ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)

Description

ผลงานของ นางสาวภาวดี ชัยษา ชั้น ม. 4/1 เลขที่ 18 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เสนอ คุณครูกนกพร นันแก้ว
Pawadee Chaiyasa
Mind Map by Pawadee Chaiyasa, updated more than 1 year ago
Pawadee Chaiyasa
Created by Pawadee Chaiyasa over 8 years ago
107
0

Resource summary

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)
 1. 1. ประเทศไทยจะ “มีหน้ามีตาและฐานะ” เด่นขึ้น
  1. 1.1 ประชาคมอาเซียนจะทำให้เศรษฐกิจ “ของเรา” มีมูลค่ารวมกัน 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
   1. 1.2 มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของโลก
    1. 1.3 มีประโยชน์แก่คนไทยทุกคนที่จะได้ยืนอย่างสง่างาม “ยิ้มสยาม” จะคมชัดขึ้น
    2. 2. การค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนจะคล่องและขยายตัวมากขึ้น
     1. 2.1 กำแพงภาษีจะลดลงจนเกือบจะหมดไป เพราะ 10 ตลาดกลายเป็นตลาดเดียว
      1. 2.2 ผู้ผลิตจะส่งสินค้าไปขายในตลาดนี้และขยับขยายธุรกิจของตนง่ายขึ้น
       1. 2.3 ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกมากขึ้นราคาสินค้าจะถูกลง
       2. 3. ตลาดของเราจะใหญ่ขึ้น แทนที่จะเป็นตลาดของคน 67 ล้านคน ก็จะกลายเป็นตลาดของคน 590 ล้านคน
        1. 3.1จะทำให้ไทยกลายเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ เพราะสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย สามารถส่งออกไปยังอีกเก้าประเทศได้ ราวกับส่งไปขายต่างจังหวัด
         1. 3.2 จะช่วยให้เราสามารถแข่งขันกับจีน และอินเดียในการดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้น
         2. 4. ความเป็นประชาคมจะทำให้มีการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารคมนาคมระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ด้านการค้า และการลงทุน แต่ก็ยังผลพลอยได้ในแง่การไปมาหาสู่กัน
          1. 4.1 จะช่วยให้คนในอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์กัน รู้จักกัน และสนิทแน่นแฟ้นกันมากขึ้น
           1. 4.2 เป็นผลดีต่อสันติสุข ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันโดยรวม นับเป็นผลทางสร้างสรรค์ในหลายมิติด้วยกัน
           2. 5. ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางบนภาคพื้นแผ่นดินใหญ่อาเซียน
            1. 5.1 ประเทศไทยย่อมได้รับประโยชน์จากปริมาณการคมนาคมขนส่ง ที่จะเพิ่มขึ้นในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับจีน (และอินเดีย) มากยิ่งกว่าประเทศอื่นๆ
             1. 5.2 บริษัทด้านขนส่ง คลังสินค้า ปั๊มน้ำมัน ฯลฯ จะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน
             2. ประชาคมอาเซียนจะยังผลทั้งด้านบวกและลบต่อประเทศไทย ขึ้นอยู่กับพวกเราคนไทยจะเตรียมตัวอย่างไร แต่ผลทางบวกนั้นจะชัดเจน เป็นรูปธรรมและจับต้องได้
              Show full summary Hide full summary

              Similar

              การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
              plaifa sangsooK
              การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
              เชาวรัตน์ เเสงกล้า
              การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
              อุทุมพร ดงหิงษ์
              ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
              jomjam buddee
              เซต
              surasit sadlan
              หลีกเลี่ยงความรุนแรง
              Pawadee Chaiyasa
              ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
              patchara katkong
              ระบบเลขฐาน
              supaporn somparn
              โรคไต
              Suwat Singthong
              สถิติ
              supatharaporn.1524