J. O. Hennoste
Mind Map by , created about 4 years ago

Lindude mõttekart

7
0
0
Tags
J. O. Hennoste
Created by J. O. Hennoste about 4 years ago
Edukas ettevõtja vs mina
kadrilaube
Elu omadused
britpilar
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Rellu
AQA GCSE Chemistry Unit 2.1
Matthew T
History of Surgery Mind Map
James Copley
Linnud
pilleriinu
Raku ehitus ja talitlus
britpilar
Organismide koostis
britpilar
Karl Markuse mõistekaart "ELU"
Karl Markus
Aialinnud
Mia Virunurm
Linnud
1 Ehitus
1.1 Päranipunääre
1.2 Kahekordne hingamine
1.2.1 Kopsud
1.2.2 Õhukotid
1.3 Tiivad
1.3.1 Suled
1.3.1.1 Kattesuled
1.3.1.1.1 Hoosuled
1.3.1.1.1.1 Labahoosuled
1.3.1.1.1.2 Küünarhoosuled
1.3.1.1.1.3 Tüürsuled
1.3.1.2 Udusuled
1.3.2 Vajalikud lendamiseks
1.4 Õhukambritega luud
1.5 Nokk
1.6 Meeled
1.6.1 Hea nägemine
1.6.2 Hea kuulmine
1.6.3 Halb haistmine
2 Lendamisviisid
2.1 Sõudelend
2.2 Purilend
2.3 Rappelend
3 Eestis 297 liiki
4 8600 liiki
5 Toitumine
5.1 Röövtoidulised
5.2 Taimtoidulised
5.3 Raipetoidulised
5.4 Putuktoidulised (90%)
6 Arenenud roomajatest
7 Munevad

Media attachments