QUÈ ÉS L'ART?

blanca.ferrater
Mind Map by blanca.ferrater, updated more than 1 year ago
blanca.ferrater
Created by blanca.ferrater almost 5 years ago
2
0

Description

mapa conceptual

Resource summary

QUÈ ÉS L'ART?
1 ART

Annotations:

 • L'art és una activitat creativa, individual o col·lectiva, que utilitza elements materials per expressar la realitat, les emocions i les idees.
1.1 Document social

Annotations:

 • L'obra d'art informa de la història i es converteix en un document gràfic, per això el seu coneixement és indispensable per comprendre el passat. 
1.2 Patrimoni

Annotations:

 • "Els béns culturals són un dels elements fonamentals de la civilització i de la cultura dels pobles", i aquests només assoleixen entitat si en " coneixem amb precisió els orígens, la història i l'ambient.
2 Procés creador
2.1 La idea
2.2 La realització
3 2 punts de vista
3.1 Formal o plàstic
3.2 Contingut o significat
4 Visió completa Procés artístic
4.1 Artista(emissor)
4.2 Client( receptor)
5 L'art abstracte
5.1 NOVA REALITAT
5.1.1 La realitat plàstica
6 METODOLOGIES
6.1 formalistes

Annotations:

 • Centrades en els aspectes plàstics de l'obra.
6.2 iconogràfiques

Annotations:

 • Interessades en el tema.
6.3 iconològiques

Annotations:

 • cerquen la interpretació del tema.
6.4 tècniques

Annotations:

 • centren l'atenció en qüestions sociològiques.
7 Museus

Annotations:

 • Llocs destinats a conservar, exposar, divulgar i estudiar obres d'art.
7.1 Públics

Annotations:

 • S. XVIII Tots com a resultat de la donació de les col·leccions d'art de les monarquies.
7.1.1 Musée du Louvre
7.1.2 Museo del Prado
7.2 Privats

Annotations:

 • Lligats a les col·leccions particulars i als artistes mateixos.
7.2.1 Museus de col·lecció
7.2.2 Museus d'artistes
8 TIPOLOGIES ARTÍSTIQUES( BELLES ARTS)
8.1 ARTS MAJORS
8.1.1 ARQUITECTURA

Annotations:

 • L'art de projectar i construir edificis o espais per l'ús de les persones, i és considerada com a art pel fet que comporta una voluntat estètica.
8.1.1.1 QUALITATS
8.1.1.1.1 Fermesa

Annotations:

 • -Solidesa constructiva  -Resistència als agents erosius
8.1.1.1.2 Utilitat

Annotations:

 • Complir amb la seva finalitat
8.1.1.1.3 Elegància

Annotations:

 • Harmonia i bellesa
8.1.1.2 FUNCIÓ
8.1.1.2.1 Civíl
8.1.1.2.1.1 Domèstica

Annotations:

 • 3 formes: Casa de pisos(insula) Casa unifamiliar(domus) Casa al camp (villa)
8.1.1.2.1.2 Lúdica

Annotations:

 • A Roma.. Teatres, amfiteatres, circs, termes, palestres...
8.1.1.2.1.3 Institucional

Annotations:

 • ajuntaments, les basíliques, palaus de justícia...
8.1.1.2.1.4 Commemorativa

Annotations:

 • arcs de triomf, obeliscs, monuments, columnes... monuments funeraris...
8.1.1.2.1.5 Comercial

Annotations:

 • llotges de contractació, duanes, mercats...
8.1.1.2.1.6 Infraestructures

Annotations:

 • relacionada amb l'enginyeria i l'urbanisme: camins, autopistes, ponts...
8.1.1.2.2 Religiosa

Annotations:

 • Destinada al culte i amb l'expressió més genuïna en els temples.
8.1.1.3 CARACTERÍSTIQUES
8.1.1.3.1 Espai interior
8.1.1.3.2 Espai exterior
8.1.1.3.3 L'ornamentació
8.1.1.4 FACTORS
8.1.1.4.1 Eixos de composició general

Annotations:

 • Determinen els recorreguts principals i secundaris a través de l'espai arquitectònic.
8.1.1.4.2 Murs

Annotations:

 • Embolcallen i defineixen l'espai
8.1.1.4.3 LLum i color
8.1.1.4.4 Proporcions

Annotations:

 • Magnitud de l'edifici respecte l'home.
8.1.1.4.4.1 A. Antropocèntrica
8.1.1.4.4.2 A. Monumental
8.1.1.5 ELEMENTS
8.1.1.5.1 MATERIALS
8.1.1.5.1.1 Constructius

