Esatdistica

Anais Vallés
Mind Map by Anais Vallés, updated more than 1 year ago
Anais Vallés
Created by Anais Vallés over 4 years ago
4
0

Description

xesco Rubianes, Félix Sanz, Núria Rubinat i Anais Vallés

Resource summary

Esatdistica
1 és
1.1 Recompte, ordenació i classificació dedades
2 Passos
2.1 2-Organització i representació
2.1.1 Organitzar la informacio i representar-la en un gràfic
2.2 3-Anàlisis
2.2.1 Analitzar les dades
2.3 4-Conclusions
2.3.1 Escriure totes les conclusions obtingudes durantel procés
2.4 1-Recollida
2.4.1 Apuntare les dadesamb un paper o similar
3 Variables estadistica
3.1 Qualitatives
3.1.1 Consisteixen en
3.1.1.1 Llegir i observar
3.2 Quantitatives
3.2.1 Consisteixen en
3.2.1.1 Contar o medir
3.2.1.1.1 Discretes
3.2.1.1.1.1 poden pendre
3.2.1.1.1.1.1 nombre finit de valors
3.2.1.1.2 Continues
3.2.1.1.2.1 poden pendre
3.2.1.1.2.1.1 qualsevol valor d'un interval.
4 Freqüència
4.1 Mesura número de repeticions
4.2 tipus
4.2.1 Absoluta
4.2.2 Relativa
4.2.3 Relativa acomulada
4.2.4 Absoluta acomulada
5 Mesures de posició
5.1 Percèntils
5.2 Mediana
5.3 Quàrtils
6 Mesures de dispersio
6.1 Variància
6.1.1 Identificar la mitjana aritmètica de les desviacions quadràtiques d'una variable
6.2 Desviació típica
6.2.1 Arrel quadrada positiva de la variància
6.3 Rang
6.3.1 Diferencia entre major i menor
7 Mesures centralitzacio
7.1 Mitjana
7.1.1 Valor del lloc central de les dades ordenades de menor a major
7.2 Moda
7.2.1 Valor amb major freqüència asolurta
7.3 Mediana
7.3.1 Valor de la variable amb posició central
7.4 Paràmetre estadístic
7.4.1 Números obtinguts d'una distribucio estadistica
8 Conceptes bàsics
8.1 Població
8.1.1 conjunt individus amb característica comuna
8.2 Mostra
8.2.1 subconjunt població, seleccionada posant amb manifest les seves característiques
9 Gràfics estadístics
9.1 Qualitatives
9.2 Discretes
9.3 Contiunes
Show full summary Hide full summary

Similar

Clasificación de variables
Rober Sanchez
FORMULACIÓN DE UNA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
roberth2193
Clasificación de variables
rod cab
Clasificación de variables
rod cab
Definición de características y función de los géneros narrativos
Karen Mendoza Lozano
Definición de características y función de los géneros narrativos
Karen Mendoza Lozano
Definición de características y función de los géneros narrativos
Karen Mendoza Lozano
Definición de características y función de los géneros narrativos
Karen Mendoza Lozano
HIPÓTESIS
Luisa Sánchez
FORMULACIÓN DE UNA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
Manuel Abelardo Cardenas Muñoz
FORMULACIÓN DE UNA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
IRMA RUIZ