ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)

supatharaporn.1524
Mind Map by supatharaporn.1524, updated more than 1 year ago
supatharaporn.1524
Created by supatharaporn.1524 almost 5 years ago
29
0

Description

ผลงานของ นางสาวสุพัดชราภรณ์ เสนาจันทร์ ม.4/1 เลขที่ 19 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เสนอ คุณครู กนกพร นันแก้ว

Resource summary

ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)
1 1. ประเทศไทยจะ “มีหน้ามีตาและฐานะ” เด่นขึ้น
1.1 1.1 ประชาคมอาเซียนจะทำให้เศรษฐกิจ “ของเรา” มีมูลค่ารวมกัน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
1.2 1.2 มีขนาดใหญ่อันดับ 9 ของโลก
1.3 1.3 มีประโยชน์แก่คนไทยทุกคนที่จะได้ยืนอย่างสง่างาม “ยิ้มสยาม” จะคมชัดขึ้น
2 2.การค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนจะคล่องและขยายตัวมากขึ้น
2.1 2.1 กำแพงภาษีจะลดลงจนเกือบจะหมดไป
2.2 2.2 10 ตลาดกลายเป็นตลาดเดียว ผู้ผลิตจะส่งสินค้าไปขายในตลาดนี้และขยับขยายธุรกิจของตนง่ายขึ้น
2.3 2.3 ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกมากขึ้นราคาสินค้าจะถูกลง
3 3. ตลาดของเราจะใหญ่ขึ้น
3.1 3.1 แทนที่จะเป็นตลาดของคน 67 ล้านคน ก็จะกลายเป็นตลาดของคน 590 ล้านคน
3.1.1 3.2 จะทำให้ไทยกลายเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ เพราะสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยสามารถส่งออกไปยังอีกเก้าประเทศได้ราวกับส่งไปขายต่างจังหวัด
3.1.1.1 3.3 จะช่วยให้เราสามารถแข่งขันกับจีนและอินเดียในการดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้น
4 4. ความเป็นประชาคมจะทำให้มีการพัฒนา
4.1 4.1 เครือข่ายการสื่อสารคมนาคมระหว่างกันเพื่อประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุน
4.2 4.2 จะช่วยให้คนในอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์กัน รู้จักกัน และสนิทแน่นแฟ้นกันมากขึ้น
4.3 4.3 เป็นผลดีต่อสันติสุข ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันโดยรวม นับเป็นผลทางสร้างสรรค์ในหลายมิติด้วยกัน
5 5. ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางบนภาคพื้นแผ่นดินอาเซียน
5.1 5.1 จากปริมาณการคมนาคมขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับจีน (และอินเดีย) มากยิ่งกว่าประเทศอื่นๆ
Show full summary Hide full summary

Similar

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
plaifa sangsooK
การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
เชาวรัตน์ เเสงกล้า
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
อุทุมพร ดงหิงษ์
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
jomjam buddee
หลีกเลี่ยงความรุนแรง
Pawadee Chaiyasa
เซต
surasit sadlan
ระบบเลขฐาน
supaporn somparn
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
patchara katkong
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
patchara katkong
ระบบจำนวนเต็ม
พรพิมล หมุยเฮบัว