Vår elektriske verden

Simonehs
Mind Map by Simonehs, updated more than 1 year ago
Simonehs
Created by Simonehs about 5 years ago
76
0

Description

Tankekart over vår elektriske verden
Tags

Resource summary

Vår elektriske verden
1 Vannkraftverk

Annotations:

 • Forskjellen på et magasinkraftverk og et elvekraftverk er at magasinet kan regulere produksjonen av elektrisitet, men det kan ikke elvekraftverket.
1.1 Turbin
1.1.1 Generator

Annotations:

 • Ved hjelp av en elektromagnet kan vi omdanne elektrisk energi til bevegelse.Generatoren gjør det motsatte - den omdanner bevegelse til elektrisk energi. I en generator roterer en magnet inne i en spole slik at det skapes en vekselstrøm.
 • Induksjon er at et magnetfelt som får elektroner i en ledning til å bevege seg, slik at det går en elektrisk strøm - vekselstrøm. Induksjonens far var Michael Faraday (1791 - 1867
1.1.1.1 Transformator
1.1.1.1.1 Høyspentledninger

Annotations:

 • Før strømmen fraktes over lange strekninger, transformeres
1.1.1.1.1.1 Transformator

Annotations:

 • Før strømmen når forbrukerne, må spenningen transformeres ned til 240V. 240V er spenningen på strømmen "i stikkontakten".
1.1.1.1.1.1.1 Elektriske apparater
1.1.1.1.1.1.1.1 Energi, effekt og kostnad
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Elektronikk
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Radio
1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Telegraf
1.1.1.1.1.1.1.1.1.3 Tv
1.1.1.1.1.1.1.1.1.4 Datamaskin
1.1.1.1.1.1.1.1.1.5 Integrerte kretser
1.1.1.1.1.1.1.1.1.6 Internett
1.1.1.1.1.1.1.1.1.7 Det elektromagnetiske spekteret
1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1 Gammastråling

Annotations:

 • Gammastråling er elektromagnetiske stråler med veldig kort bølgelengde og høy energi.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.1 Røntgenstråling

Annotations:

 • Røntgenstråler kan brukes til å trenge igjennom materialer som vanlig lys ikke kan.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.1.1 UV-stråling

Annotations:

 • UV-stråler er ultraviolette stråler som kommer fra sola. Det er elektromagnetisk stråling som man ikke kan se, og den kan også forårsake kreft.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.1.1.1 Synlig lys

Annotations:

 • Synlig lys er visse bølgelengder av elektromagnetisk stråling som forårsaker synsinntrykk i det menneskelige øye.
1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.1.1.1.1 Infrarød stråling

Annotations:

 • Infrarød stråling er elektromagnetisk stråling av bølgelengder lengre enn synlig lys, men kortere enn mikrobølger. Strålingene brukes blant annet i brannvesenet, i hverdagen og til nattsyn-utstyr.  
1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.1.1.1.1.1 Mikrobølger

Annotations:

 • Mikrobølger er bølger med litt lengre bølgelengder enn infrarødt, men kortere enn radiobølger
1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2 blas
1.1.1.1.1.1.1.1.2 Effekt

Annotations:

 • Effekt er et mål på hvor raskt energi omgjøres. Måles i Watt (W). 1W= 1J/s Alle elektriske apparater har oppgitt effekt. For eksempel en hårføner 800W Vaskemaskin: 2000W Støvsuger: 700-1500W
1.1.1.1.1.1.1.1.3 Energi

Annotations:

 • Når vi betaler "strømregninga", betaler vi for hvor mye energi vi har brukt. Når vi oppgir energimengden vi får fra elektrisk strøm, bruker vi enheten kWh. 1 kWh = 1000W *1h = 1kw*1h 1 kWh = 2000 W*0,5 h 1 kWh = 4000 W*0,25 h 1 kWh = 500W*2h
1.1.1.1.1.1.1.1.4 Kostnad

Annotations:

 • Vi betaler pr kWh vi bruker.Effekt: 2000WTid: 3 hPris: 0,5kr/kWh Kostnad: 2kW*3h*0,5kr/kWh= 3kr
1.1.1.1.2 Justerer spenning
1.1.1.1.3 Primærspole og sekundærspole

Annotations:

 • Primærspolen er koblet til spenningskilden.Forholdet mellom antall viklinger avgjør hvordan spenningen transformeres. Forholdet mellom antall viklinger i primær- og sekundærspolen er proporsjonalt med hvordan spenningen transformeres. Eks. Hvis sekundærspolen har dobbelt så mange viklinger som primærspolen, vil spenningen dobles.
1.1.1.2 Vekselstrøm
1.1.1.3 Induksjon
1.1.1.3.1 Spole

Annotations:

 • En spole er en ledning som er viklet opp i mange løkker.
1.1.1.3.2 Magnet

Annotations:

 • En magnet er et objekt som har et magnetfelt. Et magnetfelt er et usynlig kraftfelt rundt en magnet. Et magnetfelt kan påvirke materialer som er magnetiske. Et magnetisk stoff har ikke sitt eget magnetfelt.
1.2 Magasinkraftverk
1.3 Elvekraftverk
Show full summary Hide full summary

Similar

Vår elektriske verden
Irma Wilhelmine
Vår elektriske verden 9a
Lars Krogstad6405
Naturfag prøve kapittel 5
aamelfot95
VÅr elektriske verden
Lars Krogstad6405
Dibujo de ingeniería Jerson Cordoba 16-4 Grupo 55
Jerson cordoba
Tools and equipment
M. Romanova
Elektrisitet
silje-karlsen
Vår elektriske verden
camilla.skauen
Naturfag prøve uke. 49
hannaosollie
Naturfagsprøve
sirillsh
Estados de la materia
meluufierrov