 Nombre de pulsacions:2,3 o 4
1.1.2 Velocitat de la pulsació
1.1.2.1 Es mesura
1.1.2.1.1 Pulsacions per minut
1.2 La unitat de mesura musical es la redona
1.3 Es mesura
1.3.1 Per les relacions de fraccions
2 Melodia
2.1 Té un conceptes:
2.1.1 Llargada, la presió i la tensió
2.2 Dos maneres de clasificar l'altura
2.2.1 L'altura del so
2.2.1.1 Cada nota te diverses vibracions
2.2.2 L'altura de les notes
2.2.2.1 Es mesura amb hertz
3 Intensitat
3.1 Es representa amb el decibel
3.1.1 Els decibels es mesuren amb el sonometre
4 Harmonia
4.1 Homofonia
4.1.1 Les veus sonen alhora
4.1.1.1 Es componen de manera vertical
4.2 Contrapunt
4.2.1 Melodies avançes en el temps indepentents una de l'altra
4.2.1.1 Es composen de manera horitzontal
5 Forma
5.1 Tota composició segueix una estructura
5.1.1 Totes les composicions tenen una forma geometrica
Show full summary Hide full summary

Similar

Social Psychology, Milgram (1963)
Robyn Chamberlain
New Possibilities with ExamTime's Flashcard Maker
Andrea Leyden
Britain and World War 2
Sarah Egan
1PR101 2.test - Část 8.
Nikola Truong
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO El sistema nervioso se relaciona con el sistema reproductivo, ya que se recibe la estimulación externa e interna y envía información para preparar al organismo para la reproducción, así las hormonas y los neurotransmisores
Martin Guzman
Organigramas
Sindy Deydania
PERFIL PROFESIONAL DE LA ESCUELA DE OBSTETRICIA
Pamela Roman Nontol
FICHAS ETICA
Kristopher Orihuela
Valores Eticos UTN
EVELYN PERUGACHI