Instituto galego das cualificacións profesionais

Mónica L.P.
Mind Map by Mónica L.P., updated more than 1 year ago
Mónica L.P.
Created by Mónica L.P. about 6 years ago
13
0

Description

tarefa curso

Resource summary

Instituto galego das cualificacións profesionais
 1. Que é?
  1. É un órgano consultivo e de participación dos axentes sociais e económicos do ámbito galego. Vela polo establecemento e xestión en Galicia do Sistema Nacional das Cualificacións Profesionai
  2. Os seus obxetivos son
   1. • Observar a evolución das ocupacións e das cualificacións.
    1. • Determinar as cualificacións profesionais nos diferentes sectores produtivos.
     1. • Acreditar as cualificacións profesionais da poboación activa de Galicia.
   2. A sua finalidades é
    1. • A mellora da competitividade das empresas.
     1. • Maior motivación nas persoas.
      1. • Transparencia do mercado de traballo.
       1. • Calidade na formación profesional.
        1. • Orientación profesional das persoas.
         1. • Facilitar a libre circulación dos traballadores e das traballadoras no territorio nacional e da Unión Europea.
    2. Beneficiarios
       1. observatorio
        1. que é
         1. obxetivos
          1. funcions
           1. http://emprego.xunta.es/cualificacions/
             1. proporciona datos
                  Show full summary Hide full summary

                  Similar

                  Coaching para la búsqueda de empleo
                  Laura -
                  Generalidades de la Biología Celular, la evolución y diversidad de los seres vivos. Diana Castro
                  diana castro
                  4 Fases en el Ciclo de Vida del Empleado
                  Diego Santos
                  QUE DEBES TENER EN CUENTA SI BUSCAS EMPLEO EN LINKEDIN by @retailmeeting
                  Alex Lopez Lopez
                  Guía de Uso para LinkedIn
                  tarincryth
                  Marketing Personal para la búsqueda de empleo
                  Laura -
                  Cómo usar las RRSS para la búsqueda de empleo
                  El Señor Ding Dong
                  Población Económicamente Activa. Caso Colombia
                  Giovanni Montoya Aldawe
                  ¿Debo cambiar de trabajo?
                  Javier Castillo Hernández
                  LA EVOLUCIÒN DE LA SALUD OCUPACIONAL EN COLOMBIA
                  Marcela Ortiz Guerrero
                  Escenarios de la Orientación
                  Guillermo Garcia