Turisme Global

Albert Esteban
Mind Map by Albert Esteban, updated more than 1 year ago
Albert Esteban
Created by Albert Esteban almost 5 years ago
5
0

Description

ejeje
Tags

Resource summary

Turisme Global
1 CS2
1.1 Factors que modifiquen el turisme
1.1.1 petroli
1.1.2 Low Cost
1.1.3 Nou consumidor
1.1.4 noves tecnologies
1.2 Crisi econòmica
1.2.1 Com afecta al turisme?
1.2.1.1 Sector públic
1.2.1.2 Sector privat
1.2.1.3 Nou client
1.2.2 Estratègies per superar-la
1.2.2.1 Acomiadar
1.2.2.2 Internacionalització
1.2.2.3 Facilitar visats
2 CS3
2.1 2008: Crisi econòmica
2.2 2010
2.2.1 Volcà islandès
2.2.2 Vaga AENA
2.2.3 Gran nevada a Europa
2.2.4 Primavera àrab
2.3 2011: tsunami a Japó
2.4 2012
2.4.1 Costa Concordia
2.4.2 Tancament d'Spanair
2.5 2014: èbola
2.6 2015
2.6.1 German Wings
2.6.2 Terretrèmol nepal
2.6.3 Refugiats
2.6.4 Charlie Hebdo
3 CS4
3.1 1985-1990: Creixement
3.2 1990-1994: Recessió
3.3 1996-2008: Època daurada
3.3.1 Euro
3.3.2 Emergents
3.3.3 Internet
3.4 2009: Any horribilis
3.5 2010: Recuperació moderada
3.6 2011: Destí refugi
3.7 2012: creixement
3.8 2013: turisme estranger = Recessió over
3.9 2014: Lo peor ha pasado?
4 CS5
4.1 Fonts d'informació
4.1.1 Nacionals
4.1.1.1 Públiques
4.1.1.1.1 INE
4.1.1.1.2 IET
4.1.1.1.3 Banco de España
4.1.1.1.4 AENA
4.1.1.2 Privades
4.1.1.2.1 Exceltur
4.1.2 Internacionals
4.1.2.1 Públiques
4.1.2.1.1 OMT
4.1.2.1.2 OCDE
4.1.2.1.3 Eurostat
4.1.2.2 Privades
4.1.2.2.1 IATA
4.1.2.2.2 WTTC
5 Costa Brava
5.1 Evolució històrica del turisme
5.1.1 Elitisme social (1850-1945)
5.1.2 Fordisme (1945-1985)
5.1.2.1 Drets Humans
5.1.2.2 Turisme de masses
5.1.2.3 Turisme excursionista, sol i platja i residencial
5.1.3 Neofordista (1985-2013
5.1.3.1 Nou turista
5.1.3.2 Primavera àrab
5.1.3.3 Inmunitat a la crisi econòmica per part del sector
5.2 Reptes
5.2.1 Equilibri Qual.-Quant.
5.2.2 Sostenibilitat
5.2.3 Formació turística
5.2.4 Fidelització i excel·lència
5.2.5 Estacionalitat turística
5.3 Errors
5.3.1 Destrucció paisatgística
5.3.2 Contaminació
5.3.3 Actitud abandonista
5.3.4 Turisme de masses
5.4 Solucions
5.4.1 Consciència social
5.4.2 Recuperació de valors
5.4.3 Campanyes de defensa del patrimoni
5.4.4 Infraestructures ecològiques
5.4.5 Millora de la formació professional
Show full summary Hide full summary

Similar

VICIOS DE LENGUAJE
Tavo Estrada
Tecnologías de la información y de la comunicación
Elena Rosas Ochando
LA MATERIA Y SUS ASPECTOS
alvaro barez
Independencia de México
Alejanda Aias
Independencia de México
sergio lopez
los mapas conceptuales
marian.molina_19
La Parafrasis
Noe Gonzalez
La Parafrasis
maria villegas
The Branches of Biology
Guillermo A. Vázquez Cervantes
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
Angie Marcela Martinez Gomez
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
Carlos Ibarra