EVOLUCIJA

rina.brumec
Mind Map by rina.brumec, updated more than 1 year ago
rina.brumec
Created by rina.brumec almost 5 years ago
28
0

Description

Razvijanje organizmov:)
Tags

Resource summary

EVOLUCIJA
1 Alfred Russel Wallace in Charles Darwin
1.1 evolucijska teorija
1.1.1 spreminjanje živega sveta
1.1.2 razvoj novih vrst organizmov
1.1.3 izumiranje starih vrst
1.1.4 vsa živa bitja - skupni prednik
1.1.4.1 temelj dedovanja lastnosti
1.1.4.1.1 postopno spreminjanje
1.1.4.1.1.1 posledica: NARAVNI IZBOR
1.1.4.1.1.1.1 temeljna lastnost živega
2 Darwinova spoznanja
2.1 raznolikost organizmov
2.1.1 organizmi neke populacije se razlikujejo med seboj
2.1.1.1 posledica mutacij in prenašanja genov
2.2 čezmerno potomstvo
2.2.1 več potomcev, kot jih preživi
2.3 tekmovanje med organizmi
2.3.1 omejeni viri hrane, energije, vode ...
2.3.1.1 poseldica: boj za vire ... nekateri ne preživijo
2.4 prenašanje lastnosi s staršev na potomce
2.4.1 potmoci podedujejo lastnosti staršev
2.5 Darwinovo drevo življenja
3 naravni izbor
3.1 je proces v katere se osebki uspešneje:
3.1.1 razmnožujejo
3.1.2 preživijo
3.2 ni naključen, vplivi:
3.2.1 neživa narava
3.2.2 tekmovanja med osebki iste vrste
3.2.3 tekmovanje med osebki različnih vrst
3.2.4 odpornost
3.2.5 plenilci
3.2.6 ekološke razmere
3.2.6.1 nekateri organizmi prilagojeni
3.2.6.1.1 PRIMER:
3.2.6.1.1.1 Gupiji, v akvariju brez plenilcev, so obarvani pisano, da bi pritegnili samice.
3.2.6.1.1.2 Gupiji, v akvariju z plenilci, se bo po več generacijah povečalo število manj barvnih gupijev.
3.3 mehanizem, ki omogoča evolucijo
4 Plenilci na deblu prej opazijo zelene hrošče, kot rjave.
4.1 Manj opazni rjavi hrošči se uspešno razmnožujejo.
4.1.1 Rjavi hrošči, ki so bili zaradi barve na deblu manj opazni.
5 podrobnosti v notranji zgradni celic:
6 postopno razvijanje življenja na zemlji
7 RAZVOJI:
7.1 konvergenten razvoj
7.1.1 po zunanjem videzu podobne
7.1.2 različna telesna zgradba
7.1.3 nimajo bližnjega skupnega prednika
7.2 divergentni razvoj
7.2.1 zunanji videz različen
7.2.2 bližnji skupen potomec
7.2.3 podobna telesna zgradba
7.2.4 razlika zaradi
7.2.4.1 mutacij
7.2.4.2 evolucijskega razvoja
7.2.4.3 razmere v ekosistemih
8 zakrneli organi
8.1 manj pomembni za preživetje
8.2 ohranijo zmanjšani ali okrnjeni
Show full summary Hide full summary

Similar

EVOLUCIJA
jan.filipic
EVOLUCIJA
tina.dvorsak
Evolucija
ana99
EVOLUCIJA
katarina.dacinge
EVOLUCIJA
laura.turin
Evolution - B1
Georgia Freeman
B6e Summary
Ciara Comerford
Theory of evolution
Peter Hoskins
Evolution
Weihong Cen
EVOLUCIJA
lara veilguni
EVOLUCIJA
laura.skledar