Pripravnicki ispit

jakovplese
Quiz by jakovplese, updated more than 1 year ago
5
0
0

Description

Pripravnicki ispit

Resource summary

Question 1

Question
Kada je Europska banka za obnovu i razvoj stekla manjinski udio u vlasništvu?
Answer
 • Tijekom 1999.
 • Tijekom 2005.
 • Tijekom 2007.
 • Tijekom 2002.
 • Tijekom 1966.

Question 2

Question
Koliki udio tržišta ima PBZ u RH?
Answer
 • Udio tržišta: 40%, kartično poslovanje – preko 30%
 • Udio tržišta: 25%, kartično poslovanje – preko 35%
 • Udio tržišta: 30%, kartično poslovanje – preko 20%
 • Udio tržišta: 20%, kartično poslovanje – preko 30%

Question 3

Question
Kada je osnovana PBZ?
Answer
 • 2005
 • 1966
 • 2002
 • 2007

Question 4

Question
Kada je i na koji način privatizirana?
Answer
 • Privatizacija je završena krajem 1999. god. od strane bivše Banca Commerciale Italiana (BCI).
 • Privatizacija je završena krajem 1966. god. od strane bivše Banca Commerciale Italiana (BCI).
 • Privatizacija je završena krajem 2002. god. od strane bivše Banca Commerciale Italiana (BCI).
 • Privatizacija je završena krajem 2007. god. od strane bivše Banca Commerciale Italiana (BCI).

Question 5

Question
Kada su se spojile Bance Intesa i Sanpaolo IMI?
Answer
 • 2002
 • 1999
 • 2007
 • 1966

Question 6

Question
Koje regije, s 230 poslovnica i ispostava, pokriva PBZ na teritoriju Hrvatske?
Answer
 • Istra-Rijeka-Lika, Dalmacija, Slavonija, Središnja Hrvatska, Zagreb
 • Istra-Rijeka-Lika, Dalmacija, Slavonija, Središnja Hrvatska, Zagreb, Sjeverna Hrvatska
 • Istra-Rijeka-Lika, Dalmacija, Slavonija, Središnja Hrvatska, Zagreb, Sjeverna Hrvatska (samo Retail)

Question 7

Question
Koja inicijativa stoji iz pokretanja koncepta "Customer satisfaction"?
Answer
 • Customer satisfaction concept
 • Customer satisfaction iniciative
 • Slušamo Vas 100%: Intesa SanPaolo
 • Customer satisfaction office

Question 8

Question
Koja je važnost klijenta?
Answer
 • Bitno je zadovoljstvo klijenta.
 • Klijent je bitna stavka svake tvrtke.
 • Klijenti su kapital i na vrhu su svake organizacije. Zadovoljstvo i lojalnost klijenta su u središtu.

Question 9

Question
Kada, kako i za koja područja je pokrenut koncept "Slušamo Vas 100%"?
Answer
 • 2010. godine osnovan je Ured za mjerenje zadovoljstva klijenata u PBZ-u
 • 2007. godine pokreće se projekt mjerenja zadovoljstva klijenata. 2009. godine osnovan je Ured za mjerenje zadovoljstva klijenata u PBZ-u, a 2014. mijenja naziv u Ured za mjerenje zadovoljstva klijenata i zaštitu potrošača.
 • 2005. godine pokreće se projekt mjerenja zadovoljstva klijenata.