Annotations:

 • fang cuit, la fusta, la pedra.. i més endavant l'acer, el ferro, el vidre, altres metalls...
8.1.1.5.1.2 Ornamentals

Annotations:

 • l'estuc, els emblanquinats, els guixos...
8.1.1.5.2 SOSTENIDORS
8.1.1.5.2.1 Mur

Annotations:

 • Pot ser de càrrega o de separació
8.1.1.5.2.1.1 Aparell

Annotations:

 • és la forma com es troben disposats els materials utilitzats per a la construcció. Es classifiquen en: -REGULARS -IRREGULARS
8.1.1.5.2.1.2 Superfície

Annotations:

 • Pot estar a la vista o amagat.
8.1.1.5.2.1.3 Obertures

Annotations:

 • Obren accessos, permeten entrar la llum, i la ventilació i descarreguen els murs.
8.1.1.5.2.2 Columna

Annotations:

 • secció circular i forma cilíndrica.
8.1.1.5.2.2.1 base

Annotations:

 • sobre la qual descansa el fust.
8.1.1.5.2.2.2 fust

Annotations:

 • part central de la columna entre la base i el capitell. L'engruiximent del fust s'anomena èntasi.
8.1.1.5.2.2.3 capitell

Annotations:

 • part superior de la columna, la part que té més riquessa decorativa.
8.1.1.5.2.3 Pilar

Annotations:

 • element sostenidor vertical de secció rectangular, cruciforme o poligonal.
8.1.1.5.2.4 Pilastra

Annotations:

 • pilar adossat a la paret
8.1.1.5.2.5 Altres elements
8.1.1.5.2.5.1 Contraforts

Annotations:

 • Suports verticals d'obra massissa adossats a un mur.
8.1.1.5.2.5.2 Peu dret

Annotations:

 • qualsevol suports vertical, normalment de fusta, coronat per una peça horitzontal anomenada sabata.
8.1.1.5.2.5.3 Cariàtides i atlants

Annotations:

 • escultures femenines i masculines que substitueixen el fust d'una columna o una pilastra.
8.1.1.5.2.5.4 No descansen al terra
8.1.1.5.2.5.4.1 mènsules
8.1.1.5.2.5.4.2 cartel·les
8.1.1.5.2.5.4.3 permòdols
8.1.1.5.3 SOSTINGUTS
8.1.1.5.3.1 Llinda

Annotations:

 • transmet les càrregues de la coberta de manera vertical.
8.1.1.5.3.2 Arc

Annotations:

 • Element corbat que desvia lateralment les càrregues de la coberta.
8.1.1.5.3.2.1 Mig punt
8.1.1.5.3.2.2 Apuntat
8.1.1.5.3.2.3 Ferradura
8.1.1.5.3.2.4 Peraltat
8.1.1.5.3.3 Cobertes planes o arquitravades

Annotations:

 • Les que recolzen a la llinda i exerceixen càrregues verticals sobre els elements sostenidors.
8.1.1.5.3.3.1 Entaulament
8.1.1.5.3.3.2 Frontó
8.1.1.5.3.4 Cobertes corbades o de volta

Annotations:

 • Originades pel moviment longitudinal o de rotació d'un arc.
8.1.1.5.3.4.1 la volta

Annotations:

 • constituides per dovelles
8.1.1.5.3.4.2 La cúpula

Annotations:

 • volta semiesfèrica
8.1.1.5.3.4.2.1 de mitja taronja
8.1.1.5.3.4.2.2 l'el·líptica
8.1.1.5.3.4.2.3 l'oval
8.1.1.5.3.4.2.4 la bulbosa
8.1.1.5.3.4.2.5 la gallonada
8.1.2 L'ESCULTURA

Annotations:

 • MIQUEL ÀNGEL "l'escultura es fa per forza di levare "
8.1.2.1 SOLUCIONS
8.1.2.1.1 Modelatge

Annotations:

 • donar forma amb els dits i eines.
8.1.2.1.2 Tallat

Annotations:

 • llevar i rebaixar material d'un bloc de pedra, de marbre o fusta.
8.1.2.1.3 Buidatge

Annotations:

