Propietats textuals

judith.lopez.avi
Mind Map by judith.lopez.avi, updated more than 1 year ago
judith.lopez.avi
Created by judith.lopez.avi almost 5 years ago
9
0

Description

Catalán, castellano, frnacés, ciencies per al món contemporani, griego, latín, economía de la empresa Català Mind Map on Propietats textuals, created by judith.lopez.avi on 03/08/2015.

Resource summary

Propietats textuals
1 Adequació
1.1 Destinatari
1.2 Situació
1.3 Tema
1.4 Canal oral/escrit
2 Coherència
2.1 Selecció
2.2 Organització
2.2.1 Progressió lineal
2.2.2 Progressió de tema constant
2.2.3 Progressió de tema derivat
2.3 Estructura
2.3.1 Estructura inductiva
2.3.1.1 Exposició d'allò particular del qual s'arriba a la idea principal (tesi)
2.3.2 Estructura deductiva
2.3.2.1 Exposició de la idea principal de la qual es descriuen un seguit de causes, conseqüències o exemples
2.3.3 Estructura circular
2.3.3.1 Al principi es presenta la idea principal, de la qual es deriven exemples i conseqüències. El text acaba insistint novament en la idea inicial, reiterant-la o bé afegint-hi algun altre element
2.3.4 Estructura successiva
2.3.4.1 Exposició dels fets seguint un ordre cronològic o de relació causa/efecte
3 Cohesió
3.1 Connexions l'exiques i semàntiques
3.1.1 Substitució d'una paraula per una altra de relacionada
3.2 Connexions gramaticals
3.2.1 Dixi
3.2.2 Anàfora
3.2.3 Anàfora pronominal
3.2.4 Adverbis
3.2.5 Catàfora
3.2.6 El·lipsi
Show full summary Hide full summary

Similar

LITERATURA MEDIEVAL CATALANA
Nanina
El Barroc a Europa
Adelaida Ibañez Ferrater
EL SUBJECTE I PREDICAT
Sílvia Hernandez
Famílies instrumentals
Eva Pardos Crespo
La o i la u àtones
yago.reab10
El Neoclassicisme Català
alex.sanchez
LITERATURA
Jose Rodriguez
MORFOLOGIA / CATEGORIES GRAMATICALS
Marc Petit
Valencià Mitjà 04
José M. Santamaría Bo
Valencià Mitjà 01
José M. Santamaría Bo
Valencià Mitjà 02
José M. Santamaría Bo