Question 10

Question
Koji su ključni koraci u provođenju „slušamo Vas 100%“?
Answer
 • Rješavati problem
 • Surveys
 • Slušati
 • Edukacija
 • Aktivnosti za poboljšanje kvalitete servisa

Question 11

Question
Koja dva tipa istraživanja zadovoljstva i lojalnosti Retail klijenata provedena?
Answer
 • Prikuljanje podatak
 • Ocjenjivanje
 • Interno
 • Eksterno

Question 12

Question
Koje su ostale aktivnosti usmjerene unaprjeđenju zadovoljstva klijenata?
Answer
 • Update
 • Client satisfaction
 • Customer Satisfaction University Award 2014
 • QR upitnik - pilot

Question 13

Question
Što je CPM?
Answer
 • Contact Professional Management - jedinstveni sustav ZAPRIMANJA i RJEŠAVANJA
 • Company Processing Management - jedinstveni sustav ZAPRIMANJA, evidentiranja i upravljanja (IZVJEŠĆIVANJA) prigovorima i ostalim upitima klijenata Banke, temeljen na
 • Contact Processing Management - jedinstveni sustav ZAPRIMANJA, RJEŠAVANJA, evidentiranja i upravljanja (IZVJEŠĆIVANJA) prigovorima i ostalim upitima klijenata Banke

Question 14

Question
Koji su razlozi uvođenja Jedinstvenog sustava upravljanja prigovorima i ostalim upitima (2009. god.)?
Answer
 • Ustav banke koji određuje uvođenje sustava upravljanja prigovorima
 • Zakon o zaštiti potrošača (rok za odgovor klijentu 15 kalendarskih dana)
 • Zakon o zaštiti potrošača od 2011. koji predviđa rok za odgovor klijentu od 14 radnih dana
 • Zakon o platnom prometu (od 2011. - rok za odgovor klijentu 7 radnih dana)

Question 15

Question
Koja je uloga Sektora za compliance u praćenju usklađenosti i kada je osnovan?
Answer
 • Sektor za compliance je izravni nositelj funkcije praćenja usklađenosti.
 • Sektor za compliance je neizravni nositelj funkcije praćenja usklađenosti.
 • Osnovan je 2005. godine.
 • Osnovan je 2006. godine.

Question 16

Question
Od kojih timova se sastoji sektor za compliance?
Answer
 • Tim za osobne transakcije
 • Tim za monitoring
 • Tim za sprječavanje sukoba interesa
 • Tim za spnift
 • Tim za regulatorni compliance

Question 17

Question
Na koju e-mail adresu se prijavljuje kršenje Etičkog kodeksa?
Answer
 • etickikodeks@pbz.hr
 • pbzgrupa.etickikodeks@pbz.hr
 • etickikodeks.pbzgrupa@pbz.hr

Question 18

Question
Kome je sve potrebno prijaviti ukoliko relevantna osoba u sklopu pružanja investicijskih ili pomoćnih usluga (npr. trgovanje dionicama) i obavljanja aktivnosti sazna za okolnosti koje mogu predstavljati sukob interesa?
Answer
 • Help desk
 • Neposrednog rukovoditelja
 • Sektor za compliance na e-mail adresu: compliance@pbz.hr
 • Direktora sektora

Question 19

Question
Koje se vrste transakcija prijavljuju Uredu za SPN?
Answer
 • Prijavljuju se sve uplatne i isplatne gotovinske transakcije u vrijednosti od 200.000 kn i većoj.
 • Transakcije iznad 105.000 se samo bilježe interno.
 • Prijavljuju se sve uplatne i isplatne gotovinske transakcije u vrijednosti od 220.000 kn i većoj.
 • Transakcije iznad 115.000 se samo bilježe interno.

Question 20

Question
Što je sumnjiva transakcija? Sumnjiva transakcja je svaka pokušanaili izvršena gotovinska ili bezgotovinska transakcija, bez obzira na vrijednost i način obavljanja, ako obveznik zna ili ima razloge za sumnju...
Answer
 • da je transakcija nije usmjerena na izbjegavanje propisa koji reguliraju mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
 • da transakcija uključuje sredstva proizišla iz nezakonitih aktivnosti ili povezana sa financiranjem terorizma
 • da transakcija po svojim značajkama povezanim sa statusom stranke ili drugim značajkama očito odstupa od uobičajenih transakcija iste stranke
 • da transakcija uključuje sredstva proizišla iz zakonitih aktivnosti
 • da je transakcija usmjerena na izbjegavanje propisa koji reguliraju mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Question 21