 • tècnica per la qual s'obté un motlle a partir d'un model realitzat previament.
8.1.2.2 MATERIALS
8.1.2.2.1 marbre
8.1.2.2.2 alabastre
8.1.2.2.3 granit
8.1.2.2.4 fustes
8.1.2.2.5 fang cuit
8.1.2.2.6 acer inoxidable
8.1.2.2.7 formigó
8.1.2.2.8 ferro
8.1.2.3 INSTRUMENTS

Annotations:

 • La majoria de les eines són punxants o tallants.
8.1.2.3.1 Desbast
8.1.2.3.1.1 Cisells
8.1.2.3.1.1.1 Gúbies
8.1.2.3.1.1.1.1 L'allisat
8.1.2.4 FORMA
8.1.2.4.1 Ple volum

Annotations:

 • dues formulacions en relació amb l'espectador
8.1.2.4.1.1 unifacialitat
8.1.2.4.1.2 multifacialitat
8.1.2.4.2 Relleu

Annotations:

 • no fa servir ni el dibuix ni el color, sinó els diferents tipus de relleu.
8.1.2.4.2.1 L'alt
8.1.2.4.2.2 Mig
8.1.2.4.2.3 Baix
8.1.3 LA PINTURA

Annotations:

 • Manifestació artística que el públic coneix més bé.
8.1.3.1 INSTRUMENTS
8.1.3.1.1 paleta
8.1.3.1.2 pinzell
8.1.3.1.3 espàtula
8.1.3.2 SUPORTS
8.1.3.2.1 taula
8.1.3.2.2 llenç
8.1.3.2.3 pintura mural
8.1.3.3 TÈCNIQUES
8.1.3.3.1 Constituents per aconseguir el color
8.1.3.3.1.1 pigments
8.1.3.3.1.2 aglutinants
8.1.3.3.2 el fresc
8.1.3.3.3 el tremp
8.1.3.3.4 l'oli
8.1.3.3.5 l'aquearel·la
8.1.3.3.6 el guaix
8.1.3.3.7 l'encàustica

Annotations:

 • preparació de colors diluïts en cera fosa. 
8.1.4 EL DIBUIX

Annotations:

 • Fase prèvia de la realització artística
8.1.4.1 a llapis
8.1.4.2 a tinta
8.1.4.3 carbó
8.1.4.4 sanguina
8.1.4.5 el pastel

Annotations:

 • s'executa en sec.
8.1.4.6 la cera

Annotations:

 • barreja de colors amb cera líquida
8.1.5 EL GRAVAT

Annotations:

 • La seriació, possibilitat de ser reproduït més d'una vegada
8.1.5.1 MÈTODES D'IMPRESSIÓ
8.1.5.1.1 xilografia
8.1.5.1.2 gravat al buit
8.1.5.1.3 litografia
8.1.5.1.4 serigrafia
8.1.5.1.5 l'esgrafiat
8.1.5.2 TIPUS
8.1.5.2.1 Gravat de creació

Annotations:

 • crea una obra original 
8.1.5.2.2 Gravat de traducció

Annotations:

 • copia una escultura, una pintura...
8.1.6 EL MOSAIC

Annotations:

 • S'utilitza com a paviment o per adornar murs
8.1.6.1 Es compon per tessel·les

Annotations:

 • peces petites de pedra, marbre granit..
8.1.6.1.1 MIDA
8.1.6.1.1.1 l'opus sectile

Annotations:

 • tessel·les grans
8.1.6.1.1.2 l'opus tessellatum

Annotations:

 • peces mes regulars que les anteriors
8.1.6.1.1.3 l'opus vermiculatum

Annotations:

 • tessel·les petites i formes diverses
8.2 ARTS MENORS
8.2.1 MINIATURA

Annotations:

 • Art de la il·luminació
8.2.2 VITRALL

Annotations:

 • Les peces pintades s'introdueixen al forn perque es color s'integri
8.2.3 CERÀMICA

Annotations:

 • Abraça la llarga gamma de productes que s'obtenen modelant masses d'argila i altres terres.
8.3 Videoart
9 L'URBANISME

Annotations:

 • Disciplina que estudia la configuració de les diverses tipologies arquitectòniques, monumentals i paisatgístiques en l'espai.
9.1 Puntual

Annotations:

 • petits o grans espais públics creats a les ciutats amb una formulació que determina l'ordre de l'espai urbà circumdant.
9.2 Ciutat

Annotations:

 • busca relacionar el traçat urbà d'una manera coherent creant una xarxa de carrers intercomunicats.
9.2.1 radial
9.2.2 ortogonal
9.3 Paisatge

Annotations:

