Organizacijska kultura

Anja Čokl
Mind Map by Anja Čokl, updated more than 1 year ago
Anja Čokl
Created by Anja Čokl about 6 years ago
37
0

Description

Ispit iz organizacijske kulture

Resource summary

Organizacijska kultura
 1. Definicija po Scheinu!
  1. Elementi org. kul.
   1. (1) Temeljne pretpostavke - najdublje!
    1. (2) Vrijednosti
     1. -vjerovanja, vrijednosti, etička i moralna pravila, idologije
     2. (3) Artfakti
      1. Simboli
       1. -heroji, jezik, fizički raspored
       2. Obrasci ponašanja
        1. -norme ponašanja, rituali, običaji, ceremonije
     3. Povezane znanosti: antropologija, sociologija, socijalna psihologija, ekonomija
      1. Formiranje organizacijske kulture:
       1. 1. Izvori ili ishodišta org. kul.
        1. (1)Nacionalna kultura
         1. Dimenzije (Hofstede):
          1. 1. Distanca moći
           1. 2. Individualizam vs. kolektivizmu
            1. 3. Maskulinitet vs. feminitetu
             1. 4. Izbjegavanje neizvjesnosti
              1. 5. Kratkoročna vs. dugoročna orijentacija
               1. 6. Popuštanje ili suzdržavanje u zadovoljavanju individualnih društvenih potreba
         2. (2) Djelatnost i okolina organizacije
          1. 1. Djelatnostima dominiraju određene profesije
           1. 2. Djel. određuje način interakcije s okolinom
            1. 3. Tržište definira stupanj rizika i brzinu kojom prima pov. inf.
          2. (3) utjecaj osnivača organizacije
           1. Osnivači imaju viziju kako i što raditi.
            1. Oni privlače i zapošljavaju ljude koji dijele njihove poglede, vrijednosti i pretpostavke
             1. Utjecaj traje i nakon njihovog odlaska zbog zapošljavanja ljudi sličnih karakteristika
              1. Osnivči su izloženi utjecaju kulture društva.
          3. 2. Razvoj org. kul.
           1. Inkrementalne promjene; kulture su stabilne, ali nisu statične
           2. 3. Prenošenje i zadržavanje org. kul.
           3. Elementi organizacijske kulture ( Hofstede dijagram luka)
            1. (1) Vrijednosti, (2) Rituali, (3) Heroji, (4) Simboli
            2. Modeli org. kul.
             1. 1. Handy: (1) Kultura moći, (2) Kultura uloga, (3) Kultura zadatka, (4) Kultura pojedinca
              1. 2. Deal & Kenney: (1) Macho kultura, (2) Kultura teškog rada, (3) Kultura klađenja, (4) Procesna kultura
               1. 3. Cameron & Quinn: (1) Adhokracija, (2) Klan, (3) Hjerarhija, (4) Tržište
                1. 4. Denison: (1) Uključenost, (2) Konzistentnost, (3) Prilagodljivost, (4) Misija
                2. Brojnost izbora u analizi organizacijske kulture:
                 1. 1. Objektivnost - subjektivnost
                  1. 2. Etski (outsider) - Emski (insider) pristup
                   1. 3. Generalizacija - specifični kontekst
                    1. 4. Fokusiranje - široki pristup
                     1. 5. Dubina analize
                 2. Istraživanje organizacijske kulture
                  1. (1) Kvantitativa metoda
                   1. - upitnici, odabir uzorka, statističkim analizama izvode se zaključci
                   2. (2) Kvalitativna metoda
                    1. - temeljeno na sudjelovanju u org i opažanj, intervju, dugo
                   3. Supkultura: kultura određenog dijela organizaciji koja se razlikuje od dominantne kulture!
                    1. (1) Podržavajuća
                     1. (2) Ortogonalna
                      1. (3) suprotna
                      2. Orgnizacijska klima
                       1. Zajedničke percepcije zaposlenika u pogledu organizacijskih politika, praksi i procedura, formalnih ili neformalnih
                        1. (1) Priroda interpersonalnih odnosa
                         1. (2) Priroda hjerarhije
                          1. (3) Priroda zadatka
                           1. (4) Fokus podrške i nagrada
                       Show full summary Hide full summary

                       Similar

                       PAGSASANAY # 4
                       darrel espino
                       Pripravnicki ispit
                       jakovplese
                       vegani - bp
                       Josef Patočka
                       Komunikacija
                       Anja Čokl
                       Cell Structure
                       daniel.praecox
                       Sociology GCSE AQA - Studying Society keywords
                       tasniask
                       FCE Practice Quiz - B2
                       miminoma
                       GCSE PE
                       alexis.hobbs99
                       Spelling, punctuation and grammar in English
                       Sarah Holmes
                       1PR101 2.test - Část 10.
                       Nikola Truong
                       Mapa Conceptual
                       Julio Perez