Question
Kada se provodi dubinska analiza stranke?
Answer
 • Pri svakoj transakciji koja je jednaka ili veća 105.000,00 kn, bez obzira na to da li je riječ o jednokratnoj transakciji ili o više međusobno očigledno povezanih transakcija.
 • Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa.
 • Prilikom prekidanja poslovnog odnosa.
 • Pri svakoj transakciji koja je jednaka ili veća 200.000,00 kn, bez obzira na to da li je riječ o jednokratnoj transakciji ili o više međusobno očigledno povezanih transakcija.
 • Ako postoji sumnja u vjerodostojnost i istinitost prethodno dobivenih podataka o stranci ili stvarnom vlasniku stranke.
 • Uvijek kad u vezi s transakcijom ili strankom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, bez obzira na vrijednost transakcije.

Question 22

Question
Koja su 3 tipa dubinske analize?
Answer
 • Srednja dubinska analiza
 • Pojednostavljena dubinska analiza
 • Standardna dubinska analiza
 • Jaka dubinska analiza
 • Pojačana dubinska analiza

Question 23

Question
Kako se s obzirom na utvrđivanje prihvatljivosti klijenata oni klasificiraju?
Answer
 • Nisko rizični klijenti
 • Klijenti prihvatljivi za banku
 • Klijenti neprihvatljivi za banku
 • Visoko rizični klijenti

Question 24

Question
Kada i kako se provodi analiza za srednje i visoko rizične klijente?
Answer
 • Prije uspostave poslovnog odnosa
 • Kod promjene podataka i ugovaranja novog proizvoda
 • Godišnje
 • Mjesečno
 • Za srednje rizične klijente, dubinska analiza provodi se jednom u dvije godine, te se provodi i procjena nastavka poslovne suradnje (od strane poslovne mreže)
 • Za nisko rizične klijente, dubinska analiza provodi se jednom godišnje, te se provodi i procjena nastavka poslovne suradnje (od strane Tima za sprječavanje pranja novca)
 • Za visoko rizične klijente, dubinska analiza provodi se jednom godišnje, te se provodi i procjena nastavka poslovne suradnje (od strane Tima za sprječavanje pranja novca)

Question 25

Question
Koje su tri kategorije Banke za procjenu rizika klijenta?
Answer
 • Ekonomski rizik
 • Rizik zemlje
 • Rizik sredstava
 • Rizik klijenta
 • Rizik proizvoda/usluge

Question 26

Question
Koje su grupe zemalja u procjeni rizika klijenta kategorije "rizik zemlje", za koje su van snage stavljene Politike o poslovanju s klijentima?
Answer
 • Grupa B – neprovođenje USD transakcija (Južni Sudan, Egipat, Kuba (potrebno je provesti pojačanu dubinsku analizu)
 • Grupa B – neprovođenje USD transakcija (Sudan, Južni Sudan, Mianmar/Burma, Kuba (potrebno je provesti pojačanu dubinsku analizu)
 • Grupa A – neprovođenje nikakvih transakcija (Iran, Sjeverna Koreja, Sirija)
 • Transakcije s pojačanim nadzorom (Ujedinjeni Arapski Emirati, Bjelorusija, Rusija)
 • Grupa A – neprovođenje nikakvih transakcija (Irak, Indija, Sirija)

Question 27

Question
Koja je uloga Sektora za organizaciju?
Answer
 • Doprinijeti ostvarenju strateških smjernica Banke kroz unaprjeđenje organizacijske strukture
 • Doprinijeti ostvarenju strateških smjernica Banke kroz unaprjeđenje poslovnih procesa
 • Analiza procesa i analiza poslovnih jedinica.
 • Analiza procesa i analiza organizacijskih jedinica.