 • organització coherent d'uns espais complementaris d'una vil·la, palau, castell... destinats al lleure, al descans i el contacte amb la natura.
10 LA PLÀSTICA

Annotations:

 • Representació bidimensional
10.1 Obres úniques i obres múltiples
10.2 Temàtiques

Annotations:

 • diverses. Les més valorades són les religioses i les mitològiques.
11 NOUS LLENGUATGES DE L'ART
11.1 La fotografia

Annotations:

 • la primera fotografia va ser realitzada per Joseph-Nicéphore
11.2 El cinema

Annotations:

 • Inventat pels germans Lumière l'any 1896
11.3 El cartell

Annotations:

 • Va aparèixer al final del segle XVIII-el cartellisme, vinculat al món de la publicitat.
11.3.1 Pintor francès TOULOUSE-LAUTREC

Annotations:

 • Al S. XIX va establir els fonaments del cartellisme modern.
11.4 El còmic

Annotations:

 • es remunta al 1896 quan un diari de Nova York publicà les aventures de Yellow Kid.
11.5 El video

Annotations:

 • Segona meitat S.XX, s'ha obert un espai propi en el món de l'art gràcies a la sevagran versatilitat creativa a partir de la manipulació d'imatges noves.
12 ANÀLISI DE L'OBRA D'ART
12.1 URBANISME

Annotations:

 • és important per situar el lloc cronològicament, i col·locarlo en l'estil artístic corresponent.
12.1.1 Obra urbanística
12.1.1.1 trama urbana
12.1.1.2 monuments
12.2 ARQUITECTURA
12.2.1 Obra arquitectònica
12.2.1.1 Façana

Annotations:

 • S'estructura en cossos ( org. horitzontal) i en carrers (org. vertical)
12.2.1.2 Planta

Annotations:

 • Pot ser de tipus diferents segons l'estil, l'època i la funció.
12.2.1.3 Alçat

Annotations:

 • conjunt d'elements arquitectònics verticals. Elements sostinguts i sostenidors.
12.3 ESCULTURA
12.3.1 Anàlisi formal

Annotations:

 • S'ha d'identificar si l'obra escultòrica s'ha realitzat de manera que es pugui observar des d'un sol punt de vista (unifacial) o desde perspectives diverses( multifacial)
 • és important destacar la tipologia, i la seva situació.
12.3.2 Anàlisi conceptual

Annotations:

 • Serveix per comprendre el significat de l'escultura
12.3.3 Anàlisi tècnica

Annotations:

 • Cal veure amb quins materials ha estat realitzada l'obra i s'hi ha estat esculpida d'un bloc únic o amb la unió de diversos blocs.
12.4 PINTURA
12.4.1 Anàlisi formal

Annotations:

 • ha de fer atenció a les formes i valorar si són tancades(dibuixístiques) o obertres (pictòriques)
12.4.1.1 la composició

Annotations:

 • Pot ser oberta ( centrífuga) si els elements van cap als extrems del quadre o tancada ( centrípeta) 
12.4.1.1.1 unitària

Annotations:

 • si interaccionen o s'entrellacen els uns amb els altres
12.4.1.1.2 no unitària

Annotations:

 • si els elements es troben individualitzats
12.4.1.1.3 superficial

Annotations:

 • si les parts que integra estan separades per una perspectiva geomètrica
12.4.1.1.4 profunda

Annotations:

 • si els elements se superposen per mitjà d'una perspectiva aèria
12.4.1.2 la llum

Annotations:

 • ha de ser identificada per l'origen i per la naturalesa.
12.4.2 Anàlisi conceptual

Annotations:

 • es fonamental reconèixer el tema representat, així com les fonts literàries en què es basa.
12.4.2.1 iconografia

Annotations:

 • estudi de l'obra basat en una anàlisi descriptiva de les imatges respecte de la temàtica representada
12.4.2.2 funció
12.4.3 Anàlisi tècnica
12.4.3.1 tècnica utilitzada per l'artista
12.4.3.2 suport
Show full summary Hide full summary

Similar

Fundamentos epistemológicos de la archivística
Jhonathan Pantoja
Mapa conceptual
Vanessa Alvaran
Mapa conceptual
leidy pinzon
Mapas Conceptuales con GoConqr
Diego Santos
Mapa Conceptual
Yirleidy Herrera
Mapa Conceptual
Laura Laguna
METODOLOGIA DE PROYECTOS
Fernando Torrez
Mapa Conceptual
Fernando Torrez
Mapa Conceptual
Fernando Torrez