Internationale ontwikkeling

Paul ten Have
Mind Map by , created over 4 years ago

Leerstof 4 VMBO Economie Internationale ontwikkeling

20
0
0
Paul ten Have
Created by Paul ten Have over 4 years ago
Quiz SMART-doelstellingen
rozwiers
Module 1- 1.1.3 Le mécanisme de la fixation des prix (texte troué)
Cynthia Lizotte
ECO+ENT-Module 2: Vocabulaire et formules
Cynthia Lizotte
Resumo para o exame nacional - Fernando Pessoa Ortónimo, Alberto Caeiro , Ricardo Reis e Álvaro Campos
miminoma
Specifc Topic 7.4 Timber (Impacts)
T Andrews
vmbo economie 2015
kick.hommes
vmbo examen geschiedenis voor Trouw
kick.hommes
Arbeid & Productie
Paul ten Have
Consumptie
Paul ten Have
Overheid
Paul ten Have
Internationale ontwikkeling
1 EU
1.1 Voorwaarden toetreding
1.1.1 Vrijemarkteconomie
1.1.2 Economische achterstand niet te groot
1.1.3 Vrij verkeer personen ,goederen ,diensten en kapitaal
1.2 Monetaire Unie
1.2.1 Stabiliteitspact
1.2.2 Meer welvaart en handel door:
1.2.2.1 Prijzen beter te vergelijken
1.2.2.2 Geen valutawisselingen
1.2.2.3 geen koerswisselingen
1.2.3 ECB
1.2.3.1 Drukt geld ( Euro )
1.2.3.2 Controleert of iedereen het stabiliteitspact volgt
1.2.3.3 Bepaalt de rentestand van de Euro
1.3 Bescherming eigen Europese markt
1.3.1 Exportsubsidies aan Europese bedrijven
1.3.2 Protectiemaatregelen
1.3.2.1 Kwaliteitseisen
1.3.2.2 Bureaucratische rompslomp
1.3.2.3 Contigentering
1.3.2.4 invoerrechten
1.4 Gevolgen voor:
1.4.1 Consument ( makkelijk reizen en goedkopere producten )
1.4.2 Producenten ( grotere afzetmarkt )
1.4.3 Wereldhandel ( Rekening houden met EU )
2 Armoede en onderontwikkeling
2.1 Hulp
2.1.1 Noodhulp
2.1.2 structurele hulp
2.1.3 Gebonden / ongebonden hulp
2.1.4 Financieel / niet - financieel
2.1.4.1 Materiele hulp
2.1.4.2 Immateriele hulp
2.1.4.3 Zachte leningen
2.1.5 Bilaterale hulp
2.1.6 Multilaterale hulp
2.1.6.1 Unicef
2.1.7 TRADE NOT AID
2.1.7.1 Fair trade
2.1.7.2 Max Havelaar
2.2 Kenmerken ontwikkelingsland
2.2.1 Veel inwoners onder de armoedegrens ( minder dan $1,25 per dag
2.2.2 Grote werkloosheid
2.2.3 Achtergebleven technologie en infrastructuur
2.2.4 Monocultuur
2.2.5 Grootste deel bevolking werkzaam in primaire en secundaire sector
2.3 Oorzaken onderontwikkeling
2.3.1 Intern
2.3.1.1 Slechte scholing / kinderarbeid
2.3.1.2 Rampen en conflitcen
2.3.1.3 Corruptie
2.3.2 Extern
2.3.2.1 Protectiemaatregelen grote handelsblokken
2.3.2.1.1 NAFTA
2.3.2.1.2 EU
2.3.2.2 Verslechterende ruilvoet
2.3.2.2.1 Prijspeil import: prijspeil export
2.4 Soorten ontwikkelingslanden
2.4.1 MOL ( minst ontwikkelde landen : heel laag BBP )
2.4.2 Schuldenlanden ( veel rente en aflossingen te betalen )
2.4.3 NIL ( nieuwe industrie landen : worden snel welvarender )
2.4.4 OPEC landen ( olie het belangrijkste exportproduct )
2.5 VICIEUZE CIRKEL
3 Internationale handel
3.1 Redenen
3.1.1 Niet elk land heeft dezelfde grondstoffen of hetzelfde klimaar
3.1.2 Niet elk land heeft dezelfde kennis of techniek
3.2 Belangrijkste spelers
3.2.1 Grote landen in de wereldeconomie
3.2.2 Multinationals
3.2.3 G20
3.2.4 WTO
3.3 Internationale concurrentiepositie
3.4 Globalisering door:
3.4.1 Internationale arbeidsverdeling
3.4.2 daling transportkosten
3.4.3 Afspraken wereldhandsorganisaties
3.4.3.1 G20
3.4.3.2 WTO

Media attachments