Question 28

Question
Koje aktivnosti provodi Sektor za organizaciju?
Answer
 • Modeliranje i dokumentiranje poslovnih procesa
 • Vođenje poslovnih procesa
 • Analiza poslovnih procesa
 • Rad u projektima
 • Modeliranje i dokumentiranje projekata
 • Unapređenje poslovnih procesa (BPR)
 • Vođenje i administriranje odbora za upravljanje promjenama (CMC)

Question 29

Question
Kako je definiran poslovni proces? Poslovni proces je niz aktivnosti (faza) koje međusobno povezane...
Answer
 • smanjuju razinu rizika.
 • daju uslugu klijentu.
 • stvaraju vrijednost.
 • daju finalni rezultat.

Question 30

Question
Koja je osnovna podjela procesa?
Answer
 • Sigurnosni
 • Podrška
 • Analitički
 • Glavni
 • Upravljački
 • Organizacijski
 • Procesi usklađenosti i unaprjeđenja

Question 31

Question
Koja su dva osnovna pristupa upravljanju procesima?
Answer
 • Organizacijski
 • Analitički
 • Procesni
 • Rizični

Question 32

Question
Koji se alat koristi za upravljanje poslovnim procesima u Banci, te objasni ukratko na koji način?
Answer
 • Daje uvid u krovnu strukturu
 • Daje uvid u strukturu zaposlenika
 • Koristi se ARIS
 • Daje uvid u potpornu strukturu
 • Daje uvid u rizičnu strukturu
 • Daje uvid u temeljnu strukturu

Question 33

Question
Koji se izvori podataka koriste u analizi poslovnih procesa?
Answer
 • Provjereni
 • Kvantitativni
 • Kvalitativni

Question 34

Question
Kako je organiziran GPS teritorijalno?
Answer
 • oko 150 poslovnica i ispostava
 • 19 prodajnih centara u 5 regija
 • oko 200 poslovnica i ispostava
 • 19 prodajnih centara u 6 regija

Question 35

Question
Što je tekući račun?
Answer
 • Primarni poslovni račun koji se otvara fizičkoj osobi koja ostvaruje stalne ili povremene prihode
 • Bazni proizvod za korištenje ostalih usluga i proizvoda koje Banka pruža svojim klijentima
 • Sekundarni poslovni račun koji se otvara fizičkoj osobi koja ostvaruje stalne ili povremene prihode
 • Dodatni proizvod za korištenje ostalih usluga i proizvoda koje Banka pruža svojim klijentima

Question 36

Question
Koja su dva načina raspolaganja tekućim računom?
Answer
 • Ograničeno raspolaganje sredstvima
 • Neograničeno raspolaganje sredstvima
 • Digitalno raspolaganje sredstvima
 • Fizičko raspolaganje sredstvima
Show full summary Hide full summary

Suggestions

Komunikacija
Anja Čokl
Organizacijska kultura
Anja Čokl
A-Level Economics: Supply and Demand
cian.buckley+1
GCSE French Edexcel High Frequency Verbs: First Set
alecmorley2013
BIOLOGY B1 4
x_clairey_x
Biology 2b - Enzymes and Genetics
Evangeline Taylor
Basic Spanish Vocabulary
Alice ExamTime
A-level Psychology Revision
philip.ellis
Spanish Subjunctive
MrAbels
English Poetry Key Words
Oliviax
Physical Geography
clongworth25
Biology B2.1
Jade Allatt
Key Biology Definitions/Terms
jane zulu
GCSE AQA Biology 2 Enzymes, Digestion & Enzyme Uses
Lilac Potato
Computer Systems
lisawinkler10
Biology Unit 1a - GCSE - AQA
RosettaStoneDecoded
Leaving Certificate Japanese Kanji
Sarah Egan
Using GoConqr to study Maths
Sarah Egan
GoConqr Guide to Flowcharts for Business
Sarah Egan
Legislative Branch
Mr. Vakhovsky