Prestacions de la cartera de serveis

Andrea Wazowski
Mind Map by , created almost 6 years ago

TAPS Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència Mind Map on Prestacions de la cartera de serveis, created by Andrea Wazowski on 11/08/2013.

23
1
0
Andrea Wazowski
Created by Andrea Wazowski almost 6 years ago
A View from the Bridge
Mrs Peacock
Biology B2.3
Jade Allatt
Cells and the Immune System
Eleanor H
1PR101 2.test - Část 5.
Nikola Truong
OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
THEMES IN KING LEAR
Sarah-Elizabeth
Present Simple vs. Present Continuous
Marek Mazur
A-level Psychology Revision
philip.ellis
The Cold War Quiz
Niat Habtemariam
EEO Terms
Sandra Reed
Prestacions de la cartera de serveis
1 Atenció domiciliària
1.1 Teleassistència
1.2 SAAD
1.3 Serveis de neteja i menjar
1.4 Adaptació del domicili
2 Residències
2.1 Gent gran
2.1.1 Vàlides
2.1.1.1 Psicogeriàtrics
2.1.2 Assistides
2.1.2.1 Sociosanitaris
2.2 P. discapaditades
2.2.1 P. greument afectades
2.2.2 P. trastorns greus i continuats de conducta
2.2.3 Persones adultes
2.3 Cases Lar
2.3.1 Persones amb malaltia mental
3 Allotjaments alternatius
3.1 Pisos protegits
3.2 Conjunts residencials
3.3 Habitatges tutelats
3.4 Allotjaments supervisats
4 Recursos intermedis
4.1 Centres de dia
4.1.1 Centres/Unitats de dia
4.1.2 C. de Dia per a P. amb discapacitat
4.1.3 Centres socials
4.1.4 Tallers ocupacionals
4.2 Centres de nit
4.3 Suport temp. a les families
4.3.1 Al domicili
4.3.2 Al centre
5 Prestacions econòmiques
5.1 Vinculada al servei
5.2 Atcs. en l'entorn familiar i suport als cuidadors no professionals
5.3 D'assistència personal
6 Ajudes econòmiques o tecnològiques
6.1 Adquisició de productes de suport
6.2 Facilitar l'accessibilitat i les adaptacions a la llar
6.3 Subsidi per mobilitat i compensació en despeses de transport

Media attachments