VÅr elektriske verden

Lars Krogstad6405
Mind Map by Lars Krogstad6405, updated more than 1 year ago
Lars Krogstad6405
Created by Lars Krogstad6405 about 5 years ago
30
0

Description

Repetisjon til prøve
Tags

Resource summary

VÅr elektriske verden
1 Vannkraftverk
1.1 Turbin
1.1.1 Generator
1.1.1.1 Transformator
1.1.1.1.1 Høyspentledninger
1.1.1.1.1.1 Transformator
1.1.1.1.1.1.1 Elektriske apparater
1.1.1.1.1.1.1.1 Energi, effekt, kostnad
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Elektronikk
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Telegraf

Annotations:

  • Telegrafen gjorde det mulig å kommunisere over store avstander på veldig kort tid. Telegrafen sendte morsesignaler gjennom kobberledninger
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Radio

Annotations:

  • Radioen gjorde det mulig å sende signaler til alle med en mottaker (massekommunikasjon), og radioen kunne sende tale i stedet for kode. Nyheter, musikk, nødmeldinger, reklame ble sendt på radio
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 TV

Annotations:

  • TV'en kunne sende levende bilder. Spesielt underholdningsindustrien dro nytte av dette.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Datamaskin

Annotations:

  • De første datamaskinene var enorme maskiner som gjorde enkle utregninger. En datamaskin kunne utføre utregninger mye raskere enn mennesker.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Integrerte kretser

Annotations:

  • Integrerte kretser gjorde det mulig å koble mange komponenter på et veldig lite volum. Integrerte kretser gjorde dagens håndholdte elektronikk mulig
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Internett

Annotations:

  • Startet som et lite nettverk av sammenkoblede maskiner. I dag er nesten alle verdens datamaskiner tilkoblet internett. Internett gjør informasjon tilgjengelig for alle til enhver tid. Man kan også dele alt man vil med hele verden på internett.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1.1.1.2 Energi

Annotations:

  • Når vi skal oppgi energimengden vi får fra elektrisk strøm, bruker vi enheten Wh (wattimer) 1000 Wh = 1kWh 1 kWh = 1000W i én time 2 kWh = 1000W*2h 2 kWh = 500W*4h 2 kWh= 2000 W*1h
1.1.1.1.1.1.1.1.3 Kostnad

Annotations:

  • Når vi betaler "strømregninga" betaler vi for antall kWh vi har brukt. 12 000 kWh*0,5 kr/kWh= 6000 kr 12 000 kWh*0,25 kr/kWh= 3000 kr En støvsuger på 1500 W brukes i to timer. Prisen pr kWh er 0,3 kr. Hvor mye må vi betale? 1500W = 1,5 kW 1,5 kW*2h=3 kWh 3 kWh*0,3 kr/kWh= 0,9 kr
1.1.1.1.1.1.1.1.4 Effekt

Annotations:

  • Måles i Watt (W) Måler hvor raskt energi omgjøres (hvor raskt energi brukes) 1000 W=1 kW 2000 W= 2 kW 500 W = 0,5 kW
Show full summary Hide full summary

Similar

Vår elektriske verden
Simonehs
Vår elektriske verden 9a
Lars Krogstad6405
Elektrisitet
silje-karlsen
Vår elektriske verden
camilla.skauen
Vår elektriske verden
Irma Wilhelmine
Vår elektriske verden :-)
mrlunderod16
Vår elektriske verden
Maria Lind Aronsen
Vår elektriske verden
marte.lervik
Vår elektriske verden :-)
patrick johansen
Vår elektriske verden_2
mrlunderod16