POLÍGONS

Joan Moreno Cort
Mind Map by Joan Moreno Cort, updated more than 1 year ago
Joan Moreno Cort
Created by Joan Moreno Cort about 5 years ago
78
0

Description

Polígons regulars, triangles i quadrilaters.
Tags

Resource summary

POLÍGONS
1 POLÍGONS REGULARS
1.1 octógon
1.1.1 n = 8
1.2 pentagon
1.2.1 n = 5
1.3 n costats iguals Perimetre n*c
1.4 Apotema = uneix centre perpendicular a costat
1.5 A = P*a/2
2 QUADRILATERS
2.1 Suma angles = 360º
2.2 Paral·lelograms
2.2.1 Costats paral·lels 2 a 2
2.2.1.1 Romboide
2.2.1.1.1 Paral·lelogram que no és ni rectangle ni rombe ni angles rectes, ni costats iguals
2.2.1.1.1.1 A = b·h
2.2.1.2 Quadrat
2.2.1.2.1 Rectangle i Rombe a la vegada: Angles rectes i costats iguals
2.2.1.2.1.1 A = |·|
2.2.1.3 Rombe
2.2.1.3.1 Costats iguals, angles no rectes
2.2.1.3.1.1 A = b·h = D·d/2
2.2.1.4 Rectangle
2.2.1.4.1 Angles iguals i rectes
2.2.1.4.1.1 A = b/a
2.3 Trapezis
2.3.1 2 costats paral·lels
2.3.1.1 Rectangle
2.3.1.2 Isòsceles
2.3.1.3 Escalè
2.3.2
2.3.3 A = h·(B+b)/2
2.4 trapezoides
2.4.1 cap costat paral·lel
3 TRIANGLES
3.1 suma angles = 180º
3.2 A = b*h/2
3.3 Escalé
3.3.1 tots els costats són diferents
3.3.2 rectangles
3.4 Isoscels
3.4.1 dos costats iguals
3.4.2 tirangles
3.4.2.1 Quan un dels angles es recte, els equilaters no poden ser rectangles
3.4.2.1.1 Teorema Pitàgores
3.5 Equilater
3.5.1 els tres costats iguals
Show full summary Hide full summary

Similar

POLÍGONS
Carla Sanchez Al
PERÍMETRE I ÀREA
Noemí Algarra Díaz
POLÍGONS
Arancha Gil Herm
POLÍGONS
Kevin Sanchis He
IDENTIFICAR POLÍGONS
Susana LSH
CLASSIFICACIÓ FIGURES PLANES
Dolors Merchan
All the Countries of the World and their Capital Cities
PatrickNoonan
Biology
Holly Bamford
Realidad De Nuestra Identidad Cultural
53831
FUNCTIONALIST ROLE OF EDUCATION
ashiana121
1PR101 2.test - Část 8.
Nikola Truong