ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)

พรพิมล หมุยเฮบัว
Mind Map by พรพิมล หมุยเฮบัว, updated more than 1 year ago
42
0

Description

ส่งงาน เรื่อง ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) นางสาวพรพิมล หมุยเฮบัว ชั้นม.4/1 โรงเรียนยางวิทยาคม

Resource summary

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)
 1. ประชาคมอาเซียนที่จะถือกำเนิดในปี 2558 นั้น คนไทยจะได้ประโยชน์อะไร แน่นอนเราคงอยากทราบ แต่ในชั้นนี้ขอจำกัดเฉพาะทางเศรษฐกิจก่อน
  1. 1.ประการแรก ไทยจะ “มีหน้ามีตาและฐานะ” เด่นขึ้น
   1. 1.1ประชาคมอาเซียนจะทำให้เศรษฐกิจ “ของเรา” มีมูลค่ารวมกัน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
    1. 1.2 มีขนาดใหญ่อันดับ 9 ของโลก ยังประโยชน์แก่คนไทยทุกคนที่จะได้ยืนอย่างสง่างาม “ยิ้มสยาม” จะคมชัดขึ้น
    2. 2.การค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนจะคล่องและขยายตัวมากขึ้น
     1. 2.1 กำแพงภาษีจะลดลงจนเกือบจะหมดไป เพราะ 10 ตลาดกลายเป็นตลาดเดียว ผู้ผลิตจะส่งสินค้าไปขายในตลาดนี้และขยับขยายธุรกิจของตนง่ายขึ้น
      1. 2.2ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกมากขึ้นราคาสินค้าจะถูกลง
      2. 3.ตลาดของเราจะใหญ่ขึ้น แทนที่จะเป็นตลาดของคน 67 ล้านคน ก็จะกลายเป็นตลาดของคน 590 ล้านคน
       1. 3.1จะทำให้ไทยกลายเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ เพราะสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย สามารถส่งออกไปยังอีกเก้าประเทศได้ราวกับส่งไปขายต่างจังหวัด
        1. 3.2จะช่วยให้เราสามารถแข่งขันกับจีนและอินเดียในการดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้น
        2. 4.ความเป็นประชาคมจะทำให้มีการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารคมนาคม ระหว่างกันเพื่อประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุน
         1. 4.1ยังผลพลอยได้ในแง่การไปมาหาสู่กัน ซึ่งก็จะช่วยให้คนในอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์กัน รู้จักกัน และสนิทแน่นแฟ้นกันมากขึ้น
          1. 4.2เป็นผลดีต่อสันติสุข ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันโดยรวม นับเป็นผลทางสร้างสรรค์ในหลายมิติด้วยกัน
          2. 5.โดยที่ ไทยตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางบนภาคพื้นแผ่นดินใหญ่อาเซียน
           1. 5.1ประเทศไทยย่อมได้รับประโยชน์จากปริมาณการคมนาคม ขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับจีน (และอินเดีย) มากยิ่งกว่าประเทศอื่นๆ
            1. 5.2บริษัทด้านขนส่ง คลังสินค้า ปั๊มน้ำมัน ฯลฯ จะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน จริงอยู่ ประชาคมอาเซียนจะยังผลทั้งด้านบวกและลบต่อประเทศไทย
             1. 5.3ขึ้นอยู่กับพวกเราคนไทยจะเตรียมตัวอย่างไร แต่ผลทางบวกนั้นจะชัดเจน เป็นรูปธรรมและจับต้องได้
             Show full summary Hide full summary

             Similar

             การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
             plaifa sangsooK
             การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
             เชาวรัตน์ เเสงกล้า
             การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
             อุทุมพร ดงหิงษ์
             ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
             jomjam buddee
             เซต
             surasit sadlan
             หลีกเลี่ยงความรุนแรง
             Pawadee Chaiyasa
             ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
             patchara katkong
             ระบบเลขฐาน
             supaporn somparn
             โรคไต
             Suwat Singthong
             ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
             patchara katkong