Царство Протиста

Lilia Penova
Mind Map by Lilia Penova, updated more than 1 year ago
Lilia Penova
Created by Lilia Penova almost 6 years ago
43
0

Description

Biology in 7th grade in Bulgaria

Resource summary

Царство Протиста
 1. Тип Кореноножки
  1. образуват псевдоподи
   1. несамостойно хранене
    1. безполово(чрез делене)/полово размножаване
    2. Тип Камшичести
     1. притежават камшичета
      1. самостойно/несамостойно хранене
       1. безполово(чрез делене)/полово размножаване
       2. Тип Ресничести
        1. притежават реснички
         1. несамостойно хранене
          1. много от тях притежават клетъчен анус, кл. глътка, кл. уста
           1. безполово/полово размножаване
           2. Колониални едноклетъчни организми
            1. групи от еднокл, индивиди, които са свързани помежду си по различен начин
            Show full summary Hide full summary

            Similar

            Biology AQA 3.1.3 Osmosis and Diffusion
            evie.daines
            Biology- Genes and Variation
            Laura Perry
            Biology AQA 3.1.3 Cells
            evie.daines
            GCSE AQA Biology - Unit 2
            James Jolliffe
            Using GoConqr to study science
            Sarah Egan
            Biology AQA 3.2.5 Mitosis
            evie.daines
            Enzymes and Respiration
            I Turner
            Biology- Genes, Chromosomes and DNA
            Laura Perry
            GCSE AQA Biology 1 Quiz
            Lilac Potato
            Cells and the Immune System
            Eleanor H
            GCSE Biology AQA
            isabellabeaumont