Antic Règim

Júlia Sánchez4142
Mind Map by Júlia Sánchez4142, updated more than 1 year ago
Júlia Sánchez4142
Created by Júlia Sánchez4142 over 5 years ago
39
0

Description

Mapa conceptual antic règim

Resource summary

Antic Règim
1 Sistema econòmic, social i polític originat a l'Europa medieval fins a la revolució francesa del s. XV al XVIII.
1.1 Producció insuficient
1.1.1 Agricultura
1.1.1.1 -90% de la població
1.1.1.1.1 Sistema de conreu: Guaret
1.1.1.1.1.1 Agricultura de subsistència: Poc excedent, Policonreu de Ceral, Vi i Lli, Openfield per cereals
1.1.2 Ramaderia
1.1.2.1 Poc bestiar a causa de poc excedent
1.1.2.1.1 Dietes pobres en carn i llet
1.1.3 En conseqüencia:
1.1.3.1 Crisis demogràfiques
1.1.3.1.1 Malalaties i epidèmies
1.1.3.1.1.1 Revoltes del pa
1.2 Tinences de la terra i drets senyorials
1.2.1 Territoris dividits en
1.2.1.1 Nobles
1.2.1.1.1 Església
1.2.1.1.1.1 Municipi
1.2.1.1.1.1.1 Corona
1.2.2 Tipus de senyories
1.2.2.1 Territorial
1.2.2.1.1 Terres productives per explotar
1.2.2.1.1.1 Territori del pagès
1.2.2.1.1.1.1 En mans de noble o clero
1.2.2.1.1.1.1.1 Pagar el noble per infraestuctures
1.2.2.2 Parcel·les
1.2.2.2.1 Usdefruit
1.2.2.2.1.1 Senyor feudal cedeix el territori , a canvi de:
1.2.2.2.1.1.1 Petit lloguer
1.2.2.2.1.1.2 Serveis
1.2.3 Drets senyorials
1.2.3.1 Econòmic
1.2.3.1.1 Es paga amb un % de la collita
1.2.3.1.1.1 Dret a taxes per ús d'infraestuctures
1.2.3.1.1.1.1 Fer lleis sobre la terra i els Alous
1.2.3.2 Jurisdiccional
1.2.3.2.1 Regalies
1.2.3.2.1.1 Cobrament per dret a pas
1.2.3.2.1.1.1 Delme: % que els pagesos han de pagar a l'església
1.3 Estancament geogràfic
1.3.1 Poc creixement de la població
1.3.1.1 Mortalitat elevada
1.3.1.1.1 Natalitat alta
1.3.1.1.1.1 5 fills per dona de mitja
1.4 Insuficiència de transports
1.4.1 Transports rudimentaris
1.4.1.1 Camins en mal estat
1.4.1.1.1 Xarxa de transports escassa
1.4.1.1.1.1 Carro i diligència
1.4.1.1.1.1.1 Navegació marítima i fluvial poc desenvolupada
1.5 Comerç interior i comerç col·lonial
1.5.1 Fins segle XV
1.5.1.1 Mercats locals i fires
1.5.2 Fins XVI
1.5.2.1 Descobriments geogràfics
1.5.2.1.1 Comerç triangular (Europa, Àsia, Àfri)ca
1.5.2.1.1.1 Mecanismes de crèdit
1.5.2.1.1.1.1 Desenvolupament de institucions i companyies de comerç
1.6 Societat estamental
1.6.1 Privilegiats
1.6.2 No privilegiats
1.6.3 Monarquia de dret diví
1.7 Indústria tradicional i manufactures
1.7.1 Gremis
1.7.1.1 Domestic system
1.7.1.1.1 Manufactures
2 IL·LUSTRACIÓ
2.1 Despotisme il·lustrat
2.1.1 “Tot per el poble però sense el poble”
2.1.1.1 XVIII
2.1.1.1.1 Revolucions liberals
2.2 Mètode científic
2.2.1 Raó
2.2.1.1 Absolutisme
2.2.1.1.1 Liberalisme
2.2.1.1.1.1 Fisiòcrates
Show full summary Hide full summary

Similar

El segle XVIII. La crisi de l'antic règim
Lara Chumi
L'Islam i l'Al-Andalus
Mar A
MATEMÁTICAS Primaria...
Ulises Yo
MATEMÁTICAS Primaria...
Itziar Oloriz Lara
CINEMÁTICA
Santiago CASTAÑO
CINEMÁTICA
paola hernandez
Estructura Titulo V. Revisión actos en vía administrativa, Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común
Javier A
La célula eucariota animal (Resumido) y vegetal (En la descripción)
enriquepunk182
Fórmula de HERÓN
JL Cadenas